5 Νοεμβρίου 2018

1 Νοεμβρίου 2018

Η εγκύκλιος για την ίδρυση και λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής Ι ΖΕΠ

Παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα στην έκδοση των Αποφάσεων Ίδρυσης Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι. Ζ.Ε.Π. στις σχολικές μονάδες οι οποίες αναφέρονται στους συγκεντρωτικούς πίνακες της Περιφέρειάς σας και συμπεριλαμβάνονται στην με αριθ. πρωτ. 171022/Δ2/12-10-2018 (Β΄4689) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι ΖΕΠ». Η Εγκύκλιος

28 Οκτωβρίου 2018

Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics – STE(A)M

Ο ρόλος του ‘Α’ στο πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κατά STEAM αφορά την ενσωμάτωση της τέχνης (Art) στη γενικότερη φιλοσοφία της κατά διεπιστημονικής εκπαιδευτικής προσέγγισης STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Κύριος παράγοντας του ‘Α’ αποτελεί η ενίσχυση της δημιουργικότητας μέσα από κάθε είδος τέχνης. Ειδικότερα  μέσα από την προσέγγιση κατά STEAM οι μαθητές λόγω των δυναμικών παρεμβάσεων που παρέχουν οι τέχνες μπορούν α) να βελτιώσουν τη γνωστική τους ανάπτυξη, β) να ενισχύσουν την κοινωνική τους ανάπτυξη, γ) να αυξήσουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους, δ) να ενασχοληθούν με τις τέχνες (Sousa & Pilecki, 2013). Η προσέγγιση κατά STEAM συμβάλλει στην πραγμάτωση κατά την οποία η επιστήμη και οι τέχνες αλληλοσυμπληρώνονται επειδή η επιστήμη παρέχει ένα μεθοδολογικό εργαλείο στην τέχνη και την τέχνη παρέχει δημιουργικό μοντέλο στην ανάπτυξη της επιστήμης " (Kim et al., 2012, σελ. 2).  Σύμφωνα με αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αντιμετώπιση των χαμηλών επιδόσεων στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες οι τέχνες μπορούν να αποτελέσουν  τον καταλύτη στην αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις θετικές και τεχνολογικές επιστήμες, σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από τις χαμηλές επιδόσεις και την έλλειψη ενδιαφέροντος των μαθητών για αυτές (European Commission,2011).
 https://texnes-ellinikosxoleio.uoa.gr/papers/111

23 Οκτωβρίου 2018

Παρουσίαση του νέου εκπαιδευτικού πακέτου των Μαθηματικών της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου

Η Επιστημονική Μονάδα Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Μαθηματικών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής οργανώνει ενημερωτική-επιμορφωτική ημερίδα με θέμα:
«Παρουσίαση του νέου εκπαιδευτικού πακέτου των Μαθηματικών  της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου (Βιβλίο μαθητή/μαθήτριας και Οδηγός εκπαιδευτικού)».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στις αίθουσες «Γαλάτεια Σαράντη» και «Jacqueline de Romilly», τη Δευτέρα 29  Οκτωβρίου 2018 και ώρα 09:00-15:00.
Επισημαίνεται ότι η ημερίδα (πλην της ενότητας  των Διδακτικών πρακτικών/Εργαστηρίων) θα μεταδοθεί απευθείας μέσω διαδικτύου (https://diavlos.grnet.gr/event/e1173) ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθησή της από τους Συντονιστές/ Συντονίστριες  Εκπαιδευτικού Έργου και τους/τις  εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης απ’ όλη τη χώρα.

Πρέπει το παιδί μου να μαθαίνει τους όρους της Γραμματικής; Πώς θα το βοηθήσω στην έκφραση;


