31 Αυγούστου 2014

Τα ψηφιακά βιβλία όλων των τάξεων του Δημοτικού

digital_books_2011_12 
Τα ψηφιακά βιβλία για όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου
Τα βιβλία είναι σε μορφή PDF και πρέπει να υπάρχει στον υπολογιστή το καταλληλο πρόγραμμα ανάγνωσης (εδώ).

30 Αυγούστου 2014

11 τρόποι διαφοροποίησης της διδασκαλίας11 τρόποι, οι οποίοι μπορεί να αποτελέσουν οδηγό για τους δασκάλους ώστε να εφαρμόσουν στην πράξη τη διαφοροποιημένη διδασκαλία:
1. Γνώση του επιπέδου των μαθητών, για να μπορέσουν ευκολότερα να σχεδιάσουν στρατηγικές και δραστηριότητες οι οποίες θα αρχίζουν από το σημείο του επιπέδου όπου βρίσκονται οι μαθητές.
2. Ποικιλία στις διδακτικές στρατηγικές και δραστηριότητες, για να προσελκύσουν τους μαθητές σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες του καθενός, τα ενδιαφέροντά του, τις κλίσεις του. Καλό είναι να προσδιοριστούν οι 8 νοημοσύνες του Gardner,ώστε να σχεδιάζονται οι κατάλληλες στρατηγικές και δραστηριότητες.
3. Δημιουργία κλίματος μάθησης. Μια διαφοροποιημένη τάξη παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον πρόσκλησης προς τους μαθητές, οι οποίοι θεωρούν ότι τους σέβονται. Ένα αποτελεσματικό εξατομικευμένο πρόγραμμα μάθησης σχεδιάζεται για να παρακινήσει, να προκαλέσει και να υποκινήσει την επιθυμία κάθε μαθητή να βελτιωθεί.
4. Έκθεση του «πάθους» του δασκάλου για διδασκαλία. Οι σημερινοί δάσκαλοι πρέπει να εκθέτουν το «πάθος» τους για τη διδασκαλία. Προσφέρουν την αγάπη τους σε όλους τους μαθητές, θεωρώντας ότι κάθε μαθητής είναι πολύτιμο μέρος ενός διαφορετικού πολιτισμού μάθησης.
5. Παροχή μεγάλης ποικιλίας πηγών και υλικών. Ο δάσκαλος πρέπει να επιλέγει τις πηγές και τα υλικά του, για να συντονίσει τη γνώση των μαθητών του σε σχέση με τα επίπεδα δυνατότητας και ενδιαφερόντων τους. Τα επιλεγμένα υλικά παρέχουν επιτυχή εμπειρία για τους μαθητές. Όλα τα υλικά, όμως, δεν ανταποκρίνονται σε όλες τις ανάγκες των μαθητών.
6. Γνώση των μαθητών ως ατόμων. Ο δάσκαλος πρέπει να γνωρίσει τους μαθητές του, ώστε να μπορεί να ταιριάξει τα κατάλληλα υλικά και τις στρατηγικές του για να ικανοποιήσει τις ανάγκες τους, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αναπτύξουν την κριτική σκέψη και να χειραφετηθούν.
7. Αξιολόγηση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη εκμάθηση. Ένα άτυπο ή επίσημο εργαλείο αξιολόγησης προσδιορίζει τη βάση γνώσεων, την προγενέστερη εμπειρία και τα ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή, ώστε ο δάσκαλος να προγραμματίσει τη διδασκαλία του. Πριν εισαχθεί ένα νέο θέμα, οι δάσκαλοι πρέπει να αναρωτηθούν: Τι ξέρουν οι μαθητές; Τι μπορούν να κάνουν; Είναι το θέμα σύμφωνο με τα ενδιαφέροντά τους; Η αξιολόγηση πρέπει να συνεχίζεται και κατά τη διδασκαλία, γιατί εκεί εντοπίζονται οι ελλείψεις των μαθητών. Είναι καλό να ξαναδιδάσκεται ό,τι οι μαθητές δεν έχουν κατανοήσει καλά, για να καλυφθούν τα κενά τους. Μετά τη διδασκαλία ο δάσκαλος πρέπει να αξιολογεί τι έμαθαν οι μαθητές του και αν είναι ικανοί να χρησιμοποιήσουν στον πραγματικό κόσμο τις ιδέες, τις δεξιότητες ή τις έννοιες που έμαθαν ή απέκτησαν.
8. Παρουσίαση εργασιών. Μπορεί να γίνει ατομικά, σε μικρές ή μεγάλες ομάδες, ανάλογα με τα επίπεδα γνώσης και τις δυνατότητας των μαθητών. Έτσι, ο μαθητής αισθάνεται σεβαστός και συναισθηματικά ασφαλής.
9. Σχεδιασμός ευκαιριών εστιασμένων στον μαθητή σύμφωνα με τις ανάγκες, τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντά του.
10. Χρήση ευέλικτων σχεδίων ομάδας. Τα εύκαμπτα σχέδια ομαδοποίησης είναι ζωτικής σημασίας συστατικά στον προγραμματισμό της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, γιατί επιτρέπουν στους μαθητές την κίνηση σύμφωνα με τις αποδόσεις, τα ενδιαφέροντα και τα ποικίλα επίπεδα γνώσης τους. Επιτρέπουν στους μαθητές να μάθουν πώς να εργαστούν, και ανεξάρτητα και σε διαφορετικές ομάδες.
11. Η αλλαγή είναι βαθμιαία. Όλοι όσοι εμπλέκονται στην εκπαίδευση πρέπει να θυμηθούν ότι η αλλαγή έρχεται βαθμιαία. Ο κάθε δάσκαλος είναι μοναδικός στην επαγγελματική γνώση, εμπειρία και εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι είναι μια επιτυχής εμπειρία για τους μαθητές και ότι η εκτέλεση ενός διαφοροποιημένου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι μια αυξανόμενη διαδικασία που διαρκώς εμπλουτίζεται Chapman & King(2005:20-25) . Παπαδόπουλος Πάρης

29 Αυγούστου 2014

Στόχοι του Υπουργείου Παιδείας για τα Ολοήμερα και τα σχολεία ΕΑΕΠ


 .... Από την απάντηση του Κου Παπαχρήστου Κώστα
Σχολικού Συμβούλου και Διευθυντή Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας.
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ:
•    Η ενίσχυση της αντισταθμιστικής λειτουργίας του Ολοήμερου σχολείου με Ε.Α.Ε.Π., η αντιμετώπιση, στο βαθμό του δυνατού,  της σχολικής αποτυχίας και η ένταξη όλων των μαθητών με την αύξηση των δυνατοτήτων τους για ίσες ευκαιρίες.
•    Η στήριξη της ελληνικής οικογένειας και η μη «σχολειοποίησή της», στη σημερινή δύσκολη συγκυρία, με τον περιορισμό των ωρών μελέτης,  όσον αφορά το διάβασμα των παιδιών, αλλά και η εξασφάλιση επαρκούς ελεύθερου χρόνου στους μαθητές.
•    Η αντιμετώπιση του βασικού θέματος της Μελέτης/Προετοιμασίας και Εμπέδωσης της ύλης, από την πλευρά των μαθητών, αφού στα ΕΑΕΠ, η μελέτη είναι ελάχιστη και οι μαθητές επιστρέφουν στο σπίτι και  αρχίζουν τη μελέτη των μαθημάτων τις απογευματινές ώρες, μετά από επτά (7) ή εννιά (9) ώρες συνεχούς παραμονής στο σχολείο.
•    Η μελέτη στο σχολείο να περιορίζει τη μελέτη στο σπίτι, χωρίς να την καταργεί. Να δίνει τη δυνατότητα και την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να αναθέτουν στους μαθητές πιο δημιουργικές  εργασίες (αναζήτηση πληροφοριών, σύνθεση εργασιών ατομικών ή ομαδικών).
•    Η Αλλαγή και του ρόλου του Εκπαιδευτικού, αφού είναι σημαντικός και καθοριστικός όσον αφορά την εμπέδωση της ύλης. Δεν θα πρέπει να παίζει το ρόλο του «λυσαριού» ή του «φωτεινού παντογνώστη», αλλά θα πρέπει  να καθοδηγεί και να υποστηρίζει τους μαθητές  μετατρέποντας την ώρα της μελέτης σε ώρα δημιουργίας.
•    Η μη αλλοίωση της φυσιογνωμίας και του χαρακτήρα του Ολοήμερου δημ. σχολείου με Ε.Α.Ε.Π.
► Θέλουμε, επίσης, να σημειώσουμε ότι η Ευέλικτη Ζώνη, χρησιμοποιήθηκε δεκαετίες για την πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων, τα οποία σήμερα είναι ενταγμένα στα ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ και διαχέονται σε όλα τα μαθήματα καθημερινά από τους εκπαιδευτικούς. Οι ιδέες της αγωγής υγείας, της περιβαλλοντικής, του πολιτισμού, της διαπολιτισμικότητας κ.ά., συμπεριλαμβάνονται στους γενικούς γνωστικούς στόχους, τις αξίες τις στάσεις και τις δεξιότητες, που καλλιεργούνται με τη διδασκαλία, όπως επίσης  και οι «θεμελιώδεις έννοιες διαθεματικής προσέγγισης», είναι κτήμα όλων των εκπαιδευτικών, και διαχέονται στα κείμενα όλων των σχολικών βιβλίων. Περιλαμβάνονται στο ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ, αλλά και στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών.
► Η Ευέλικτη Ζώνη, περιορίζεται, αλλά δεν καταργείται.
