29 Ιανουαρίου 2013

Πραγματοποίηση επιμορφωτικής συνάντησης


 Πραγματοποιήθκε σήμερα η επιμόρφωση με θέμα: "Τα καιρικά φαινόμενα" σε νηπιαγωγούς του Νομού Κιλκίς από τη σχολική σύμβουλο προσχολικής αγωγής και τον σύμβουλο δημοτικής εκπαίδευσης, στο 1ο Δ.Σ. Κιλκίς. Το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο και η ανταπόκριση τέτοια, ώστε προσανατολιζόμαστε στην επανάληψή του σε διαφορετικό χώρο ώστε να μπορέσουν να το παρακολουθήσουν περισσότεροι συνάδελφοι & συναδέλφισσες.28 Ιανουαρίου 2013

Ο ρόλος των συμβούλων ... κάποιος συνάδελφος αναδεικνύει!!

"Οι σύμβουλοι; Γιατί, τους ακούει κανείς; Εγώ έχω ακούσει πολλές ϕορές σωστά πράγματα από συμβούλους και από κάτω χαχανίζουν. Δικαίως, δυστυχώς, ως ένα βαθμό πρέπει να ομολογήσω. Για να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο δουλεύεις πρέπει να υπάρξει κάποιος λόγος. Να δεις αδιέξοδα, μειονεκτήματα. Μετά πρέπει να βρεις πειστικές και εϕικτές εναλλακτικές απαντήσεις. Οι περισσότερες προσπάθειες από την πλευρά των συμβούλων δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Περισσότερο προσπαθούν να επιβάλλουν παρά να πείσουν και να στηρίξουν".
http://mcsotos.wordpress.com

Θεωρώ αυστηρή  και άδικη την κριτική του συναδέλφου. Ποια χαρακτηριστικά δεν έχουν οι επιμορφωτικές προσπάθειες των συμβούλων; Είναι πολύ θεωρητικές; Δεν έχουνε επαφή με την πραγματικότητα; Πρέπει να έχουν χαρακτηριστικά πειστικότητας, εφικτών λύσεων και ανάδειξης μειονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων;  Οι προσεγγίσεις ενός συμβούλου θα είναι και θεωρητικές (αλλιώς οδηγούμαστε στην εμπειριοκρατία), αλλά και σαφώς θα πρέπει να δίνουν άμεσα πραξιακά στοιχεία, δεμένα με την πραγματικότητα της τάξης. Όλα όμως αυτά θα πρέπει να συμβαίνουν στα πλαίσια μιας αλληλεπίδρασης συμβούλων και εκπαιδευτικών, με ανταλλαγή απόψεων και κατάθεση προτάσεων. Δάσκαλοι δεν ήταν και δεν συνεχίζουν να είναι και οι σχολικοί σύμβουλοι; Το κοινό τους είναι πολυποίκιλο, όπου θα υπάρχουν εκπαιδευτικοί με διαφορετικές επιμορφωτικές ανάγκες, οπτικές και εμπειρίες. Έτσι δεν είναι εκ των πραγμάτων εφικτή μια ικανοποιητική πρόταση που να απευθύνεται και να ταιριάζει σε όλους. Ας διαφυλάξουμε το θεσμό του σχολικού συμβούλου και όπου χρειάζεται να τον αλλάξουμε ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες.

26 Ιανουαρίου 2013

Βιβλίο οδηγός για πειράματα με απλά υλικά

«Στην Παιδαγωγική .....Οδοιπορικό Εκδηλώσεων της Παιδαγωγικής Σχολής Α.Π.Θ. (2007-12)»

Ένα  σημαντικό τμήμα των δράσεων της Παιδαγωγικής Σχολής αναπτύχθηκε στο χώρο της -κυρίως στο 10ο όροφο του Πύργου.  Η Γραμματεία της Κοσμητείας συνέλεγε συστηματικά τα στοιχεία για όλες τις εκδηλώσεις και δημιούργησε αντίστοιχες βάσεις δεδομένων (στα ελληνικά και στα αγγλικά). Στη συνέχεια, συλλέξαμε  το σχετικό υλικό δημοσιοποίησης για τα τελευταία πέντε χρόνια  (αφίσα και πρόσκληση κυρίως) και  αυτό εκδόθηκε σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή (λιτή έκδοση, σε περιορισμένα συλλεκτικά αντίτυπα) με τίτλο:
 
