10 Ιουνίου 2013

ΣτΕ: Οριστικά με εξετάσεις η εισαγωγή και προαγωγή μαθητών στα Πειραματικά Σχολεία

Γονείς είχαν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας την επαναφορά του μοντέλου της κλήρωσης για το σχολικό έτος 2013-14.
Με εξετάσεις θα γίνεται πλέον, οριστικά και αμετάκλητα, η εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία, όπως αποφάσισε τη Δευτέρα το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), απορρίπτοντας αιτήσεις γονέων που ζητούσαν την ακύρωση του εν λόγω μοντέλου για το σχολικό έτος 2013-2014.

Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με το νέο σύστημα, η εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Σχολεία στις τάξεις της Α’ Λυκείου και Α’ Γυμνασίου δεν γίνεται πλέον με κλήρωση, αλλά με τεστ γνώσεων και δεξιοτήτων. Παράλληλα, εξετάσεις απαιτούνται πλέον και για την προαγωγή μαθητών των πρότυπων Δημοτικών σχολείων στα πρότυπα Γυμνάσια.

Στη δικαστική απόφαση υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, ότι σκοπός των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων είναι «και η προαγωγή της ‘αριστείας’», με το ΣτΕ να κρίνει πως μπορεί να ορίζεται κοινή διαδικασία εισαγωγής για την κάλυψη όλων των θέσεων, προκειμένου να εισαχθούν στα Πειραματικά Σχολεία οι ικανότεροι των υποψήφιων μαθητών.
Επίσης, απορρίφθηκαν οι ισχυρισμοί των γονέων η «αιφνιδιαστική» αλλαγή του συστήματος εισαγωγής και προαγωγής στα πειραματικά σχολεία παραβιάζει συνταγματικές αρχές.Ακόμη, οι σύμβουλοι Επικρατείας απέρριψαν τον ισχυρισμό των γονέων ότι είναι μη νόμιμη η πρόβλεψη για κοινή δοκιμασία εξετάσεων των αποφοίτων των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων και των αποφοίτων των άλλων σχολείων.Τέλος, ως αβάσιμος απορρίφθηκε και ο ισχυρισμός των γονέων ότι τα παιδιά τους υφίστανται άνιση μεταχείριση σε σχέση με μαθητές οι οποίοι φοιτούν σε μη Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία.