29 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΓΡΙΦΟΣ- ΑΙΝΙΓΜΑ ΤΟΥ ΑΪΝΣΤΑΙΝ


Υπάρχουν 5 σπίτια, 5 διαφορετικών ανθρώπων. Σε κάθε ένα σπίτι ζει ένας άνθρωπος διαφορετικής εθνικότητας. Οι 5 ιδιοκτήτες πίνουν ένα συγκεκριμένο είδος ποτού,καπνίζουν μια συγκεκριμένη μάρκα τσιγάρων και έχουν ένα συγκεκριμένο κατοικίδιο. Όλοι έχουν μεταξύ τους διαφορετικά κατοικίδια, διαφορετικές μάρκες τσιγάρων και διαφορετικά είδη ποτών.
Η ερώτηση είναι ποιος έχει το ψάρι;        
 Στοιχεία:
α) Ο Άγγλος μένει στο κόκκινο σπίτι.
          β) Ο Σουηδός έχει ένα σκύλο.
          γ) Ο Δανός πίνει τσάι.
          δ) Το πράσινο σπίτι είναι αριστερά από το άσπρο σπίτι
          ε) Ο ιδιοκτήτης του πράσινου σπιτιού πίνει καφέ.
          ζ) Αυτός που καπνίζει Pall Mall τσιγάρα έχει πουλιά για  κατοικίδια.
          η) Ο ιδιοκτήτης του κίτρινου σπιτιού καπνίζει Dunhill.
          θ) Αυτός που μένει στο μεσαίο σπίτι πίνει γάλα.
          ι) Ο Νορβηγός μένει στο 1ο σπίτι.
          κ) Αυτός που καπνίζει Blendsμενει δίπλα σε αυτόν που έχει γάτες.
          λ) Αυτός που έχει το άλογο μένει δίπλα σε αυτόν που καπνίζει Dunhill.
          μ) Ο ιδιοκτήτης που καπνίζει Bluemasters πίνει μπίρα.
          ν) Ο Γερμανός καπνίζει Prince.
          ξ) Ο Νορβηγός μένει δίπλα στο μπλε σπίτι
ο) Αυτός που καπνίζει Blends έχει ένα γείτονα που πίνει νερό

Απάντηση:
Θέση Σπιτιού:
1
2
3
4
5
Χρώμα Σπιτιού:

Κίτρινο

Μπλε

Κόκκινο

Πράσινο
Άσπρο
Εθνικότητα:
Νορβηγός
Δανός
Άγγλος
Γερμανός
Σουηδός
Είδος Ποτού:
Νερό
Τσάι
Γάλα
Καφές
Μπίρα
Είδος Τσιγάρων:
Dunhill
Blends
Pall Mall
Prince
Bluemasters
Κατοικίδιο:
Γάτες
Άλογο
Πουλιά
Ψάρι
Σκύλος


Ποια Φυσική έχει νόημα να διδάσκονται τα παιδιά μας σήμερα;


Xώρος διεξαγωγής του Συνεδρίου:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Πύργος Παιδαγωγικής ΑΠΘ


            1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, διοργανώνουν Πανελλήνιο Συνέδριο στις 9 και 10 Μαρτίου 2013 στη Θεσσαλονίκη
 Πολλά από αυτά τα ερωτήματα μολονότι είναι κοινά για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση παρατίθενται, στη συνέχεια, ταξινομημένα ανά βαθμίδα.