            «Στην Παιδαγωγική .....Οδοιπορικό Εκδηλώσεων της Παιδαγωγικής Σχολής Α.Π.Θ. (2007-12)»
 
Μπορείτε να δείτε, άν ενδιαφέρεστε,  την ηλεκτρονική έκδοση ( e-book) στην ιστοσελίδα  της Παιδαγωγικής Σχολής (στα έντυπα)  απευθείας στο: http://www.educ.auth.gr/media/odiporiko_ekdiloseon/index.html#/0
 
Καλή πλοήγηση
Φιλικά
Δήμητρα Κογκίδου
Καθηγήτρια, Κοσμητόρισσα της Παιδαγωγικής Σχολής στο ΑΠΘ

21 Ιανουαρίου 2013

Δραστηριότητες Φυσικών Επιστημών

 Οι δραστηρίοτητες περιέχονται στη Διδακτορική διατριβή του Μάριου Χαραλάμπους με τίτλο:  
Οι Ικανότητες-Κλειδιά και η καλλιέργειά τους μέσω της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών.

20 Ιανουαρίου 2013

Πώς θα γίνει η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών;

  Αθήνα
Το σχέδιο, που συνδέεται με την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, έστειλε το υπουργείο, για διαβούλευση, στις Ομοσπονδίες των Εκπαιδευτικών, Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ), Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) και Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών (ΟΙΕΛΕ), ζητώντας τις απόψεις τους, εντός 15 ημερών, δηλαδή ως το τέλος Ιανουαρίου.
Για την αξιολόγηση χρησιμοποιείται τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα. Η ένταξη του αξιολογούμενου σε βαθμίδα της περιγραφικής κλίμακας συνεπάγεται τον ποιοτικό του χαρακτηρισμό ως ακολούθως: «ελλιπής», «επαρκής», «πολύ καλός» ή «εξαιρετικός».

Οι ποιοτικοί χαρακτηρισμοί αντιστοιχίζονται με βαθμολογική κλίμακα, στην οποία κατώτατος βαθμός είναι το 0 και ανώτατος το 100, ως εξής:
  • «Ελλιπής»: 0 έως 30 βαθμοί
  • «Επαρκής»: 31 έως 60 βαθμοί
  • «Πολύ καλός»: 61 έως 80 βαθμοί
  • «Εξαιρετικός»: 81 έως 100 βαθμοί
Ο αξιολογητής στην οικεία έκθεση αξιολόγησης αναγράφει, για κάθε υπό αξιολόγηση κριτήριο, τον ποιοτικό χαρακτηρισμό και την βαθμολογία του αξιολογούμενου. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των επιμέρους κριτηρίων κάθε κατηγορίας αποτελεί τη βαθμολογία της οικείας κατηγορίας κριτηρίων, από την οποία προκύπτει ο αντίστοιχος ποιοτικός χαρακτηρισμός.

Όσον αφορά στη διαδικασία με την οποία διενεργείται η αξιολόγηση, ακολουθούνται τα παρακάτω στάδια:

α) Ο αξιολογούμενος συμπληρώνει και υποβάλλει έκθεση αυτοαξιολόγησής του το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών, πριν από την έναρξη της αξιολογικής περιόδου. Η έκθεση αυτοαξιολόγησης απευθύνεται προς τον αξιολογητή και κατατίθεται στη γραμματεία της σχολικής μονάδας ή του σχολικού συμβούλου ή της κεντρικής ή αποκεντρωμένης υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο αξιολογητής. Παράλειψη υποβολής της έκθεσης αυτής σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει τη διαδικασία της αξιολόγησης.

