29 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΓΡΙΦΟΣ- ΑΙΝΙΓΜΑ ΤΟΥ ΑΪΝΣΤΑΙΝ


Υπάρχουν 5 σπίτια, 5 διαφορετικών ανθρώπων. Σε κάθε ένα σπίτι ζει ένας άνθρωπος διαφορετικής εθνικότητας. Οι 5 ιδιοκτήτες πίνουν ένα συγκεκριμένο είδος ποτού,καπνίζουν μια συγκεκριμένη μάρκα τσιγάρων και έχουν ένα συγκεκριμένο κατοικίδιο. Όλοι έχουν μεταξύ τους διαφορετικά κατοικίδια, διαφορετικές μάρκες τσιγάρων και διαφορετικά είδη ποτών.
Η ερώτηση είναι ποιος έχει το ψάρι;        
 Στοιχεία:
α) Ο Άγγλος μένει στο κόκκινο σπίτι.
          β) Ο Σουηδός έχει ένα σκύλο.
          γ) Ο Δανός πίνει τσάι.
          δ) Το πράσινο σπίτι είναι αριστερά από το άσπρο σπίτι
          ε) Ο ιδιοκτήτης του πράσινου σπιτιού πίνει καφέ.
          ζ) Αυτός που καπνίζει Pall Mall τσιγάρα έχει πουλιά για  κατοικίδια.
          η) Ο ιδιοκτήτης του κίτρινου σπιτιού καπνίζει Dunhill.
          θ) Αυτός που μένει στο μεσαίο σπίτι πίνει γάλα.
          ι) Ο Νορβηγός μένει στο 1ο σπίτι.
          κ) Αυτός που καπνίζει Blendsμενει δίπλα σε αυτόν που έχει γάτες.
          λ) Αυτός που έχει το άλογο μένει δίπλα σε αυτόν που καπνίζει Dunhill.
          μ) Ο ιδιοκτήτης που καπνίζει Bluemasters πίνει μπίρα.
          ν) Ο Γερμανός καπνίζει Prince.
          ξ) Ο Νορβηγός μένει δίπλα στο μπλε σπίτι
ο) Αυτός που καπνίζει Blends έχει ένα γείτονα που πίνει νερό

Απάντηση:
Θέση Σπιτιού:
1
2
3
4
5
Χρώμα Σπιτιού:

Κίτρινο

Μπλε

Κόκκινο

Πράσινο
Άσπρο
Εθνικότητα:
Νορβηγός
Δανός
Άγγλος
Γερμανός
Σουηδός
Είδος Ποτού:
Νερό
Τσάι
Γάλα
Καφές
Μπίρα
Είδος Τσιγάρων:
Dunhill
Blends
Pall Mall
Prince
Bluemasters
Κατοικίδιο:
Γάτες
Άλογο
Πουλιά
Ψάρι
Σκύλος


Ποια Φυσική έχει νόημα να διδάσκονται τα παιδιά μας σήμερα;


Xώρος διεξαγωγής του Συνεδρίου:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Πύργος Παιδαγωγικής ΑΠΘ


            1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, διοργανώνουν Πανελλήνιο Συνέδριο στις 9 και 10 Μαρτίου 2013 στη Θεσσαλονίκη
 Πολλά από αυτά τα ερωτήματα μολονότι είναι κοινά για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση παρατίθενται, στη συνέχεια, ταξινομημένα ανά βαθμίδα.