Αναρωτιόμαστε συχνά σε τι ωφελεί η εκμάθηση των όρων της γραμματικής με τη μορφή ερωτήσεων.
 • Γιατί να τους μάθει το παιδί μου αφού δεν τους κατανοεί; Αυτό δεν είναι παπαγαλία; Εγώ διαβάζοντας το παιδί μου κάνω τους όρους περισσότερο κατανοητούς, τους αλλάζω και τους λέω με πιο απλά λόγια.
Σύμφωνα με τους ειδικούς στην εκμάθηση της γλώσσας και της γραμματικής όσο είναι μικρό το παιδί στις μικρές τάξεις, λόγω της αυξημένης του ικανότητας να αποστηθίζει, προσπαθούμε να αυξήσει το λεξιλόγιό του με όσο το δυνατό περισσότερους γραμματικο-συντακτικούς όρους κι ας μην καταλαβαίνει ακόμη το νόημά τους και τη σύνδεσή τους με το κείμενο. Ταυτόχρονα οι δάσκαλοι/ες των τάξεων, κάνουν καθημερινά εφαρμογή των όρων και κανόνων στα κείμενα που διδάσκουν. Αυτό είναι μια πολύχρονη διαδικασία που ονομάζεται Κειμενοποίηση Γραμματικής & Συντακτικού, καθώς είναι συχνά επίπονη και χρονοβόρα και απαιτεί υπομονή από μέρους των εκπαιδευτικών και των μαθητών.
 • Γιατί το παιδί μου όταν γράφει σκέφτομαι και γράφω ή προτάσεις δυσκολεύεται να γράφει σωστά και ορθογραφημένα;
Το παιδί όταν εκφράζεται γραπτά ιδιαίτερα στις μικρές τάξεις του Δημοτικού (Α', Β΄, & Γ΄), δυσκολεύεται να περάσει τις σκέψεις του σε προτάσεις μια που πρέπει:
 1. Να δώσει στη πρόταση το περιεχόμενο που θέλει ακολουθώντας τις συντακτικές δομές που του ζήτησε ο εκπαιδευτικός.
 2. Να συνδέσει τις προτάσεις μεταξύ τους.
 3. Να κρατηθεί στο θέμα.
 4. Να δημιουργήσει παραγράφους. (πρόλογο-κυρίως θέμα-επίλογο κ.λ.π.)
 5. Να εφαρμόσει όλους τους κανόνες γραμματικής (κεφαλαία, σημεία στίξης, κ.λ.π.).
 6. Να βρει τις κατάλληλες λέξεις ώστε να αποδώσει σωστά το νόημα αυτού που θέλει.
 • Ο/η δάσκαλος/α του παιδιού μου γιατί δεν τα διορθώνει όλα τα ορθογραφικά και εκφραστικά λάθη;
Δείχνουμε εμπιστοσύνη στη μέθοδο του/της εκπαιδευτικού μας (άλλωστε έχει εκπαιδευτεί περισσότερο) και αν θέλουμε πράγματι να το βοηθήσουμε στην έκφραση (προφορική & γραπτή) μπορούμε να:
 1.  Του δίνουμε ευκαιρίες να λέει μόνο τις προτάσεις σωστά, χωρίς να το διακόπτουμε  ή να τις λέμε εμείς. 
 2. Θυμίσουμε στο παιδί προσωπικές εμπειρίες σχετικές με το θέμα.
 3. Το ενθαρρύνουμε να δανείζεται βιβλία και να διαβάζει ό,τι το ενδιαφέρει. 
 4. Ακούμε με υπομονή το παιδί μας όταν προσπαθεί να πει την άποψή του και τις εμπειρίες του.
 5. Πλουτίζουμε τις εικόνες κι εμπειρίες τους με ταξίδια και ευκαιρίες για οικογενειακή ψυχαγωγία και επικοινωνία.


Υλικό διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

http://www.diapolis.auth.gr/index.php/ekp-yliko/2013-11-07-09-06-25/2013-11-07-09-11-00


22 Οκτωβρίου 2018

Έκδοση Ψηφιακής Υπογραφής

Αφορά σταδιακά όλα τα στελέχη εκπαίδευσης. Απαιτείται εγγραφή και μετά από 24 ώρες σου αποστέλλεται κωδικός και η συνέχεια στα ΚΕΠ.
https://login.ermis.gov.gr/sso/jsp/ErmisLogin.jsp?site2pstoretoken=v1.2~3E2806EE~3ED4B6BE695884AE439307DD9E80872BC8B1E2E2658483DFC771AD7640B188EF811449A5292B9EBCA51A1FC3617B5704E946459430304EC4C6EE43DF2A1D52C2D5AFE6D76DC6C0C0C35AE6C5635E9DA181821E1DC8573191BA9FB37F939CD52B5688679D7AF221DA9AB0E5A1ACAF22D52F946E9DF29482BA206B5FF08E0063DEF206B772B60C9F2F6211F03D7C75387F5EE268041AB74BD46E8D77AF6B2E8F9B8BCEE2C5D4F7DEF6AB38D87EEFFE2D203D19BC2AF0C5E927FB67BAD30E01BB148CE7475F715FE0FB1DF7F923DB121DB260FEB0C4EEB4B19870B7F08680B777A7&p_error_code=&p_submit_url=https%3A%2F%2Flogin.ermis.gov.gr%2Fsso%2Fauth&p_cancel_url=http%3A%2F%2Fwww.ermis.gov.gr%2Fportal%2Fpls%2Fportal%2FPORTAL.home&ssousername=

21 Οκτωβρίου 2018

Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες - Σύγχρονες τάσεις στην ερμηνεία και στην αντιμετώπιση του φαινομένου.