Α. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:
 • Τα προγράμματα σπουδών Φυσικών Επιστημών στη χώρα μας είναι σε συμφωνία με τα σημερινά προγράμματα σπουδών χωρών που θεωρούνται ότι έχουν πετυχημένα εκπαιδευτικά συστήματα; Αν όχι, σε τι διαφέρουν;
 • Τι χαρακτηριστικά θα μπορούσε να έχει ένα πρόγραμμα σπουδών Φυσικών Επιστημών ώστε να  απευθύνεται σε όλα τα παιδιά, να προκαλεί το ενδιαφέρον τους και συγχρόνως να είναι υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου;
 • Δεχόμαστε ότι οι Φυσικές Επιστήμες στο Δημοτικό, πέρα από γνώσεις περιεχομένου, μπορεί να έχουν ως αντικείμενο και τη διδασκαλία – εφαρμογή της μεθοδολογίας έρευνας και τη διαμόρφωση στάσεων; Αν ναι, πώς μπορούν να ενταχθούν στη διδασκαλία μας ώστε να συμβάλλουν στην προετοιμασία του μελλοντικού ενεργού πολίτη;
 • Μπορούν οι Φυσικές Επιστήμες, με τους παραπάνω στόχους ενταγμένους στο πλαίσιο της απόκτησης γνώσεων και ικανοτήτων για τη ζωή, να διδάσκονται στο Νηπιαγωγείο και σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού; Αν ναι, πώς; Μπορεί αυτό να γίνει χωρίς αλλαγές του ωρολογίου προγράμματος;
 • Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος του ηλεκτρονικού υπολογιστή στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών;
 • Σκοπός του συνεδρίου είναι να παρουσιαστούν ερευνητικά δεδομένα, εμπειρίες και απόψεις μάχιμων εκπαιδευτικών και ερευνητών σχετικά με  τα παραπάνω ερωτήματα ώστε:
  Α. Να βγουν συμπεράσματα για άμεση εφαρμογή – αξιοποίηση στην καθημερινή διδακτική πράξη.
  Β. Να εκκινήσει μία γόνιμη συζήτηση γύρω από το ζήτημα της διαμόρφωσης ενός προγράμματος σπουδών και να αποτελέσει την αφορμή της γενίκευσης της σχετικής συζήτησης με την εμπλοκή σε αυτήν περισσότερων φορέων, ώστε να αφορά το σύνολο των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, προκειμένου να καταλήξει σε ολοκληρωμένη πρόταση προγράμματος σπουδών Φυσικών Επιστημών.
  Σημαντικές ημερομηνίες;
  Ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου: 9 - 10 Μαρτίου 2013
  Υποβολή εργασιών μέχρι: 20 Ιανουαρίου 2013
  Ενημέρωση αποδοχής εργασιών: 10 Φεβρουαρίου.
  Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν. Οι εργασίες του συνεδρίου θα εκδοθούν σε ηλεκτρονικά πρακτικά τα οποία θα είναι ελεύθερα διαθέσιμα και στο διαδίκτυο.
  Για την υποβολή εργασιών παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε τις οδηγίες που περιέχονται στο υπόδειγμα υποβολής εργασίας (αρχείο τύπου .doc) το οποίο είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο του συνεδρίου: 
  http://sapth2013.blogspot.com
  Οι εργασίες θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: sapth2013@gmail.com  
  Η δομή των εργασιών παρουσιάζεται στο υπόδειγμα εργασίας που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