Α. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:
 • Τα προγράμματα σπουδών Φυσικών Επιστημών στη χώρα μας είναι σε συμφωνία με τα σημερινά προγράμματα σπουδών χωρών που θεωρούνται ότι έχουν πετυχημένα εκπαιδευτικά συστήματα; Αν όχι, σε τι διαφέρουν;
 • Τι χαρακτηριστικά θα μπορούσε να έχει ένα πρόγραμμα σπουδών Φυσικών Επιστημών ώστε να  απευθύνεται σε όλα τα παιδιά, να προκαλεί το ενδιαφέρον τους και συγχρόνως να είναι υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου;
 • Δεχόμαστε ότι οι Φυσικές Επιστήμες στο Δημοτικό, πέρα από γνώσεις περιεχομένου, μπορεί να έχουν ως αντικείμενο και τη διδασκαλία – εφαρμογή της μεθοδολογίας έρευνας και τη διαμόρφωση στάσεων; Αν ναι, πώς μπορούν να ενταχθούν στη διδασκαλία μας ώστε να συμβάλλουν στην προετοιμασία του μελλοντικού ενεργού πολίτη;
 • Μπορούν οι Φυσικές Επιστήμες, με τους παραπάνω στόχους ενταγμένους στο πλαίσιο της απόκτησης γνώσεων και ικανοτήτων για τη ζωή, να διδάσκονται στο Νηπιαγωγείο και σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού; Αν ναι, πώς; Μπορεί αυτό να γίνει χωρίς αλλαγές του ωρολογίου προγράμματος;
 • Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος του ηλεκτρονικού υπολογιστή στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών;
 • Σκοπός του συνεδρίου είναι να παρουσιαστούν ερευνητικά δεδομένα, εμπειρίες και απόψεις μάχιμων εκπαιδευτικών και ερευνητών σχετικά με  τα παραπάνω ερωτήματα ώστε:
  Α. Να βγουν συμπεράσματα για άμεση εφαρμογή – αξιοποίηση στην καθημερινή διδακτική πράξη.
  Β. Να εκκινήσει μία γόνιμη συζήτηση γύρω από το ζήτημα της διαμόρφωσης ενός προγράμματος σπουδών και να αποτελέσει την αφορμή της γενίκευσης της σχετικής συζήτησης με την εμπλοκή σε αυτήν περισσότερων φορέων, ώστε να αφορά το σύνολο των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, προκειμένου να καταλήξει σε ολοκληρωμένη πρόταση προγράμματος σπουδών Φυσικών Επιστημών.
  Σημαντικές ημερομηνίες;
  Ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου: 9 - 10 Μαρτίου 2013
  Υποβολή εργασιών μέχρι: 20 Ιανουαρίου 2013
  Ενημέρωση αποδοχής εργασιών: 10 Φεβρουαρίου.
  Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν. Οι εργασίες του συνεδρίου θα εκδοθούν σε ηλεκτρονικά πρακτικά τα οποία θα είναι ελεύθερα διαθέσιμα και στο διαδίκτυο.
  Για την υποβολή εργασιών παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε τις οδηγίες που περιέχονται στο υπόδειγμα υποβολής εργασίας (αρχείο τύπου .doc) το οποίο είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο του συνεδρίου: 
  http://sapth2013.blogspot.com
  Οι εργασίες θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: sapth2013@gmail.com  
  Η δομή των εργασιών παρουσιάζεται στο υπόδειγμα εργασίας που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