Στα 1350 Ολοήμερα δημ. σχολεία με Ε.Α.Ε.Π., φοιτούν ήδη 315.000 μαθητές, το 55% δηλ. του μαθητικού πληθυσμού της Χώρας. Οι μαθητές αυτοί έχουν δικαίωμα στη Μελέτη, στην Προετοιμασία και στην εμπέδωση της ύλης των μαθημάτων.
Αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε δίνοντας έμφαση:
•    στην παραπέρα ανάπτυξη του προφορικού λόγου,
•    στην κατανόηση και στην παραγωγή του γραπτού λόγου,
•    στην προσπάθεια για ολοκλήρωση των «κατ’ οίκον» εργασιών στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά στο σχολείο,
•    στην ανάδειξη της σχολικής μονάδας σε οργανισμό, που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες λειτουργικού χαρακτήρα και προωθεί «καλές πρακτικές»
Τα Ανωτέρω, αναφέρονται στη βιβλιογραφία του αιώνα που διανύουμε, σύμφωνα με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Ι.Ε.Π.).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το Υ.ΠΑΙ.Θ., έχει τις προτάσεις και τις απόψεις όλων των Προϊσταμένων Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης, όλων των Περιφερειακών Δ/νσεων καθώς και απόψεις των Γονέων & Κηδεμόνων για το ανωτέρω θέμα.
Με την Προσήκουσα Τιμή
Κώστας Παπαχρήστος 
Πηγή: essos

28 Αυγούστου 2014

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΗ Ή ΤΟ ΣΠΙΤΙ-ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015


Ημερολόγια για το σχολικό έτος 2014 - 2015.
Χρησιμεύουν είτε για την μηνιαία καταγραφή του καιρού από τα παιδιά, είτε για τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων από τον εκπαιδευτικό. Το μέγεθός τους είναι σε Α4 και μπορούν να εκτυπωθούν είτε σε λεπτό χαρτόνι (που χρησιμοποιούμε στον εκτυπωτή) αν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσουμε στην τάξη, είτε σε απλές κόλλες Α4 αν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσει η νηπιαγωγός για τον μηνιαίο προγραμματισμό της.
Τα παρακάτω ημερολόγια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τους γονείς, ώστε να σημειώνουν σημαντικά γεγονότα για κάθε μήνα (π.χ ένα ραντεβού στον παιδίατρο, κάποιο παιδικό πάρτυ κλπ) και να είναι αναρτημένα σε εμφανές σημείο του σπιτιού (κουζίνα - παιδικό δωμάτιο).
Μια ωραία ιδέα είναι οι γονείς στην αρχή κάθε μήνα να σημειώνουν με τα παιδιά τις δραστηριότητες που θα ήθελαν να κάνουν μαζί, π.χ να πάνε θέατρο ή να ένα απόγευμα στην παιδική χαρά ή μια βόλτα σε ένα φιλικό σπίτι κλπ. Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά μαθαίνουν να οργανώνουν τον χρόνο τους, αλλά εμπεριέχει και έννοιες όπως: να μετράνε πόσες μέρες απομένουν για κάτι ή πόσες μέρες πέρασαν από τότε που έκαναν κάτι άλλο. Επίσης, διευκολύνει στην κατανόηση της έννοιας του χρόνου, τι έγινε πριν ή τι θα γίνει μετά.
Μια άλλη ιδέα είναι να ζωγραφίζει το παιδί μια μικρή χαρακτηριστική ζωγραφιά για κάθε δραστηριότητα που αποφασίζουν με το γονιό.

