18 Δεκεμβρίου 2012

Επιμορφωτική συνάντηση για τα Ευρωπαϊκά ΠρογράμματαΣήμερα, πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία των Σχολικών Συμβούλων της Α/θμιας Εκπ/σης Κιλκίς, ενημέρωση δασκάλων, νηπιαγωγών και εκπ/κών άλλων ειδικοτήτων που εργάζονται σε δημοτικά και νηπιαγωγεία του νομού  για τα Ευρωπαικά Προγράμματαστο Επιμελητήριο Κιλκίς. Κύριος εισηγητής  ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, εκπαιδευτικός, προωθητής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας. 
Στο πλαίσιο της επιμορφωτικής συνάντησης παρουσιάστηκαν τρία ευρωπαικά προγράμματα που υλοποιούνται από το 4ο, 5ο & Ειδικό Σχολείο Κιλκίς.
Φορέας  του συντονισμού και της υλοποίησης και της διάδοσης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την Εκπαίδευση είναι το ΙΚΥ που  υλοποιεί με διάφάνεια και αξιοπιστία τα εκάστοτε Προγράμματα (Erasmus 1987, Lingua 1991, ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ι 1995-2000, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΙ 2000-2006). 
Από το 2007 το ΙΚΥ ορίστηκε ως η Εθνική Μονάδα για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Διά Βίου Μάθηση», Lifelong Learning Programme — LLP (2007-2013) το οποίο περιλαμβάνει  το Erasmus, το Leonardo da Vinci, το Grundtvig και το Comenius, στηρίζοντας την εκπαιδευτική κινητικότητα, τη συνεργασία μεταξύ των Ιδρυμάτων και την ενίσχυση των εκπαιδευτικών πολιτικών. 
Στρατηγικός στόχος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Διά Βίου Μάθηση» είναι να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της Λισαβόνας ώστε να καταστεί η Ευρώπη η πιο ανταγωνιστική οικονομία της γνώσης, με βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης, μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή μέσα και από την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού και της καταπολέμησης της ανεργίας. 
Το ΙΚΥ την περίοδο αυτή προετοιμάζει  τη δυναμική του πορεία προς το νέο Πρόγραμμα “Erasmus For All” 2014-2020. Τελική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης για τη συμμετοχή στα παραπάνω προγράμματα η 21-2-2013. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος http://www.iky.gr/