Tα πάντα είναι Φυσική

Τα πάντα γύρω μας είναι Φυσική, μήπως θα μπορούσα να τα συνδυάσω με τη δημιουργική γραφή, έτσι ώστε να έχω διπλό όφελος. Τι θέλω να πω; Από τη μια ξεπερνώ τα εμπόδια που θέλουν τις Φυσικές Επιστήμες να εκλαμβάνονται ως δύσκολο και πολύ "επιστημονικό" πεδίο και από την άλλη αποτελούν αφορμή, ώστε μαθητές και μαθήτριες να προβληματιστούν δημιουργικά και να εκφραστούν σε ομάδες ώστε να γράψουν, να παίξουν, να μάθουν για τον κόσμο γύρω τους. Δηλαδή και φέρνουμε τον κόσμο της φυσικής κοντά τους, βλέπουν ότι δεν είναι κάτι τρομερό και παράλληλα ασκούνται στο λεξιλόγιό τους και καλλιεργούν τις γλωσσικές τους δεξιότητες. Τρόποι πολλοί, ήδη ανέφερα σε προηγούμενα άρθρα κάποιους από αυτούς. Μας βοηθά πολύ και το νέο αναλυτικό πρόγραμμα των φυσικών επιστημών στο δημοτικό σχολείο, το οποίο διαφοροποιεί και τις έννοιες αλλά και τον τρόπο που αυτές παρουσιάζονται από την Α' Τάξη (Μελέτη Περιβάλλοντος) μέχρι και την  Έκτη (Φυσικές Επιστήμες).
Α. Φτιάχνω ποιήματα που να αρχίζουν από την ίδια λέξη:
Φως ανοίγει δυνατό
Φως που διώχνει το κακό
Φως ωραίο και ζεστό
Φως και ήλιος ζευγάρι παντοτινό
Φως διαπερνά τον ουρανό
Φως αισιοδοξίας και χαράς
Φως φωτόνια πετάς
Φως γρήγορε ταξιδευτή
Φως έλα πάλι στη γη.
..........................................
Δύναμη αόρατη μα πάντα εκεί
Δύναμη αιτία στην αλλαγή
Δύναμη, έλξη και τριβή
Δύναμη ισχυρή, μαγνητική
Δύναμη, πίεση, ροπή
Δύναμη, άνωση, βαρύτητα
Δύναμη, αλλάζει την ταχύτητα
Δύναμη, δυναμόμετρο μετρώ
Δύναμη βάζω και ασκώ.
Β. Χρησιμοποιώ γειτνιάσεις λέξεων, αλυσίδες λέξεων, καταιγίδα ιδεών, αρκτικόλεξα:
Φύκια           Ανεμώνη              Τρόφιμο
Υγιεινά          Νάρκισσος           Ρευστό
Τρώμε          Θυμάρι                 Οίνος
Ομελέτα       Ορχιδέα                Φρέσκος
                     Σελέσια                Ημίγλυκος
Γ. Γράφω ιστοριούλες με το τι θα γινότανε αν...
Τι θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε βαρύτητα στο σπίτι μας;
Τι θα συνέβαινε αν έπεφτε χαλάζι μεγάλο σαν μήλο;
Τι θα συνέβαινε αν εξαφανιζόταν μια μέρα ο ήλιος;

Η καθαυτή λειτουργία της φαντασίας είναι να οραματίζεται πραγματικότητες και δυνατότητες που δεν μπορούν να αποκαλυφθούν με την πρώτη ματιά, μέσα από την αντίληψη τη συμβατική. Θέλουμε να συνδυάσουμε τη λογική σκέψη με τη φαντασία και την καλλιτεχνική δραστηριότητα.

18 Δεκεμβρίου 2012

Επιμορφωτική συνάντηση για τα Ευρωπαϊκά ΠρογράμματαΣήμερα, πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία των Σχολικών Συμβούλων της Α/θμιας Εκπ/σης Κιλκίς, ενημέρωση δασκάλων, νηπιαγωγών και εκπ/κών άλλων ειδικοτήτων που εργάζονται σε δημοτικά και νηπιαγωγεία του νομού  για τα Ευρωπαικά Προγράμματαστο Επιμελητήριο Κιλκίς. Κύριος εισηγητής  ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, εκπαιδευτικός, προωθητής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας. 
Στο πλαίσιο της επιμορφωτικής συνάντησης παρουσιάστηκαν τρία ευρωπαικά προγράμματα που υλοποιούνται από το 4ο, 5ο & Ειδικό Σχολείο Κιλκίς.
Φορέας  του συντονισμού και της υλοποίησης και της διάδοσης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την Εκπαίδευση είναι το ΙΚΥ που  υλοποιεί με διάφάνεια και αξιοπιστία τα εκάστοτε Προγράμματα (Erasmus 1987, Lingua 1991, ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ι 1995-2000, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΙ 2000-2006). 
Από το 2007 το ΙΚΥ ορίστηκε ως η Εθνική Μονάδα για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Διά Βίου Μάθηση», Lifelong Learning Programme — LLP (2007-2013) το οποίο περιλαμβάνει  το Erasmus, το Leonardo da Vinci, το Grundtvig και το Comenius, στηρίζοντας την εκπαιδευτική κινητικότητα, τη συνεργασία μεταξύ των Ιδρυμάτων και την ενίσχυση των εκπαιδευτικών πολιτικών. 
Στρατηγικός στόχος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Διά Βίου Μάθηση» είναι να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της Λισαβόνας ώστε να καταστεί η Ευρώπη η πιο ανταγωνιστική οικονομία της γνώσης, με βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης, μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή μέσα και από την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού και της καταπολέμησης της ανεργίας. 
Το ΙΚΥ την περίοδο αυτή προετοιμάζει  τη δυναμική του πορεία προς το νέο Πρόγραμμα “Erasmus For All” 2014-2020. Τελική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης για τη συμμετοχή στα παραπάνω προγράμματα η 21-2-2013. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος http://www.iky.gr/