β) Οι αξιολογητές πριν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης προσκαλούν εγγράφως τους αξιολογούμενους σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα σε συνάντηση συζήτησης αναφορικά με την επικείμενη αξιολόγηση. Η πρόσκληση κοινοποιείται στον αξιολογούμενο τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα της συνάντησης. Η παράλειψη πρόσκλησης του αξιολογούμενου στη συνάντηση και μη προσέλευσή του επιφέρει ακυρότητα της έκθεσης αξιολόγησης. Η ημερομηνία πραγματοποίησης της συνάντησης, καθώς και οι υπογραφές του αξιολογητή και του αξιολογούμενου σημειώνονται στον οικείο χώρο του εντύπου της έκθεσης αξιολόγησής του.

γ) Οι αξιολογητές μετά το πέρας της διαδικασίας συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης. Οι εκθέσεις γνωστοποιούνται αποδεδειγμένα, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη σύνταξή τους, στους αξιολογούμενους. Σε περίπτωση νόμιμης απουσίας του αξιολογούμενου από την υπηρεσιακή μονάδα που υπηρετεί ή πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος του υποχρεωτικού του ωραρίου η έκθεση αξιολόγησης αποστέλλεται στην κατοικία του ταχυδρομικά, επί αποδείξει ή με κάθε άλλο νόμιμο μέσο. Οι αξιολογικές εκθέσεις γνωστοποιούνται εντός της αξιολογικής περιόδου ή το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της. 

Η διοικητική αξιολόγηση είναι ετήσια, ενώ η εκπαιδευτική αξιολόγηση, διενεργείται μία, τουλάχιστον, φορά ανά τριετία. Οι αξιολογούμενοι δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση ενώπιον δευτεροβαθμίων οργάνων αξιολογικής κρίσης εφόσον:

α) η συνολική τους βαθμολογία είναι μικρότερη από 45 μονάδες ή
β) η διαφορά στη βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων της ίδιας κατηγορίας είναι μεγαλύτερη από 45 μονάδες.

Παράλληλα, αξιολογούνται και οι δόκιμοι εκπαιδευτικοί ως εξής:
Για τους δόκιμους εκπαιδευτικούς συντάσσονται κατά τη διάρκεια της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας δύο (2) εκθέσεις διοικητικής και δύο (2) εκθέσεις εκπαιδευτικής αξιολόγησης.
Οι πρώτες εκθέσεις αξιολογήσεις συντάσσονται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μετά τη συμπλήρωση ενός ημερολογιακού έτους υπηρεσίας του εκπαιδευτικού -ενδιάμεσες εκθέσεις αξιολόγησης- και οι δεύτερες εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών μετά τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας.
Πηγή:www.in.gr
 http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231231371

13 Ιανουαρίου 2013

Συμπληρωματικές Οδηγίες για τη Απογραφή των Ασφαλισμένων ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ και τη Θεώρηση των Βιβλιαρίων τους

Οι Διευθυντές των 4/θεσίων και άνω Δημοτικών Σχολείων, προκειμένου να προβούν στην απογραφή και Θεώρηση των Βιβλιαρίων ασθενείας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη Σχολική τους Μονάδα, πρέπει να πιστοποιηθούν, σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου του ΟΠΑΔ με αριθμ.πρωτ.: 213/03-01-2013.
Όλοι οι υπόλοιποι (εκπαιδευτικοί ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων), θα απογραφούν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα σας ανακοινωθεί με νεότερο έγγραφό μας.