Στο παρακάτω pdf αρχείο θα βρείτε τα ημερολόγια για να τα εκτυπώσετε:
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!
Αναδημοσίευση από:  www.kindykids.gr

26 Αυγούστου 2014

Σχολείο και οικογένεια Το σχολείο και η οικογένεια συνδέονται στενά με την ανάπτυξη και την εξέλιξη του παιδιού. Είναι θεσμοί διαφορετικοί που δεν αντικαθιστά ο ένας τον άλλο, αλλά αλληλοσυμπληρώνονται, καθώς και οι δύο επιτελούν ένα κοινό έργο από διαφορετική θέση. Όταν ο γονιός και ο/η δάσκαλος/α καταφέρνουν να οριοθετούν τους ρόλους τους, επικοινωνούν πιο εύκολα μεταξύ τους και η επιτυχία του παιδιού στο σχολείο, τους κάνει να χαίρονται. Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει ως χώρος εκπαίδευσης των γονέων, αρκεί και οι ίδιοι να ανταποκρίνονται στις συγκεντρώσεις που πραγματοποιεί αυτό. Η ενημέρωση των γονέων ενισχύει το ρόλο τους και την εκτίμηση που οι γονείς έχουν για τον εαυτό τους. Τους βοηθάει να κατανοήσουν τη σημασία της πρόληψης και να δουν το ζήτημα της ψυχικής και σωματικής αγωγής και υγείας του παιδιού τους , στη συνολική του διάσταση.

Χρήσιμα:

  •     Όταν υπάρχει πρόβλημα συμπεριφοράς, χαρακτηρίζουμε την πράξη κι όχι το ίδιο το παιδί.
  •     Καμιά πράξη του παιδιού δεν έχει οριστικό χαρακτήρα: όλα μπορούν να αλλάξουν με προσπάθεια, εκτίμηση και συμπαράσταση.
  •     Οι τιμωρίες και οι απειλές δε φέρνουν σχεδόν ποτέ καλό αποτέλεσμα: τα παι­διά χρειάζονται πληροφόρηση, συζήτηση κι επιχειρήματα για να πειστούν.
  •     Τα παιδιά αναζητούν στους γονείς τους σταθερά πρότυπα ζωντάνιας, μαχη­τικότητας, εφευρετικότητας και αγάπης.
  •     Καλό είναι να είστε δάσκαλοι των παιδιών σας περισσότερο στα ζητήματα της ζωής και λιγότερο στα μαθήματα του σχολείου.
 Παπαδόπουλος Πάρης

Ξεκίνημα σχολικής χρονιάς

O κ. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος, Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπέγραψε ως έχων την αρμοδιότητα την απόφαση σχετικά με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2014-2015 και δήλωσε:

“Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014 θα αρχίσει το νέο διδακτικό έτος στα Νηπιαγωγεία, τα Δημοτικά, τα Γυμνάσια, τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, δημόσια και ιδιωτικά, ημερήσια και εσπερινά. Καταβάλουμε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να ξεκινήσουμε με τα λιγότερα δυνατά κενά εκπαιδευτικών θέσεων και από την πρώτη μέρα κάθε μαθητής να έχει τα βιβλία του.
Είμαι πεπεισμένος ότι όλοι μας θα ανταποκριθούμε με υψηλό αίσθημα ευθύνης στις σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις για να έχουμε ανωτάτου επιπέδου παιδεία για όλους τους μαθητές, τόσο στα σχολεία της πατρίδας μας, όσο και στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού.
Σε ότι αφορά στη θρησκευτική εορτή των Τριών Ιεραρχών την 30η Ιανουαρίου 2015, δεν αποτελεί ημέρα αργίας για τα Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, δημόσια και ιδιωτικά, ημερήσια και εσπερινά, αλλά ορίζεται για όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως ημέρα εορτής κατά την οποία γίνεται εκκλησιασμός και ακολουθείται πρόγραμμα αφιερωμένο στην προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα Γράμματα”.
O κ. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος, Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπέγραψε ως έχων την αρμοδιότητα την απόφαση σχετικά με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2014-2015 και δήλωσε: “Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014 θα αρχίσει το νέο διδακτικό έτος στα Νηπιαγωγεία, τα Δημοτικά, τα Γυμνάσια, τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, δημόσια και ιδιωτικά, ημερήσια και εσπερινά. Καταβάλουμε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να ξεκινήσουμε με τα λιγότερα δυνατά κενά εκπαιδευτικών θέσεων και από την πρώτη μέρα κάθε μαθητής να έχει τα βιβλία του. Είμαι πεπεισμένος ότι όλοι μας θα ανταποκριθούμε με υψηλό αίσθημα ευθύνης στις σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις για να έχουμε ανωτάτου επιπέδου παιδεία για όλους τους μαθητές, τόσο στα σχολεία της πατρίδας μας, όσο και στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού. Σε ότι αφορά στη θρησκευτική εορτή των Τριών Ιεραρχών την 30η Ιανουαρίου 2015, δεν αποτελεί ημέρα αργίας για τα Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, δημόσια και ιδιωτικά, ημερήσια και εσπερινά, αλλά ορίζεται για όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως ημέρα εορτής κατά την οποία γίνεται εκκλησιασμός και ακολουθείται πρόγραμμα αφιερωμένο στην προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα Γράμματα”.Διαβάστε περισσότερα: Πότε θα ανοίξουν τα σχολεία. Η απόφαση του υπουργείου Παιδείας !

23 Αυγούστου 2014

Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για 10.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών

Της Χαράς Καληµέρη
«Τα σχολεία δεν θα ανοίξουν τον Σεπτέµβριο του 2015, εάν δεν καταργηθεί ο κανόνας που προβλέπει µία πρόσληψη ανά δέκα αποχωρήσεις. Το ελληνικό κοινωνικό κράτος, όπως το ξέραµε, τελειώνει. Στον τοµέα της εκπαίδευσης όχι µόνο έχουµε φτάσει στα όρια, αλλά τα έχουµε ξεπεράσει. Έχω ενηµερώσει τόσο τον πρωθυπουργό όσο και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης ότι φέτος είναι η τελευταία χρονιά που καταφέρνουµε να καλύψουµε τις ανάγκες στα σχολεία µε 'µερεµέτια'».
Με αυτή τη δήλωση στην «Η» ο υπουργός Παιδείας, Ανδρέας Λοβέρδος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις κοινωνικές παροχές του κράτους στον τοµέα της εκπαίδευσης, ενώ προαναγγέλλει ότι µε αίτηµα που θα υποβάλει στην τρόικα τον Σεπτέµβριο θα ζητήσει η εκπαίδευση να εξαιρεθεί από τον κανόνα «1 προς 10» και να προσδιοριστεί συγκεκριµένος αριθµός εκπαιδευτικών που θα προσληφθεί ως µόνιµο προσωπικό την επόµενη σχολική χρονιά (2015-2016).
Τον χειµώνα
Εφόσον οι πιστωτές της χώρας συναινέσουν στο σχέδιο του υπουργού Παιδείας, τότε θα ανοίξει ο δρόµος για τη διενέργεια διαγωνισµού ΑΣΕΠ για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στα σχολεία. Όπως αποκαλύπτει ο κ. Λοβέρδος στην «Η», στόχος είναι ο διαγωνισµός να διενεργηθεί τον χειµώνα -και συγκεκριµένα τον Δεκέµβριο του 2014 ή τον Ιανουάριο του 2015- και να αφορά πέντε µεγάλες κατηγορίες εκπαιδευτικών: φιλολόγους, µαθηµατικούς, φυσικούς, δασκάλους και νηπιαγωγούς.
Σύµφωνα µε υπολογισµούς του υπουργείου Παιδείας, για την οµαλή έναρξη των σχολείων το 2015 απαιτούνται περί τις 10.000 προσλήψεις τακτικού προσωπικού. Σηµειώνεται ότι ο τελευταίος διαγωνισµός του ΑΣΕΠ είχε διενεργηθεί το 2008 και από αυτόν δεν έχουν ακόµη διοριστεί 439 επιτυχόντες εκπαιδευτικοί.
Ο κ. Λοβέρδος εκφράζει αισιοδοξία για το αποτέλεσµα των διαπραγµατεύσεων που θα έχει µε την τρόικα σε τεχνικό επίπεδο, βασιζόµενος -όπως λέει- στο γεγονός ότι η κατάσταση στον χώρο της εκπαίδευσης έχει ξεπεράσει τα όρια. «Το σύστηµα κάλυψης των κενών στα σχολεία µε αναπληρωτές 'πεθαίνει'. Από τη µία, στερεύουν οι πηγές χρηµατοδότησης των αναπληρώσεων µέσω του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων και του ΕΣΠΑ κι από την άλλη εξαντλούνται τα µέτρα πολιτικής», επισηµαίνει ο κ. Λοβέρδος, αποκλείοντας το ενδεχόµενο να προχωρήσει σε νέο κύκλο συγχωνεύσεων - καταργήσεων σχολικών µονάδων.
Άλλωστε, όπως αναφέρει ο ίδιος, από το σχέδιο «Αθηνά» για την αναδιάρθρωση των πανεπιστηµίων και ΤΕΙ της χώρας δεν εξοικονοµήθηκε ούτε ένα ευρώ παρότι η κυβέρνηση στόχευε να κάνει οικονοµία της τάξεως των 50 εκατ. ευρώ. Αυτό, αποκάλυψε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας σε πρόσφατη σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίµου για τα οικονοµικά των ΑΕΙ, παρουσία του πρωθυπουργού και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης.
Το αίτηµα στην τρόικα
Σε µια προσπάθεια να πείσει την τρόικα για την ανάγκη πρόσληψης µόνιµου προσωπικού στην εκπαίδευση, ο Ανδρέας Λοβέρδος έχει δώσει εντολή στις αρµόδιες υπηρεσίες του υπουργείου, στις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης, καθώς και στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής να προχωρήσουν άµεσα σε πλήρη χαρτογράφηση του εκπαιδευτικού και του µαθητικού δυναµικού των σχολικών µονάδων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης όλης της χώρας.
Μαθητές ανά τάξη
Στο πλαίσιο αυτό, συγκεντρώνονται αυτό το διάστηµα αναλυτικά στοιχεία που αφορούν, µεταξύ άλλων, στον αριθµό των µαθητών ανά τάξη και την αναλογία τους ανά διδάσκοντα, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εικόνα που παρουσιάζουν τα σχολεία στη νησιωτική χώρα.
«Πρέπει να γίνει κατανοητή στην τρόικα η ιδιαιτερότητα της Ελλάδας, ως χώρα νησιωτική. Οι ελλείψεις εκπαιδευτικών δηµιουργούν µεγάλα προβλήµατα στην εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων στα µικρά νησιά της χώρας», υπογραµµίζει στην «Η» ο υπουργός Παιδείας, τονίζοντας την ανάγκη ο σχεδιασµός της «στρατηγικής» στην εκπαίδευση να βασίζεται στη νησιωτική ιδιαιτερότητα της χώρας.
Ο κ. Λοβέρδος, ύστερα από συνεννόηση µε τον πρωθυπουργό, Αντώνη Σαµαρά και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Ευάγγελο Βενιζέλο, σκοπεύει να υποβάλει τον Σεπτέµβριο στην τρόικα το αίτηµα να εξαιρεθεί η εκπαίδευση από τον κανόνα «1 προς 10» για τις προσλήψεις. Για την απόφασή του έχει ενηµερώσει σχετικά και τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος εµφανίζεται θετικός. «Το θέµα, όµως, δεν αφορά το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης. Αφορά το υπουργείο Παιδείας και τη συζήτηση που έχει µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», σηµειώνει ο υπουργός.
Πηγή: Imerisia