2 Δεκεμβρίου 2012

Δημιουργική Γραφή και Φυσικές Επιστήμες

Η ικανότητα της ενόρασης, η δυνατότητα δηλαδή του να βλέπουμε συνάφειες & σχέσεις μεταξύ ιδεών και πραγμάτων βασιζόμενοι σε λίγες πληροφορίες και δεδομένα μας, ανοίγει δρόμους για τη δημιουργική γραφή και τη δημιουργικότητα γενικότερα. Για παράδειγμα ο Νεύτωνας εμπνεύστηκε από την πτώση του μήλου για να διατυπώσει το νόμο της βαρύτητας. Άλλη ικανότητα για τη δημιουργική γραφή αποτελεί και η νοερή απεικόνιση δεδομένων, η οποία και μπορεί ν' αναπτυχθεί με το συνδυασμό της παραδοσιακής προφορικής αφήγησης, με τις πολλαπλές δυνατότητες που προσφέρουν τα σημερινά πολυμέσα ( ψηφιακή αφήγηση).
Μια από τις τεχνικές καλλιέργειας της δημιουργικής γραφής και σκέψης αποτελούν οι ερωτήσεις Scamper.
S=Substitute (αντικαθιστώ), C=Compine (Συνδυάζω), A=Adapt (Προσαρμόζω), M=Modify (Τροποποιώ), P=Put to a new use (Βρίσκω άλλη χρήση), E=Eliminate (Απλοποιώ, εξαλείφω), R=Reverse (Αντιστρέφω). Για παράδειγμα αν θέλουμε ν' αναπτύξουμε τη σκέψη του μαθητή και της μαθήτριας και να τον/τη βοηθήσουμε να εκφραστεί ανάλογα, ώστε να οδηγηθεί στην ενότητα της θερμότητας στην κατανόηση της έννοιας των μονωτών και αγωγών και στη χρήση τους στη κατασκευή ενός σπιτιού.
Εργασία
Μένεις σε μονοκατοικία ή πολυκατοικία;..........................................
Με τι υλικά είναι κατασκευασμένο το σπίτι σου;............
 Ποιος είναι ο προσανατολισμός του;........
Πώς θερμαίνεται το σπίτι σου το χειμώνα;...............................................΄
Πώς είναι τα κουφώματα;....................
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ SCAMPER
1 Τι θα έκανες μεγαλύτερο, πιο πλατύ και ισχυρό;
2. Τι θα έκανες μικρότερο και ελαφρύτερο;
3. Σε τι θα άλλαζες μορφή, σχήμα και προσανατολισμό;
4. Τι αντικατάσταση θα έκανες σε υλικά της σκεπής, των τοίχων και των κουφωμάτων;
5.Τι ανταλλαγές και αντιστροφές θα έκανες;
Συνδύασε και παρουσίασε τώρα τις ιδέες σου στην ομάδα σου. Συζήτησέ τες, άλλαξε ό,τι θεωρείς ότι χρειάζεται και παρουσίασε τις προτάσεις σου στην τάξη μαζί με την υπόλοιπη ομάδα σου. 