12 Ιανουαρίου 2013

Δημιουργικότητα & Φυσικές Επιστήμες


"Η ενέργεια δεν εμφανίζεται από το τίποτα ούτε εξαφανίζεται. Η συνολική ενέργεια διατηρείται. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ενέργεια, μπορούμε όμως να τη μετατρέψουμε στη μορφή που μας είναι κάθε φορά χρήσιμη και να ωφεληθούμε από τη μετατροπή αυτή. Η ενέργεια που χρησιμοποιούμε προέρχεται από τις πηγές ενέργειας, τις «αποθήκες» που υπάρχουν στη φύση ή που εμείς οι ίδιοι έχουμε δημιουργήσει. Η ενέργεια αποθηκεύεται με κάποια μορφή, μετατρέπεται από τη μια μορφή στην άλλη και μετακινείται συνεχώς. Η βασική αρχή της διατήρησης της ενέργειας ισχύει παντού στο σύμπαν. Ισχύει στο μακρόκοσμο, όπου τα σώματα κινούνται, ασκούν δυνάμεις μεταξύ τους και αλλάζουν θέσεις και σύσταση. Ισχύει και στο μικρόκοσμο, όπου τα σωματίδια κινούνται συνεχώς και συγκροτούν μεγαλύτερα σωματίδια, λόγω των δυνάμεων που ασκούνται μεταξύ τους. Η ενέργεια του σύμπαντος, από την αρχή της δημιουργίας έως και σήμερα, παραμένει σταθερή. Απλώς αλλάζει μορφές μεταβάλλοντας συνεχώς τον κόσμο μας..." Σελίδα 29. Βιβλίο Μαθητή Φυσικά Δημοτικού "ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ" Ε΄ Δημοτικού 
Τι θέλει να πει ο ποιητής;.. Το διδακτορικό δεν αρκεί για να κατανοήσεις τη βροχή των εννοιών και τις μεταξύ τους συσχετίσεις, σ' αυτό το κείμενο που βρίσκεται στο 3ο Κεφάλαιο του βιβλίου (1ο Υλικά Σώματα, 2ο Μίγματα και 3ο Ενέργεια) για μαθητές και μαθήτριες που στην ουσία πραγματοποιούν τα πρώτα τους βήματα στον κόσμο των Φυσικών Επιστημών. Πώς να διδάξει ο/η εκπαιδευτικός μία ενότητα όπου υπάρχουν έννοιες που και ο ίδιος  δεν κατανοεί; Να προσπεράσει το κείμενο, να το δει σαν απλή αναφορά, να το αναλύσει, ή να εστιαστεί απλά στο τετράδιο εργασιών; Αυτό δε δημιουργεί στα παιδιά την αίσθηση ότι τα επιστημονικά βιβλία είναι πάντοτε δύσκολα, οι φυσικές επιστήμες ανιαρές και για λίγους που μόνο αυτοί τις κατανοούν; Αναρωτιέμαι, μαθητές και μαθήτριες δεν αποκτούν την άποψη ότι συχνά τα σχολικά βιβλία δεν τους ταιριάζουν δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με αυτά και χρειάζονται κάτι διαφορετικό; Δεν χάνουν την εμπιστοσύνη τους στο σχολείο και σ' όλο του το πλαίσιο; Θα δανειστώ τις αναγνωστικές θεωρίες από το χώρο της λογοτεχνίας οι οποίες δίνουν έμφαση στη συμβολή του αναγνώστη στη διαδικασία νοηματοδότησης του κειμένου: "Το νόημα δεν θεωρείται ότι είναι «κλειδωμένο» μέσα στο κείμενο, οπότε χρειάζεται ένα κλειδί ή ένας διαμεσολαβητής που θα το ξεκλειδώσει. Αντίθετα, όπως έδειξε η Louise Rosenblatt (1978), ειδικά για την ανάγνωση των νεαρών αναγνωστών, το νόημα είναι αποτέλεσμα της συνδιαλλαγής του αναγνώστη με το κείμενο. Έτσι, ο μαθητής – αναγνώστης αποκτά μια νέα δυναμική θέση στην όλη διαδικασία της διδασκαλίας της λογοτεχνίας. Η εξέλιξη αυτή στη λογοτεχνική θεωρία συνάδει με τις εξελίξεις που περιγράφηκαν παραπάνω σχετικά με τη στροφή στην επικοινωνιακή και κοινωνική χρήση της γλώσσας και οπωσδήποτε με την έμφαση της Κριτικής Παιδαγωγικής στην ενδυνάμωση του μαθητή ως κοινωνικού υποκειμένου, στην ανάπτυξη των κριτικών και ερευνητικών του ικανοτήτων" (Αποστολίδου, 2012). Θα πρέπει δηλαδή ο/η εκπαιδευτικός να αναδείξει τις προϋπάρχουσες ιδέες, τις προ-επιστημονικές και συχνά λανθάνουσες αντιλήψεις των παιδιών και μετά στη συνέχεια να προσπαθήσει νοηματοδοτήσει τις έννοιες  των φυσικών επιστήμων, προφανώς όχι μέσα από ένα τόσο δύσκολο κείμενο.
Θα πρέπει λοιπόν και τα υπάρχοντα βιβλία να τροποποιήσουμε εκεί όπου χρειάζεται (Τα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών είναι προς αυτή την κατεύθυνση όμως δεν έχουν εφαρμοστεί παρά μόνο πιλοτικά), αλλά και τον τρόπο που προσεγγίζουμε τη γνώση. Στόχος μας μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, είναι να βοηθήσουμε και να ενθαρρύνουμε μαθητές και μαθήτριες, να μεταβούν από την παραδοσιακή αντίληψη που έχουν για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών, σε μια πιο σύγχρονη οπτική, όπως αυτή εκφράζεται από την τρέχουσα έρευνα στη διδακτική των φυσικών επιστημών κι από τις διεθνείς τάσεις στα αναλυτικά προγράμματα, διευκολύνοντας το πέρασμα από μια διδασκαλία που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο απλά «αναμεταδίδει» το περιεχόμενο των φυσικών επιστημών, σε μια διδασκαλία που καλλιεργεί το γραμματισμό στις φυσικές επιστήμες, για όλους και για όλες.Οι φυσικές επιστήμες έτσι μετατρέπονται σ’ ένα δυναμικό πεδίο, όπου πέρα από τις γνώσεις, ενθαρρύνουν τους μαθητές και τις μαθήτριες, να συμμετέχουν σ’ ένα ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο, όπου μπορούν να καλλιεργηθούν δεξιότητες επικοινωνίας, έκφρασης και δημιουργικότητας. Η δημιουργικότητα για τον Guilford θεωρείται μια ικανότητα που υπάρχει σ’ όλους τους ανθρώπους και εκδηλώνεται με εφευρετικότητα, σύνθεση και σχεδιασμό. Για τον Piaget δημιουργικότητα είναι η διαδικασία της επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων, μετά από εξερεύνηση και προβληματισμό.
 Επιμέρους δημιουργικές ικανότητες
        Νοητική ευχέρεια
      Νοητική ευελιξία 
        Πρωτοτυπία 
        Επεξεργασία( ικανότητα ανάπτυξης & εμπλουτισμού και νοηματοδότησης απλών λέξεων η φράσεων)
      Φαντασία
      Οπτικοποίηση
      Ενόραση (ικανότητα για συνάφειες και σχέσεις μεταξύ ιδεών και πραγμάτων βασιζόμενου σε λίγες πληροφορίες και ανεπαρκή εμπειρικά δεδομένα)
       Αναλογική σκέψη (αξιοποίηση γνώσεων και εφαρμογών από άλλα πεδία)
     Ανάλυση (επιμέρους στοιχεία)
    Σύνθεση
    Μετασχηματισμός (ικανότητα επανορισμού και αναδιοργάνωσης ενός ήδη υπάρχοντος συνόλου)