20 Αυγούστου 2014

Η επόμενη μέρα στην εκπαίδευση επιτέλους αντι(δρά).......... «Μετά την ολοκλήρωση του Α΄ και Β'  κύκλου επιμόρφωσης από το ΙΕΠ των στελεχών  εκαπίδευσης και των Διευθυντών Σχολείων σε θέματα αξιολόγησης σε εφαρμογή του Άρθρου 2(παρ 4) του Προεδρικού Διατάγματος 152/13, σας ενημερώνουμε  ότι πληρούνται οι προυποθέσεις για την έναρξη της αξιολόγησης με βάση το παραπάνω διάταγμα των στελεχών εκπαίδευσης εξωτερικού, Προισταμένων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής  Καθοδήγση, Σχολικών Συμβούλων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , η οποία παρακαλούμε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Αυγούστου 2014.Θα ακολουθήσει από τον Σεπτέμβριο του 2014, η αξιολόγηση των Διευθυντών των σχολείων αρχικά και στη συνέχεια των εκπαιδευτικών, κατά προτεραιότητα όσων καταθέσουν σχετικό  αίτημα».

...Το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας βρίσκεται σήμερα μπροστά σ’ ένα περιβάλλον προκλήσεων και απαιτήσεων. Ο βασικός στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου για όλους τους μαθητές. Όποιες διαπιστώσεις και παρεμβάσεις γίνονται στο σχολείο ή στο εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί να στηρίζονται στη γενική αίσθηση που έχουμε για την πραγματικότητα. Απαιτούνται συστηματικές, οργανωμένες και αξιόπιστες διαδικασίες διερεύνησης στις σχολικές μονάδες, ώστε τα αποτελέσματά τους να αξιοποιηθούν τόσο για τοπικές όσο και για γενικότερες παρεμβάσεις, σχεδιασμό και αλλαγές στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.  Η ιστορική διαδρομή της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στη χώρα μας κατέδειξε την αγκύλωση σε παρωχημένα μοντέλα αντιληπτικότητας της έννοιας της αξιολόγησης ως «αυτονόητης» διαδικασίας «ελέγχου» των εξουσιαστικών μηχανισμών του Κράτους προς τους «εξουσιαζόμενους», όπου αξιολογούνταν το «πρόσωπο» του εκπαιδευτικού, ως προς το βαθμό συμμόρφωσής του σε πρότυπα ιδεολογικού χαρακτήρα, κοινωνικής συμπεριφοράς και εκπαιδευτικών πρακτικών.
  Οι σύγχρονες αξιολογικές διαδικασίες συνδέονται με μια ολόπλευρη αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα που αφορά: στις εκπαιδευτικές πολιτικές, στην εκπαίδευση που λαμβάνουν οι εν δυνάμει εκπαιδευτικοί, στην επιμόρφωση των εν ενεργεία εκπαιδευτικών, στο εκπαιδευτικό έργο τους, στη σχολική μονάδα, στα αναλυτικά προγράμματα, στα εγχειρίδια, στην επιμόρφωση των σχολικών συμβούλων, στο μαθητή κ.λ.π. (Euridice, 2013).
  Η πιλοτική εφαρμογή της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου οδήγησε σε αρκετά ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Στα αρνητικά θα μπορούσαν να εκφραστούν τα εξής: επιβάρυνε γραφειοκρατικά τις σχολικές μονάδες, δεν υπήρχε αντίστοιχος εργασιακός χρόνος για την υλοποίηση των απαραίτητων συναντήσεων, επιλέγονταν συχνά από τους εμπλεκόμενους  δείκτες που δεν μπορούσαν να βελτιωθούν κι επίσης η μετακίνηση του εκπαιδευτικού προσωπικού δημιουργούσε αρκετές δυσλειτουργίες στην υλοποίηση του προγράμματος. Από την άλλη όμως, βελτίωσε τη συλλογικότητα, τις συνεργασίες, τη συμμετοχή των γονέων και γενικότερα αυτό που ονομάζουμε σχολική κουλτούρα και  παιδαγωγικό κλίμα του σχολείου (ΙΕΠ, 2013). Το συνολικό πλαίσιο κατέδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμμετέχουν με επάρκεια σ’ αυτή τη συνεχή και δυναμική διαδικασία αυτo-αξιολόγησης και να την ενσωματώσουν στη λειτουργία του σχολείου.