1 Δεκεμβρίου 2012

Σειρά Μαθημάτων μέσω διαδικτύου


Μια πολύ καλή σειρά μαθημάτων με πολλαπλές κατηγορίες προσφέρετε στην πλατφόρμα https://www.coursera.org/. Αξίζει, είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα τα μαθήματα, από Πανεπιστήμια σ' όλο τον κόσμο. (Εντελώς Δωρεάν)

Κατηγορίες(20)

27 Νοεμβρίου 2012

Δημιουργική γραφή

Η δημιουργική γραφή είναι μια σύγχρονη εκπαιδευτική μέθοδος που προσεγγίζει με βιωματικό τρόπο, τη γραπτή και προφορική έκφραση και τις δυνατότητές της συνδυάζοντας το παιχνίδι με τη μάθηση.  Χρησιμοποιεί την αναδόμηση λέξεων, προτάσεων και κειμένων ή σεναρίων, αποτέλεσμα της δημιουργικότητας και της φαντασίας μαθητών και μαθητριών. Διδάσκεται; Φυσικά ναι. Μαθαίνεις να εκφράζεις σκέψεις και συναισθήματα, να πλάθεις νοερές εικόνες και να τις μετασχηματίζεις σε φράσεις, στίχους και λέξεις. Το θέατρο και οι τέχνες συνεισφέρουν καταλυτικά στη δημιουργική γραφή. Μέσω της δημιουργικής γραφής γίνεσαι (spectactor, spectator + actor, θεατής και ηθοποιός) δημιουργός και ταυτόχρονα αναγνώστης. Θα ακολουθήσουν.. σε λίγες ημέρες θέματα αξιοποίησης των φυσικών επιστημών  στη δημιουργική γραφή. Π.Π.

25 Νοεμβρίου 2012

Εκπαιδευτικό Υλικό


1. Τα νέα πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών και τα διδακτικά εγχειρίδια σε ψηφιακή μορφή: http://digitalschool.minedu.gov.gr/
Μελετήστε και αξιοποιήστε (μεταξύ άλλων) το Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολικής και Κοινωνικής Ζωής. Περιέχει ενδιαφέρουσες προτάσεις  για την προώθηση κλίματος αλληλοσεβασμού και αλληλεγγύης στην τάξη μας.

2. Μπορούμε να εντάξουμε στη διδασκαλία μας τα λεξικά της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα αξιοποιώντας στη διδασκαλία μας τις ΤΠΕ.

3. Ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η επιμόρφωση Β΄ επιπέδου (4η περίοδος), γιατί καθυστερεί να οριστεί το νέο διοικητικό συμβούλιο του ΙΕΠ. Ενημερωνόμαστε από την ιστοσελίδα του προγράμματος: http://b-epipedo2.cti.gr

4. Όλα τα λογισμικά του πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου "τρέχουν"  διαδικτυακά στη σελίδα: http://ts.sch.gr/software

Οι ιστοσελίδες της εβδομάδας
Ιστοσελίδες με προτάσεις για όλα τα μαθήματα της Ε’. Πατήστε στα μαθήματα.
e-class: Γρηγόρης Ζερβός

8ο ΔΣ Νάουσας: Γιάννης Σουδίας

Τα ιστολόγια της εβδομάδας
Το blog της Ευαγγελίας Κουνέλη, Υπεύθυνης Πολιτιστικών της Β΄ Αθήνας, με προσανατολισμό στη διδακτική της Ιστορίας και τις ΤΠΕ.

Ιστοσελίδα με προτάσεις για όλα τα μαθήματα της Ε΄. Δείτε δεξιά τη στήλη με τίτλο: Υλικό για τα μαθήματα της Ε΄ Δημοτικού.
Περί ανέμων, υδάτων και σχολείου...: Πέτρος Σαμούχος

Οι ταινίες του μήνα
1. Το θαύμα των Ελλήνων (Το ντοκιμαντέρ είναι από μια γαλλική σειρά) (ενημερώθηκα από το συνάδελφο Γιάννο Καρανίκα)

2. Midway
Χρήσιμη για όλους ... για ευαισθητοποίηση σχετικά με τις συνέπειες σε πτηνά από την απόρριψη πλαστικών και άλλων αντικειμένων...

Στιγμές καθημερινής σχολικής πραγματικότητας & ιδέες-προτάσεις

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό: Γνωστικά αντικείμενα: Γλώσσα
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου
Γραπτός λόγος (κειμενικά είδη, δομικά στοιχεία, ορθογραφία, κ.λπ.)