Τεχνικής δημιουργικής παραγωγής ιδεών
  1. Brainstorming (Καταιγίδα ιδεών)
  2. Τα σκεπτόμενα καπέλα του De Bono. (κάθετη & πλάγια σκέψη)
  3. Εννοιολογικός χάρτης
  4. Κόμικς
  5. Σενάριο
  6. Ελεύθερη δημιουργική έκφραση...

10 Ιανουαρίου 2013

Ικανότητες Κλειδιά, πέρα από την τεχνολογία..        Οι σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις αντιλαμβάνονται τη μαθησιακή διαδικασία σαν μια προσέγγιση συγκρότησης, ανασυγκρότησης και αναδόμησης (κονστρουκτιβισμός) των γνώσεων με στόχο την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων και αναστοχαστικής σκέψης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από ευέλικτες, καινοτόμες, διδακτικές πρακτικές καλλιέργειας της αποκλίνουσας σκέψης με στόχο την παραγωγή πολλών εναλλακτικών προτάσεων οι οποίες να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μέσα τη μαθητική ομάδα  Όταν οι πρακτικές αυτές χρησιμοποιούν τις τέχνες γενικότερα (θέατρο, ζωγραφική, μουσική κ.λ.π.) ως πλαίσιο επεξεργασίας και δημιουργίας, τότε δημιουργούνται συνθήκες διαφοροποιημένης διδασκαλίας που εμπλέκουν το σύνολο των μαθητών και μαθητριών. Ο βασικός στόχος μας είναι η καλλιέργεια ικανοτήτων κλειδιά και σαν τέτοιες αναφέρονται οι παρακάτω:

1.Επικοινωνία
2.Συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών (δεδομένων)
3.Συνεργασία και συλλογικότητα,
4.Επίλυση προβλημάτων
5.Δημιουργικότητα (Μ. Χαραλάμπους 2010)

Η χρήση των ΤΠΕ (Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας) δεν αποτελεί ικανότητα κλειδί. Άλλωστε ο Αϊνστάιν εξέφρασε κάποτε τους φόβους του για την τεχνολογία λέγοντας πως:" φοβάμαι την ημέρα που η τεχνολογία θα κυριαρχήσει στην ανθρωπότητά μας, γιατί τότε ο κόσμος θα αποτελείται από γενιές ηλιθίων(idiots)"


6 Ιανουαρίου 2013

Τάξη Δημιουργική με Φαντασία αρκετή

Τεχνικές, ιδέες, σκέψεις και δραστηριότητες οι οποίες δεν ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας αλλά είναι εύκολα και άμεσα υλοποιήσιμες στο πλαίσιο της σχολικής αίθουσας και του σπιτιού, της τάξης έξω από την τάξη.
Στόχος του συγγραφέα είναι να αποτελέσει όλο αυτό το υλικό το έναυσμα για τη συστηματική ενασχόληση εκπαιδευτικών και γονέων με τη βελτίωση των διδακτικών τους προσεγγίσεων και το σχεδιασμό δικών τους, πρωτότυπων δραστηριοτήτων με συνδυασμό των πολυμεσικών εφαρμογών, βασισμένων στις ιδιαιτερότητες των μαθητών τους, οι οποίες θα καλλιεργούν κυρίως τη δημιουργικότητά τους και το ενδιαφέρον τους για τη μάθηση και τη φιλαναγνωσία.
Τίτλος: Τάξη Δημιουργική με Φαντασία αρκετή
Συγγραφέας: Ηρακλής Λαμπαδαρίου
ISBΝ: 978-618-80220-0-3
Κατεβάστε το βιβλίο σε μορφή .pdf (μέγεθος αρχείου: 4,72 MB)
Διαβάστε το σε μορφή εικονικού βιβλίου, χωρίς να κατεβάσετε το αρχείο:
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ:http://5dimcholarg.wordpress.com

2 Ιανουαρίου 2013

Παραμύθια & Λογοτεχνικά κείμενα ως έμπνευση για την εξήγηση φυσικών φαινομένων και αφετηρία δημιουργικής γραφής

".....Ύστερα την κλείσανε σ' ένα βαρέλι μαζί με το παιδί, το καρφώσανε καλά καλά, σφαλίσανε τις χαραματιές με πίσσα και στουπιά και το πήγανε κυλώντας ως τη θάλασσα. Μέρες πολλές, βδομάδες, έπλεε το βαρέλι στα πέλαγα....Τ' αστέρια ταξίδευαν στον ουρανό, ξημέρωνε ο ήλιος και βασίλευε ξανά τις νύχτες, φώτιζε το φεγγάρι τον κόσμο..." Το παραμύθι του Ζαλτάν Αλεξάντρ Πούσκιν