Tα πάντα είναι Φυσική

Τα πάντα γύρω μας είναι Φυσική, μήπως θα μπορούσα να τα συνδυάσω με τη δημιουργική γραφή, έτσι ώστε να έχω διπλό όφελος. Τι θέλω να πω; Από τη μια ξεπερνώ τα εμπόδια που θέλουν τις Φυσικές Επιστήμες να εκλαμβάνονται ως δύσκολο και πολύ "επιστημονικό" πεδίο και από την άλλη αποτελούν αφορμή, ώστε μαθητές και μαθήτριες να προβληματιστούν δημιουργικά και να εκφραστούν σε ομάδες ώστε να γράψουν, να παίξουν, να μάθουν για τον κόσμο γύρω τους. Δηλαδή και φέρνουμε τον κόσμο της φυσικής κοντά τους, βλέπουν ότι δεν είναι κάτι τρομερό και παράλληλα ασκούνται στο λεξιλόγιό τους και καλλιεργούν τις γλωσσικές τους δεξιότητες. Τρόποι πολλοί, ήδη ανέφερα σε προηγούμενα άρθρα κάποιους από αυτούς. Μας βοηθά πολύ και το νέο αναλυτικό πρόγραμμα των φυσικών επιστημών στο δημοτικό σχολείο, το οποίο διαφοροποιεί και τις έννοιες αλλά και τον τρόπο που αυτές παρουσιάζονται από την Α' Τάξη (Μελέτη Περιβάλλοντος) μέχρι και την  Έκτη (Φυσικές Επιστήμες).
Α. Φτιάχνω ποιήματα που να αρχίζουν από την ίδια λέξη:
Φως ανοίγει δυνατό
Φως που διώχνει το κακό
Φως ωραίο και ζεστό
Φως και ήλιος ζευγάρι παντοτινό
Φως διαπερνά τον ουρανό
Φως αισιοδοξίας και χαράς
Φως φωτόνια πετάς
Φως γρήγορε ταξιδευτή
Φως έλα πάλι στη γη.
..........................................
Δύναμη αόρατη μα πάντα εκεί
Δύναμη αιτία στην αλλαγή
Δύναμη, έλξη και τριβή
Δύναμη ισχυρή, μαγνητική
Δύναμη, πίεση, ροπή
Δύναμη, άνωση, βαρύτητα
Δύναμη, αλλάζει την ταχύτητα
Δύναμη, δυναμόμετρο μετρώ
Δύναμη βάζω και ασκώ.
Β. Χρησιμοποιώ γειτνιάσεις λέξεων, αλυσίδες λέξεων, καταιγίδα ιδεών, αρκτικόλεξα:
Φύκια           Ανεμώνη              Τρόφιμο
Υγιεινά          Νάρκισσος           Ρευστό
Τρώμε          Θυμάρι                 Οίνος
Ομελέτα       Ορχιδέα                Φρέσκος
                     Σελέσια                Ημίγλυκος
Γ. Γράφω ιστοριούλες με το τι θα γινότανε αν...
Τι θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε βαρύτητα στο σπίτι μας;
Τι θα συνέβαινε αν έπεφτε χαλάζι μεγάλο σαν μήλο;
Τι θα συνέβαινε αν εξαφανιζόταν μια μέρα ο ήλιος;

Η καθαυτή λειτουργία της φαντασίας είναι να οραματίζεται πραγματικότητες και δυνατότητες που δεν μπορούν να αποκαλυφθούν με την πρώτη ματιά, μέσα από την αντίληψη τη συμβατική. Θέλουμε να συνδυάσουμε τη λογική σκέψη με τη φαντασία και την καλλιτεχνική δραστηριότητα.

18 Δεκεμβρίου 2012

Επιμορφωτική συνάντηση για τα Ευρωπαϊκά ΠρογράμματαΣήμερα, πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία των Σχολικών Συμβούλων της Α/θμιας Εκπ/σης Κιλκίς, ενημέρωση δασκάλων, νηπιαγωγών και εκπ/κών άλλων ειδικοτήτων που εργάζονται σε δημοτικά και νηπιαγωγεία του νομού  για τα Ευρωπαικά Προγράμματαστο Επιμελητήριο Κιλκίς. Κύριος εισηγητής  ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, εκπαιδευτικός, προωθητής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας. 
Στο πλαίσιο της επιμορφωτικής συνάντησης παρουσιάστηκαν τρία ευρωπαικά προγράμματα που υλοποιούνται από το 4ο, 5ο & Ειδικό Σχολείο Κιλκίς.
Φορέας  του συντονισμού και της υλοποίησης και της διάδοσης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την Εκπαίδευση είναι το ΙΚΥ που  υλοποιεί με διάφάνεια και αξιοπιστία τα εκάστοτε Προγράμματα (Erasmus 1987, Lingua 1991, ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ι 1995-2000, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΙ 2000-2006). 
Από το 2007 το ΙΚΥ ορίστηκε ως η Εθνική Μονάδα για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Διά Βίου Μάθηση», Lifelong Learning Programme — LLP (2007-2013) το οποίο περιλαμβάνει  το Erasmus, το Leonardo da Vinci, το Grundtvig και το Comenius, στηρίζοντας την εκπαιδευτική κινητικότητα, τη συνεργασία μεταξύ των Ιδρυμάτων και την ενίσχυση των εκπαιδευτικών πολιτικών. 
Στρατηγικός στόχος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Διά Βίου Μάθηση» είναι να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της Λισαβόνας ώστε να καταστεί η Ευρώπη η πιο ανταγωνιστική οικονομία της γνώσης, με βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης, μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή μέσα και από την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού και της καταπολέμησης της ανεργίας. 
Το ΙΚΥ την περίοδο αυτή προετοιμάζει  τη δυναμική του πορεία προς το νέο Πρόγραμμα “Erasmus For All” 2014-2020. Τελική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης για τη συμμετοχή στα παραπάνω προγράμματα η 21-2-2013. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος http://www.iky.gr/