Σύνδεσμος με χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό: Γλώσσα


Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Καλωσόρισες στο ταξίδι της φυγής: Παιχνίδι που σου δίνει την ευκαιρία να βιώσεις τι σημαίνει να είσαι πρόσφυγας.                                                                               

Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό: Καινοτόμες Δράσεις - Σχέδια Εργασίας
Έντυπα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη βία στο σχολείο:
- Επιθετικότητα στο Σχολείο. Προτάσεις για πρόληψη και αντιμετώπιση.
- Όταν τα πράγματα στο σχολείο ... αγριεύουν!
- Γονείς: Όταν τα πράγματα ... δεν πάνε καλά!

Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό: Γνωστικά αντικείμενα: Ιστορία
click ... στην Ιστορία (Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού)
Η ιστορία είναι γύρω μας. Στα παλιά κτήρια της γειτονιάς μας, στα ονόματα των δρόμων και των πλατειών, στα δημόσια μνημεία. ...


Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό: Δραστηριότητες αξιοποιήσιμες (και) με διαδραστικό πίνακα
Μαθηματικά
Bitesize (BBC) - αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες

Αριθμοί: Πρόσθεση & αφαίρεση

Σχήματα, χώρος, μέτρηση

Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό: Λογισμικά - Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
Εργαλεία Web 2.0 για αξιοποίηση στην εκπαιδευτική διαδικασία

ΕνότηταΕκπαιδευτικό υλικόΦυσικές Επιστήμες
Forces of Nature: Explore Tornadoes, Volcanoes, Hurricanes, and Earthquakes (National Geographic)

Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό: Γνωστικά αντικείμενα: Γεωγραφία
Αξιοθέατα: World Wonders Project

Ενότητα: Συνδέσεις: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Ασκώντας τους μαθητές δεξιότητες σε έρευνα πεδίου (National Geografic)

Ενότητα: Επιμορφωτικό Υλικό: Δραστηριότητες για παιδιά προσχολικής ηλικίας
- Εξαφανίζοντας τα χρώματα (Πείραμα) http://www.educationaltoyfactory.com/colorvanish.htm
-Δημιουργήστε ένα κήπο με τα/τους παιδιά/μαθητές σας http://www.educationaltoyfactory.com/plant_garden.htm
- Επιπλέει ή βουλιάζει; http://www.educationaltoyfactory.com/float_or_sink.htm

Και μια διόρθωση στην πηγή άντλησης των κειμένων
Γράμματα - Λέξεις - Ιστορίες - Προτάσεις για δημιουργικές Δραστηριότητες (Οι προτάσεις περιλαμβάνονται στο κείμενο έχουν αντληθεί από το  ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ της Γλώσσας "Γράμματα, Λέξεις, Ιστορίες" της Α' Δημοτικού)
Συνάντηση δασκάλων Α΄ τάξης και γονέων (Οι προτάσεις περιλαμβάνονται στο κείμενο έχουν αντληθεί από το  ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ της Γλώσσας "Γράμματα, Λέξεις, Ιστορίες" της Α' Δημοτικού)
 Από το σχολικό σύμβουλο Πήλιουρα Παναγιώτη

18 Νοεμβρίου 2012

Πρέπει το παιδί μου να μαθαίνει τους όρους της Γραμματικής; Πώς θα το βοηθήσω στην έκφραση;

Αγαπητοί γονείς,
Αναρωτιέστε σε τι ωφελεί η εκμάθηση των όρων της γραμματικής με τη μορφή ερωτήσεων.

 • Γιατί να τους μάθει το παιδί μου αφού δεν τους κατανοεί; Αυτό δεν είναι παπαγαλία; Εγώ διαβάζοντας το παιδί μου κάνω τους όρους περισσότερο κατανοητούς, τους αλλάζω και τους λέω με πιο απλά λόγια.