".. Αρκετά πιο κάτω βρήκε το πανί μια ενυδρίδα. Σκέφτηκε τότε να το χρησιμοποιήσει σαν πανί βάρκας. Η βάρκα της ήταν ο κορμός ενός δένδρου και το πανί, φουσκωμένο από τον αέρα, την έσπρωχνε με μεγάλη ταχύτητα στο ποτάμι" Βιβλίο 12 Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ και άλλα παραμύθια 
Ο αφομοιωτικός νους του παιδιού θησαυρίζει μέσα από τη γλώσσα και τα κάθε είδους σήματα του εξωτερικού κόσμου. Πηγές τέτοιων ερεθισμάτων μπορούν να αποτελέσουν τα κάθε λογής παραμύθια   αρχικά και στη συνέχεια τα λογοτεχνικά κείμενα.Καθώς το παιδί ταυτίζεται με τον ήρωα ή την ηρωίδα του παραμυθιού παίρνει έναν συγκεκριμένο ρόλο μέσα από τον οποίο συλλέγει πληροφορίες για να καταλάβει τον εαυτό του και τον κόσμο γύρω του. Με αυτόν ακριβώς  τον τρόπο τα παιδιά ανακαλύπτουν τον κόσμο, εμπλέκονται σε καταστάσεις που αφορούν την επίλυση προβλημάτων, μαθαίνουν τρόπους επίλυσης αυτών των συγκρούσεων ή θεμάτων, αλλά και πειραματίζονται με νέους τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών τους. Τα μυστήρια της φύσης ξεδιπλώνονται μέσα από όλα αυτά τα κείμενα μπροστά τους και είναι στο χέρι μας να αποτελέσουν αφορμή και να τα ξεδιαλύνουμε αλλά και να τα πάμε παρακάτω, δίνοντάς τους την ευκαιρία να μας διηγηθούν τη δική τους εκδοχή, ή συνέχεια του παραμυθιού ή της ιστορίας. Για παράδειγμα βοηθώντας τα παιδιά να αναρωτηθούν τι περιείχε ή τι θα μπορούσε να περιέχει το αερόστατο της παραπάνω ιστορίας μπορούμε και να μιλήσουμε για έννοιες τις φυσικές αλλά και να διευρύνουμε την έκφραση των παιδιών, βάζοντάς τους στη θέση των ηρώων του Ιούλιου Βέρν.

Υλικό


Ενδιαφέρουν
1. 1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 6ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικών Διαδικτυακών Τόπων
Η «Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (e-Δίκτυο-ΤΠΕ-Ε) και η Πανελλήνια Ένωση εκπαιδευτικών για τις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος» σε συνεργασία με τοΠανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) προκηρύσσουν τον 6ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικών Διαδικτυακών τόπων: α) Σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείων, Δημοτικών), β) Σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, ΕΠΑΛ), γ) Υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης (ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ, ΣΣΝ, ΚΠΕ, ΣΕΚ, ΚΕΔΔΥ κ.α), δ) Διοικητικών μονάδων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης καθώς και ε) Προσωπικών Ιστοσελίδων Εκπαιδευτικών. Διαβάστε περισσότερα

2. 1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Ποια Φυσική έχει νόημα να διδάσκονται τα παιδιά μας σήμερα;
Χώρος διεξαγωγής του Συνεδρίου: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Πύργος Παιδαγωγικής ΑΠΘ
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, διοργανώνουν Πανελλήνιο Συνέδριο στις 9 και 10 Μαρτίου 2013 στη Θεσσαλονίκη. Διαβάστε περισσότερα

3. Τα νέα πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών και τα διδακτικά εγχειρίδια σε ψηφιακή μορφή:http://digitalschool.minedu.gov.gr/
 Και τα νέα Κυπριακά Προγράμματα Σπουδών: http://www.nap.pi.ac.cy/
Οι ιστοσελίδες της εβδομάδας
 Ιστοσελίδα της συναδέλφου σχολικής συμβούλου Στέλας Κουτσουράκη
Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Τα ιστολόγια της εβδομάδας
"Μάθε παιδί μου γράμματα: Ιστολόγιο για την Ε΄ και τη Στ΄ Δημοτικού (ενημερώθηκα από τη συνάδελφο Τόλια Βάσω)
Ιστολόγιο με χάρτες και βίντεο για τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα! (ενημερώθηκα από τη συνάδελφο Καφφέ Αποστολία)
Οι ταινίες του μήνα
1. Tools and Resources for the 21st Century Educator