2 Δεκεμβρίου 2012

Δημιουργική Γραφή και Φυσικές Επιστήμες

Η ικανότητα της ενόρασης, η δυνατότητα δηλαδή του να βλέπουμε συνάφειες & σχέσεις μεταξύ ιδεών και πραγμάτων βασιζόμενοι σε λίγες πληροφορίες και δεδομένα μας, ανοίγει δρόμους για τη δημιουργική γραφή και τη δημιουργικότητα γενικότερα. Για παράδειγμα ο Νεύτωνας εμπνεύστηκε από την πτώση του μήλου για να διατυπώσει το νόμο της βαρύτητας. Άλλη ικανότητα για τη δημιουργική γραφή αποτελεί και η νοερή απεικόνιση δεδομένων, η οποία και μπορεί ν' αναπτυχθεί με το συνδυασμό της παραδοσιακής προφορικής αφήγησης, με τις πολλαπλές δυνατότητες που προσφέρουν τα σημερινά πολυμέσα ( ψηφιακή αφήγηση).
Μια από τις τεχνικές καλλιέργειας της δημιουργικής γραφής και σκέψης αποτελούν οι ερωτήσεις Scamper.
S=Substitute (αντικαθιστώ), C=Compine (Συνδυάζω), A=Adapt (Προσαρμόζω), M=Modify (Τροποποιώ), P=Put to a new use (Βρίσκω άλλη χρήση), E=Eliminate (Απλοποιώ, εξαλείφω), R=Reverse (Αντιστρέφω). Για παράδειγμα αν θέλουμε ν' αναπτύξουμε τη σκέψη του μαθητή και της μαθήτριας και να τον/τη βοηθήσουμε να εκφραστεί ανάλογα, ώστε να οδηγηθεί στην ενότητα της θερμότητας στην κατανόηση της έννοιας των μονωτών και αγωγών και στη χρήση τους στη κατασκευή ενός σπιτιού.
Εργασία
Μένεις σε μονοκατοικία ή πολυκατοικία;..........................................
Με τι υλικά είναι κατασκευασμένο το σπίτι σου;............
 Ποιος είναι ο προσανατολισμός του;........
Πώς θερμαίνεται το σπίτι σου το χειμώνα;...............................................΄
Πώς είναι τα κουφώματα;....................
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ SCAMPER
1 Τι θα έκανες μεγαλύτερο, πιο πλατύ και ισχυρό;
2. Τι θα έκανες μικρότερο και ελαφρύτερο;
3. Σε τι θα άλλαζες μορφή, σχήμα και προσανατολισμό;
4. Τι αντικατάσταση θα έκανες σε υλικά της σκεπής, των τοίχων και των κουφωμάτων;
5.Τι ανταλλαγές και αντιστροφές θα έκανες;
Συνδύασε και παρουσίασε τώρα τις ιδέες σου στην ομάδα σου. Συζήτησέ τες, άλλαξε ό,τι θεωρείς ότι χρειάζεται και παρουσίασε τις προτάσεις σου στην τάξη μαζί με την υπόλοιπη ομάδα σου. 

1 Δεκεμβρίου 2012

Σειρά Μαθημάτων μέσω διαδικτύου


Μια πολύ καλή σειρά μαθημάτων με πολλαπλές κατηγορίες προσφέρετε στην πλατφόρμα https://www.coursera.org/. Αξίζει, είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα τα μαθήματα, από Πανεπιστήμια σ' όλο τον κόσμο. (Εντελώς Δωρεάν)

Κατηγορίες(20)