Σύμφωνα με τους ειδικούς στην εκμάθηση της γλώσσας και της γραμματικής όσο είναι μικρό το παιδί στις μικρές τάξεις, λόγω της αυξημένης του ικανότητας να αποστηθίζει, προσπαθούμε να αυξήσει το λεξιλόγιό του με όσο το δυνατό περισσότερους γραμματικο-συντακτικούς όρους κι ας μην καταλαβαίνει ακόμη το νόημά τους και τη σύνδεσή τους με το κείμενο. Ταυτόχρονα οι δάσκαλοι/ες των τάξεων, κάνουν καθημερινά εφαρμογή των όρων και κανόνων στα κείμενα που διδάσκουν. Αυτό είναι μια πολύχρονη διαδικασία που ονομάζεται Κειμενοποίηση Γραμματικής & Συντακτικού, καθώς είναι συχνά επίπονη και χρονοβόρα και απαιτεί υπομονή από μέρους των εκπαιδευτικών και των μαθητών.

 • Γιατί το παιδί μου όταν γράφει σκέφτομαι και γράφω ή προτάσεις δυσκολεύεται να γράφει σωστά και ορθογραφημένα;
Το παιδί όταν εκφράζεται γραπτά ιδιαίτερα στις μικρές τάξεις του Δημοτικού (Α', Β΄, & Γ΄), δυσκολεύεται να περάσει τις σκέψεις του σε προτάσεις μια που πρέπει:
 1. Να δώσει στη πρόταση το περιεχόμενο που θέλει ακολουθώντας τις συντακτικές δομές που του ζήτησε ο εκπαιδευτικός.
 2. Να συνδέσει τις προτάσεις μεταξύ τους.
 3. Να κρατηθεί στο θέμα.
 4. Να δημιουργήσει παραγράφους. (πρόλογο-κυρίως θέμα-επίλογο κ.λ.π.)
 5. Να εφαρμόσει όλους τους κανόνες γραμματικής (κεφαλαία, σημεία στίξης, κ.λ.π.).
 6. Να βρει τις κατάλληλες λέξεις ώστε να αποδώσει σωστά το νόημα αυτού που θέλει.
 • Ο δάσκαλος του παιδιού μου γιατί δεν τα διορθώνει όλα τα ορθογραφικά και εκφραστικά λάθη;
Δείχνουμε εμπιστοσύνη στη μέθοδο του εκπαιδευτικού μας (άλλωστε έχει εκπαιδευτεί περισσότερο) και αν θέλουμε πράγματι να το βοηθήσουμε στην έκφραση (προφορική & γραπτή) μπορούμε να:
 1.  Του δίνουμε ευκαιρίες να λέει μόνο τις προτάσεις σωστά, χωρίς να το διακόπτουμε  ή να τις λέμε εμείς. 
 2. Θυμίσουμε στο παιδί προσωπικές εμπειρίες σχετικές με το θέμα.
 3. Το ενθαρρύνουμε να δανείζεται βιβλία και να διαβάζει ό,τι το ενδιαφέρει. 
 4. Ακούμε με υπομονή το παιδί μας όταν προσπαθεί να πει την άποψή του και τις εμπειρίες του.
 5. Πλουτίζουμε τις εικόνες κι εμπειρίες τους με ταξίδια και ευκαιρίες για οικογενειακή ψυχαγωγία και επικοινωνία.

16 Νοεμβρίου 2012

Σχολική Γραμματική [νέα έκδοση ανάρτησης]


Με μεγάλη χαρά παρουσιάζουμε ολοκληρωμένη τη Σχολική Γραμματική για την Ε' και ΣΤ' τάξη. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και σε μικρότερες τάξεις. Είναι από τα καλύτερα βιβλία γραμματικής που κυκλοφορούν.
Μερικά χαρακτηριστικά της:
- Διαθέτει λειτουργική και όχι διακοσμητική εικονογράφηση.
- Δίνει προτεραιότητα στον προφορικό λόγο και στη λειτουργία και χρήση των γλωσσικών δομών και φαινομένων και όχι στην ορολογία τους.
- Έχει λιγότερη ύλη.
- Αποτελεί βιβλίο αναφοράς και όχι εγχειρίδιο για γραμμική μελέτη.
Για να κατεβάσετε το βιβλίο στον υπολογιστή σας πατήσετε παρακάτω :
Γραμματική Ε' και ΣΤ' Δημοτικού
Εξώφυλλο, Σελίδες 1-1314-2627-4041-5556-65, 66-7576-8586-9596-111,
112-121122-131132-141142-151152-161162-171172-181182-191192-201,
202-211212-220
ΠΗΓΗ: http://kiklos-dhmotiko.blogspot.gr