1. Το Φαινόμενο της Δυσλεξίας, επιστημονικές αντιφάσεις και παιδαγωγικά αδιέξοδα. Μαρία Τζουριάδου, Γιώργος Μπάρμπας.
2. Μαθητές με σχολικές δυσκολίες: Εμπόδια στη μαθηματική επίλυση προβλημάτων και αντιμετώπισή τους - Γιώργος Μπάρμπας.
3. Μαθησιακές Δυσκολίες - Γνωστικές Προσεγγίσεις - Μαρία Τζουριάδου, Γιώργος Μπάρμπας.
4. Μαθητές με σχολικές δυσκολίες. Μια απόπειρα παιδαγωγικού προσδιορισμού, ερμηνείας και αντιμετώπισης του φαινομένου - Γιώργος Μπάρμπας.

Σχετικά με τη λειτουργία και τη φοίτηση μαθητών στα Τ.Ε. και σε άλλες δομές της ΕΑΕ

Κατόπιν ερωτημάτων συναδέλφων για το τι ισχύει σχετικά με τους διαγνωστικούς φορείς, τη διαδικασία της διάγνωσης και τη φοίτηση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ενημερώνω πως:
Α) σε ό,τι αφορά τους διαγνωστικούς φορείς και τη διαδικασία της διάγνωσης τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 3699/2008 έχουν αντικατασταθεί με διατάξεις του Ν. 4547/2018, ενώ το άρθρο 6 του Ν. 3699/2008 που αφορά στη φοίτηση των μαθητών (καθώς και στη διαδικασία για το «σπάσιμο» ενός τμήματος) έχει τροποποιηθεί έξι (6) φορές μέχρι σήμερα,
Β) για διευκόλυνση των συναδέλφων παραθέτω ολόκληρα τα συγκεκριμένα άρθρα, όπως ισχύουν σήμερα.
Κατεβάστε εδώ το σχετικό αρχείο
Αναδημοσίευση από:  http://www.gdimitrakopoulos.gr

18 Οκτωβρίου 2018

Υποβολή υποψηφιοτήτων σχολικών μονάδων στον 13o Εθνικό Διαγωνισμό eTwinningΓια την αναγνώριση των καλύτερων έργων eTwinning από πλευράς ελληνικών σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2017-2018, η Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) της δράσης βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να προκηρύξει τον 13o Εθνικό Διαγωνισμό eTwinning!
Η περίοδος υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι από 18 έως και 22 Οκτωβρίου 2018.
 Προϋποθέσεις για υποβολή συμμετοχής:
 • Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν υλοποιήσει ένα έργο eTwinning με τουλάχιστον ένα Ευρωπαίο εταίρο εντός του σχολικού έτους 2017-2018. Η συνεργασία μπορεί να έχει ξεκινήσει πριν το 2017 και να συνεχίζεται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2018-2019.
 • Στα βραβεία δεν μπορούν να συμμετέχουν εθνικά έργα eTwinning, μόνο Ευρωπαϊκά.
 • Η συνεργασία που υποβάλλεται στον διαγωνισμό, να έχει ήδη βραβευτεί με ελληνική Εθνική Ετικέτα Ποιότητας.
 • Τα έργα που έχουν βραβευτεί στους Εθνικούς ή Πανευρωπαϊκούς Διαγωνισμούς προηγούμενων ετών δεν δικαιούνται να λάβουν μέρος.
 • Τα έργα με περισσότερους από 2 Έλληνες εκπαιδευτικούς αποκλείονται της διαδικασίας.
Κατηγορίες Διαγωνισμού:
Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τέσσερις ηλικιακές κατηγορίες:
 • Νηπιαγωγείο (4-5)
 • Δημοτικό (6-12)
 • Γυμνάσιο (13-15) και
 • ΓΕΛ , ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, TEE και ΕΕΕΕΚ (16-19)
Από τα έργα που θα υποβληθούν στις παραπάνω κατηγορίες θα διακριθούν τα 2 καλύτερα σε κάθε κατηγορία.
Επίσης, ο διαγωνισμός περιλαμβάνει και δύο ειδικές κατηγορίες, όπως αναλύονται παρακάτω:
Ειδική Κατηγορία: έργο με θέμα την Πολιτιστική Κληρονομιά
Η Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των κοινών Ευρωπαϊκών αξιών μέσω της τυπικής και της μη τυπικής μάθησης θα απονείμει ένα Ειδικό Βραβείο ανεξαρτήτου ηλικιακής κατηγορίας σε ένα eTwinning έργο με θέμα την Πολιτιστική Κληρονομιά, στο πλαίσιο του 13ου Εθνικού Διαγωνισμού eTwinning.
Ειδική Κατηγορία: έργο με θέμα τη δράση STEM
Η Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης για την ανάδειξη της δράσης STEM την οποία πραγματοποίησε επιτυχώς η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning, εντός της σχολικής χρονιάς 2017-2018 και στο πλαίσιο συνέχισης αυτής, προκηρύσσει Βραβείο ανεξαρτήτου ηλικιακής κατηγορίας σε ένα eTwinning έργο με θέμα τη δράση STEM, στο πλαίσιο του 13ου Εθνικού Διαγωνισμού eTwinning.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν μόνο μία από τις παραπάνω κατηγορίες για να υποβάλουν τη συμμετοχή τους. Αν ένα έργο υποβληθεί σε 2 κατηγορίες από τον ίδιο ή διαφορετικό εκπαιδευτικό, θα απορρίπτεται αυτόματα και δεν θα μετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης.
 Αξιολόγηση
Τα έργα που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα αξιολογηθούν ως προς τα γενικότερα κριτήρια που έχουν καθοριστεί για την απόδοση Ετικέτας Ποιότητας, με βάση τις πληροφορίες που θα υποβληθούν από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό μέσω της φόρμας συμμετοχής, αλλά, κυρίως, από τα δημοσιοποιημένα αποτελέσματα του έργου.
Η διαδικασία της αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί από μέλη της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης.
 Διαδικασία υποβολής συμμετοχής στον διαγωνισμό
Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στον 13ο Εθνικό Διαγωνισμό eTwinning, παρακαλούμε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας στη διεύθυνση: http://www.etwinning.gr/various/contest18.php. Σε περίπτωση που υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και στο έργο σας συμμετέχει άλλος ένας Έλληνας εκπαιδευτικός, η αίτηση συμπληρώνεται από τον ένα εκ των δύο εκπαιδευτικών. Σε περίπτωση που το έργο διακριθεί, βραβεύονται αμφότεροι οι συμμετέχοντες σε αυτό εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας για το συγκεκριμένο έργο.
Η φόρμα υποβολής θα είναι διαθέσιμη από 18 Οκτωβρίου και ώρα 12:00 μέχρι τις 22 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 17:00.
Όλες οι συμμετοχές οφείλουν να ακολουθούν τις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί πνευματικών δικαιωμάτων. Μικρές παραθέσεις πηγών μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εφόσον η πηγή προέλευσης αναφέρεται ρητά. Εικόνες, φιλμ, ήχος και άλλο πολυμεσικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εφόσον έχει δημιουργηθεί από τη σχολική μονάδα, ή αν ο ιδιοκτήτης έχει παραχωρήσει σχετική άδεια χρήσης, ή αν έχει ληφθεί από ελεύθερες πηγές, π.χ. Europeana, Open Culture κ.ά..