  Απαιτείται όμως η δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης και υπευθυνότητας από τη μεριά της Πολιτείας, των στελεχών εκπαίδευσης, των συνδικαλιστικών φορέων και των εκπαιδευτικών για να μπορέσουν να προχωρήσουν οι αξιολογικές διαδικασίες της ΑΕΕ και της Ιεραρχικής απρόσκοπτα και ειρηνικά. Χρειάζεται ένα Εκπαιδευτικό συμβόλαιο που σημαίνει εκ των προτέρων σαφείς διατυπωμένοι και κοινά αποδεκτοί όροι (πλαίσιο, διαδικασίες και εργαλεία αξιολόγησης). Κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω προετοιμασία των σχολικών μονάδων για την εφαρμογή της αξιολόγησης, η ενδελεχής ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τους σκοπούς και τη χρήση της αξιολογικής διαδικασίας, ώστε να αρθούν οι επιφυλάξεις τους εκπαιδευτικών για τη χρήση των αξιολογικών αποτελεσμάτων και να αντιμετωπισθεί με ανάλογους πόρους ο επιπρόσθετος φόρτος εργασίας τους. Είναι ακόμη σημαντικό να διαμορφωθεί ένα αξιολογικό πλαίσιο που θα επιτρέπει την αποδοχή της σχετικής αυτονομίας και των βαθμών ελευθερίας του εκπαιδευτικού καθώς η επιβολή των εκπαιδευτικών αλλαγών πάνω στους εκπαιδευτικούς οδηγεί στην αποτυχία τους. Αντίθετα, η εμπλοκή των εκπαιδευτικών, η υποστήριξή τους και η ενθάρρυνση αυτών που κάνουν, συνιστά μια πολιτική παιδαγωγική με ουσιαστικές επιπτώσεις στην ποιότητα της διδασκαλίας, της μάθησης, της εργασίας και της ανάπτυξης. Όταν ένα εκπαιδευτικό σύστημα σέβεται, εκτιμά, υποστηρίζει την κρίση και την εμπειρία των εκπαιδευτικών, το σύστημα είναι ανοιχτό στην υπόθεση της διαρκούς μεταλλαγής δομών και περιεχομένου ( MacBeath, 1999).
 Κρίνεται ακόμη αναγκαία η τροποποίηση του άρθρου 7 του Ν. 4024/2011 που συνδέει τις προαγωγές με τις ποσοστώσεις καθώς πράγματι αποτελεί τροχοπέδη στην όλη αξιολογική διαδικασία των εκπαιδευτικών.
Παρόλο που η ελληνική εμπειρία έχει μέχρι σήμερα δείξει ότι η εφαρμογή ενός νέου τρόπου λειτουργίας δομών και υπηρεσιών συναντά μεγάλα προβλήματα και πολλές καθυστερήσεις οι οποίες συνήθως εστιάζονται σε προβλήματα στελέχωσης, υποδομών κι εκχώρησης αρμοδιοτήτων η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και του εκπαιδευτικού,  βρίσκονται σήμερα σε πλήρη εξέλιξη κι εφαρμογή. Οι σχολικές μονάδες θα εφαρμόσουν τα Σχέδια Δράσης στα πλαίσια της ΑΕΕ το σχολικό έτος 2014-15 και πολλοί  εκπαιδευτικοί ήδη εκδήλωσαν ενδιαφέρουν εθελοντικά ώστε να αξιολογηθούν ιεραρχικά. Φαίνεται ότι καλλιεργείται σταδιακά πέρα από τις όποιες αντιδράσεις η επιθυμητή κουλτούρα αξιολόγησης και στον Έλληνα εκπαιδευτικό. Μένει να δούμε την αντίστοιχη ωφέλεια και την επιθυμητή βελτίωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος συνολικά. Από την εμπειρία των αντίστοιχων ευρωπαϊκών κρατών εκτιμάται πάντως ότι ο ελάχιστος χρόνος όπου ένα νέο σύστημα αρχίζει να επηρεάζει ουσιαστικά την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 3-5 χρόνια από την πλήρη λειτουργία του.
Παπαδόπουλος Πάρης