13 Νοεμβρίου 2012

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 Η έμμεση αξιολόγηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας. Η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης του σχολείου βασίζεται στη συνεκτίμηση των τεκμηρίων του σχολείου και στοιχείων από τους ατομικούς φακέλους των εκπαιδευτικών (portfolio) (διδακτικό και παιδαγωγικό έργο, συμμετοχή σε δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα, κ.λπ.).
Η έκθεση αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας και ο ατομικός φάκελος/portfolio του εκπαιδευτικού αποτελούν τα βασικά τεκμήρια που λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού από τον Διευθυντή του σχολείου και τον Σχολικό Σύμβουλο.
Η ατομική έκθεση αξιολόγησης αποτελεί ουσιώδες τεκμήριο αξιολόγησης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς οι οποίοι μετακινούνται από μία σχολική μονάδα σε άλλη. 
Η άμεση αξιολόγηση που γίνεται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας αφορά στην αξιολόγηση των παραμέτρων του διοικητικού-υπηρεσιακού έργου και της επαγγελματικής συνέπειας του εκπαιδευτικού. Η κρίση γίνεται κατ' έτος ή ανά διετία με ατομική έκθεση αξιολόγησης στο τέλος του σχολικού έτους.

Ένας εκπαιδευτικός θα πρέπει να αξιολογείται τουλάχιστον ανά διετία ως προς την υπηρεσιακή του συνέπεια και επάρκεια από τον διευθυντή του σχολείου, όπου εργάζεται.
Από τον σχολικό σύμβουλο θα πρέπει να αξιολογείται ανά τετραετία τόσο για να διαπιστώνεται η πορεία της επαγγελματικής του ανάπτυξης όσο και για να διευκολύνονται οι διαδικασίες του εκπαιδευτικού συστήματος, όπως είναι, για παράδειγμα, η επιλογή στελεχών. 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναφέρεται ότι θα μπορούσε να συνδέεται με την επαγγελματική τους εξέλιξη. Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στο πόρισμα:
Οι εκπαιδευτικοί των οποίων το έργο αξιολογείται ως «επαρκές» είναι προακτέοι.
Οι εκπαιδευτικοί το έργο των οποίων έχει αξιολογηθεί ως «ελλιπές» σε κάποιο πεδίο, παρακολουθούν ενισχυτικό/διαμορφωτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης και η αξιολόγησή τους στο συγκεκριμένο πεδίο επαναλαμβάνεται το επόμενο έτος.
Η αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού ως «πολύ καλό» και/ή «εξαιρετικό» χρησιμοποιείται, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν, κατά την κρίση της υποψηφιότητάς τους στην κατάληψη θέσης ευθύνης. Ενδεχομένως και υπό προϋποθέσεις, θα μπορούσε να προβλεφθεί ότι στο μέλλον μόνον όσων το εκπαιδευτικό έργο κρίνεται ως «πολύ καλό» και/ή «εξαιρετικό» θα έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για κατάληψη θέσης στελέχους.
Η κρίση του έργου των εκπαιδευτικών ως «εξαιρετικού» μπορεί (και πρέπει) να συνδέεται με τη διάχυση των καλών πρακτικών των σχολείων και την ευρύτερη αναγνώριση των επιτευγμάτων από τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και της κοινωνίας.

Την ευθύνη για τη σύνταξη της τελικής αξιολογικής έκθεσης του έργου των εκπαιδευτικών έχει ο Σχολικός Σύμβουλος και σε αυτήν χρησιμοποιείται περιγραφική κλίμακα, η οποία χαρακτηρίζει τον τρόπο επιτέλεσης του έργου τους (ελλιπώς, επαρκώς, πολύ καλά, εξαιρετικά).

ΠΗΓΗ:http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231221776