Για την αναγνώριση των καλύτερων έργων eTwinning από πλευράς ελληνικών σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2017-2018, η Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) της δράσης βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να προκηρύξει τον 13o Εθνικό Διαγωνισμό eTwinning!
Η περίοδος υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι από 18 έως και 22 Οκτωβρίου 2018.
 Προϋποθέσεις για υποβολή συμμετοχής:
 • Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν υλοποιήσει ένα έργο eTwinning με τουλάχιστον ένα Ευρωπαίο εταίρο εντός του σχολικού έτους 2017-2018. Η συνεργασία μπορεί να έχει ξεκινήσει πριν το 2017 και να συνεχίζεται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2018-2019.
 • Στα βραβεία δεν μπορούν να συμμετέχουν εθνικά έργα eTwinning, μόνο Ευρωπαϊκά.
 • Η συνεργασία που υποβάλλεται στον διαγωνισμό, να έχει ήδη βραβευτεί με ελληνική Εθνική Ετικέτα Ποιότητας.
 • Τα έργα που έχουν βραβευτεί στους Εθνικούς ή Πανευρωπαϊκούς Διαγωνισμούς προηγούμενων ετών δεν δικαιούνται να λάβουν μέρος.
 • Τα έργα με περισσότερους από 2 Έλληνες εκπαιδευτικούς αποκλείονται της διαδικασίας.
Κατηγορίες Διαγωνισμού:
Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τέσσερις ηλικιακές κατηγορίες:
 • Νηπιαγωγείο (4-5)
 • Δημοτικό (6-12)
 • Γυμνάσιο (13-15) και
 • ΓΕΛ , ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, TEE και ΕΕΕΕΚ (16-19)
Από τα έργα που θα υποβληθούν στις παραπάνω κατηγορίες θα διακριθούν τα 2 καλύτερα σε κάθε κατηγορία.
Επίσης, ο διαγωνισμός περιλαμβάνει και δύο ειδικές κατηγορίες, όπως αναλύονται παρακάτω:
Ειδική Κατηγορία: έργο με θέμα την Πολιτιστική Κληρονομιά
Η Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των κοινών Ευρωπαϊκών αξιών μέσω της τυπικής και της μη τυπικής μάθησης θα απονείμει ένα Ειδικό Βραβείο ανεξαρτήτου ηλικιακής κατηγορίας σε ένα eTwinning έργο με θέμα την Πολιτιστική Κληρονομιά, στο πλαίσιο του 13ου Εθνικού Διαγωνισμού eTwinning.
Ειδική Κατηγορία: έργο με θέμα τη δράση STEM
Η Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης για την ανάδειξη της δράσης STEM την οποία πραγματοποίησε επιτυχώς η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning, εντός της σχολικής χρονιάς 2017-2018 και στο πλαίσιο συνέχισης αυτής, προκηρύσσει Βραβείο ανεξαρτήτου ηλικιακής κατηγορίας σε ένα eTwinning έργο με θέμα τη δράση STEM, στο πλαίσιο του 13ου Εθνικού Διαγωνισμού eTwinning.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν μόνο μία από τις παραπάνω κατηγορίες για να υποβάλουν τη συμμετοχή τους. Αν ένα έργο υποβληθεί σε 2 κατηγορίες από τον ίδιο ή διαφορετικό εκπαιδευτικό, θα απορρίπτεται αυτόματα και δεν θα μετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης.
 Αξιολόγηση
Τα έργα που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα αξιολογηθούν ως προς τα γενικότερα κριτήρια που έχουν καθοριστεί για την απόδοση Ετικέτας Ποιότητας, με βάση τις πληροφορίες που θα υποβληθούν από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό μέσω της φόρμας συμμετοχής, αλλά, κυρίως, από τα δημοσιοποιημένα αποτελέσματα του έργου.
Η διαδικασία της αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί από μέλη της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης.
 Διαδικασία υποβολής συμμετοχής στον διαγωνισμό
Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στον 13ο Εθνικό Διαγωνισμό eTwinning, παρακαλούμε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας στη διεύθυνση: http://www.etwinning.gr/various/contest18.php. Σε περίπτωση που υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και στο έργο σας συμμετέχει άλλος ένας Έλληνας εκπαιδευτικός, η αίτηση συμπληρώνεται από τον ένα εκ των δύο εκπαιδευτικών. Σε περίπτωση που το έργο διακριθεί, βραβεύονται αμφότεροι οι συμμετέχοντες σε αυτό εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας για το συγκεκριμένο έργο.
Η φόρμα υποβολής θα είναι διαθέσιμη από 18 Οκτωβρίου και ώρα 12:00 μέχρι τις 22 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 17:00.
Όλες οι συμμετοχές οφείλουν να ακολουθούν τις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί πνευματικών δικαιωμάτων. Μικρές παραθέσεις πηγών μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εφόσον η πηγή προέλευσης αναφέρεται ρητά. Εικόνες, φιλμ, ήχος και άλλο πολυμεσικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εφόσον έχει δημιουργηθεί από τη σχολική μονάδα, ή αν ο ιδιοκτήτης έχει παραχωρήσει σχετική άδεια χρήσης, ή αν έχει ληφθεί από ελεύθερες πηγές, π.χ. Europeana, Open Culture κ.ά..