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό: Γνωστικά αντικείμενα: Γλώσσα
Από το δικτυακό τόπο: http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Glossa/orthografia-lexilogio.html(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου)
Γραπτός Λόγος - Ορθογραφία

Γραπτός λόγος (κειμενικά είδη, δομικά στοιχεία, ορθογραφία, αντιπροσωπευτικά παραδείγματα)

Γραπτός Λόγος - Κειμενικά Είδη

Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό: Γνωστικά αντικείμενα: Ιστορία

Ιστολόγιο: Πολιτισμός και Τέχνες στην Εκπαίδευση (της  συναδέλφου Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων Π.Ε. Πειραιά, Αρβανιταντώνη Βάσως – ενημερώθηκα από τη συνάδελφο Κύρδη Πόπη)

Παρουσίαση για την Ακρόπολη (δημιουργός: Ζερβός Γρηγόρης)

Το blog της Ευαγγελίας Κουνέλη, με προσανατολισμό στη διδακτική της Ιστορίας, τις ΤΠΕ και όχι μόνο.
Μερικές αναρτήσεις  (που βρήκα) πολύ ενδιαφέρουσες & χρήσιμες:

Δειγματική διδασκαλία Γ΄ τάξης με θέμα: Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - Ο ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

“Στα ταρσιά και τα μπεζεστένια της πολυεθνικής Κωνσταντινούπολης & της κοσμοπολίτικης Σμύρνης...”

Προσεγγίζοντας την έννοια του χρόνου

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (www.namuseum.gr)
Διαδικτυακή εκπαιδευτική εφαρμογή με τίτλο «Τα Μυστήρια του Μηχανισμού των Αντικυθήρων».http://antikytheramech.culture.gr/el/node/3
Η εφαρμογή απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 13 έως 18 ετών και τα καλεί να ερευνήσουν τα μυστήρια του Μηχανισμού, μέσα από 4 αποστολές διαφορετικών επιστημονικών ειδικοτήτων: του αρχαιολόγου, του επιγραφικού, του μηχανικού και του ιστορικού των επιστημών. Η αποστολή των παιδιών είναι να απαντήσουν στα 3 βασικά ερωτήματα που έχουν απασχολήσει διαχρονικά όλους τους ερευνητές:
·         Τι είναι και από τι αποτελείται ο Μηχανισμός;
·         Πώς λειτουργεί και σε τι χρησιμεύει;
·         Πότε από ποιον και πού κατασκευάστηκε;

Χάρτες για το μάθημα της Ιστορίας
Με υλικό που βασικά απευθύνεται στο Γυμνάσιο αλλά είναι αξιοποιήσιμο και στο Δημοτικό
Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό: Φυσικές Επιστήμες
Προσομοιώσεις
http://www.fossweb.com/modules3-6/Water/activities/evaporation.html (εξάτμιση - water evaporation activity)
http://www.epa.gov/ogwdw/kids/flash/flash_watercycle.html (Ο κύκλος του νερού - Thirstin's Water Cycle)
Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό: Γνωστικά αντικείμενα: Μαθηματικά
20+ Things to Do with a Hundred Chart: Αξιοποιώντας το πλέγμα του 100 μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλές δραστηριότητες με νόημα
Τυπώστε το πλέγμα του 100 και αξιοποιήστε το!

Online Math Worksheet Generator: δημιουργία του πλέγματος του 100, αλγοριθμικών ρουτίνων των τεσσάρων πράξεων, κ.λπ.)
Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό: Επισκέψεις - Καινοτόμες Δράσεις - Σχέδια Εργασίας
Αρχαιολογικοί Χώροι, Μνημεία, Μουσεία, Nεότερη & Σύγχρονη Πολιτιστική Δημιουργία (ενημερώθηκα από τη συνάδελφο Κύρδη Πόπη)
          ΟΔΥΣΣΕΥΣ - Πολιτιστική κληρονομιά:  http://odysseus.culture.gr
          Ψηφιακές Συλλογές του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού  (Ευρήματα των ελληνικών δημόσιων Μουσείων από την απώτατη αρχαιότητα έως σήμερα)

 Το υλικό προτείνει ο συνάδελφος Πήλιουρας Παναγιώτης