31 Οκτωβρίου 2013

Εγκύκλιος σχολικών δραστηριοτήτων 2013-14

Εγκύκλιο σχετικά με το τι ισχύει   για το  σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων: Αγωγής Σταδιοδρομίας (ΑΣ), Αγωγής Υγείας (ΑΥ), Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Πολιτιστικών Θεμάτων (ΠΘ), εγκεκριμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων Comenius, Leonardo Da Vinci και eTwinning στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας για να ανοίξετε την εγκύκλιο κάνετε κλικ εδώ.

29 Οκτωβρίου 2013

Εκπαιδευτικό Υλικό

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό: Μαθηματικά (και) με διαδραστικό πίνακα
Δραστηριότητες για το ΜΚΔ και το ΕΚΠ
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/GreatestCommonFactor.htm (ΜΚΔ - Math Games: Fruit Shoot Greatest Common Factor)
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/LeastCommonMultiple.htm (ΕΚΠ - Math Games: Shoot Least Common Divider)
http://www.mathplayground.com/factortrees.html (δεντροδιάγραμμα)
Και μια σειρά από άλλα ενδιαφέροντα διαδραστικά «εργαλεία»
http://www.mathplayground.com/math_manipulatives.html
Πίνακες και γραφήματα (Δ΄ τάξη)
http://www.kidsmathgamesonline.com/numbers/mathdata.html
http://www.turtlediary.com/grade-1-games/math-games/graph-and-tally.html
Διαδραστική αριθμογραμμή
http://www.fuelthebrain.com/Interactives/app.php?ID=31
Μετατροπή κλασμάτων σε δεκαδικούς (Ε΄ τάξη)
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/FractionsToDecimals.htm
Με δραστηριότητες για πολλές θεματικές ενότητες των Μαθηματικών
http://www.kidsmathgamesonline.com/

Παιχνίδια πολλαπλασιασμού (Περί ανέμων, υδάτων και σχολείου...)

http://psamouxos.blogspot.gr/ (με υλικό για την Γ΄, την Ε΄ και Στ΄τάξη)

Διαδραστικές δραστηριότητες για τα γεωμετρικά σχήματα και στερεά (Maths interactive shape games)

Διαδραστικό υλικό για τα Μαθηματικά (ενημερώθηκα από τις συναδέλφους Τζένη Μηνά και Βάσω Τόλια)

Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό: Φυσικές Επιστήμες
Συλλογή δραστηριοτήτων
http://www.bgfl.org/bgfl/15.cfm?s=15&p=249,index

Ενότητα: Λογισμικά - Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
 Παρουσίαση λογισμικών σε μορφή βίντεο (Κίκας Ιωάννης)           
10 δωρεάν online προγράμματα επεξεργασίας εικόνας
WEB 2.0: Cool tools for schools
WEB 2.0 tools
Cool Web 2.0 Tools for Digital Storytelling
Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό: Γνωστικά αντικείμενα: Γλώσσα
Από το δικτυακό τόπο: http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Glossa/orthografia-lexilogio.html (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου)
Γραπτός Λόγος - Ορθογραφία
Γραπτός Λόγος - Κειμενικά Είδη
·  Κειμενοκεντρικό - Διαδικαστικό Μοντέλο
·  Κειμενοκεντρική Προσέγγιση
·  Κειμενικά είδη υλικό για μαθητή
Οργανωτές γραπτής έκφρασης (στα Αγγλικά)
http://www.cobbk12.org/Cheathamhill/LFS Update/Graphic Organizers.htm
Δραστηριότητες γραπτού λόγου
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Glossa/paragogi-graptou-logou.html (Υπουργείο Παιδείας Κύπρου - Εκπαιδευτικό Υλικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγκεκριμένες δραστηριότητες γραπτού λόγου στις ενότητες των βιβλίων της Γλώσσας
 Α' τάξη
B' τάξη
Γ' τάξη
Δ' τάξη
Ε' τάξη
·         Τεύχος Β.10
Στ' τάξη
Γραπτός Λόγος - Γραμματική
Δραστηριότητες για Λεξικό

« Έλεγχος τήρησης ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α ́ και β ́ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. »

Με ηλεκτρονικό - ψηφιακό μηχανισμό σήμανσης θα ελέγχεται η τήρηση του ωραρίου 

σε ολόκληρο το Δημόσιο Τομέα

Δείτε εδώ την εγκύκλιο
......Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3528/2007, «ο υπάλληλος παρέχει την εργασία του μέσα στον οριζόμενο από τις κείμενες γενικές ή ειδικές διατάξεις χρόνο». Η μη τήρηση του ωραρίου από τον υπάλληλο και η παράλειψη του προϊσταμένου να ελέγχει την τήρησή του είναι πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο θέτει τον υπάλληλο αυτοδίκαια σε αργία, σύμφωνα με την Υποπαράγραφο Ζ3, του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012. Αναφορικά με τον τρόπο ελέγχου τήρησης του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων παρατηρείται ανομοιομορφία μεταξύ των φορέων του δημοσίου...

23 Οκτωβρίου 2013

«Πράσινο φως» για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών


Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε νόμιμο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την «αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», με την υπ΄ αριθμ. 308/2013 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος, στην οποία γίνονται 67 παρατηρήσεις νομοτεχνικού περιεχομένου.
Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος κατατέθηκε για δεύτερη φορά στο Συμβούλιο της Επικρατείας για επεξεργασία: Την πρώτη φορά που κατατέθηκε κρίθηκε παράνομο, καθώς έπρεπε να είχε εκδοθεί μέχρι τη 10η Μαρτίου 2013, όπως προβλεπόταν από τη σχετική νομοθεσία. Στη συνέχεια, αφού μεσολάβησε τροπολογία στον νόμο 4186/2013 με την οποία παρατάθηκε κατά οκτώ μήνες ο προβλεπόμενος χρόνος έκδοσης του, επανακατατέθηκε στο ΣτΕ για νέα δεύτερη επεξεργασία.
Σύμφωνα με το σχέδιο διατάγματος, σκοπός της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, είναι η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού τους έργου, προς όφελος των μαθητών και της κοινωνίας, η δε αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συμβάλλει: α) στη διαπίστωση της ποιότητας, των λειτουργιών και των αποτελεσμάτων του εκπαιδευτικού τους έργου, β) στη διάχυση των καλών πρακτικών στα σχολεία όλης της χώρας, ως βασικού συντελεστή υποστήριξης των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες της επιμόρφωσης και της ανατροφοδότησης του έργου τους και γ) στην παροχή κινήτρων για τη διαρκή επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη των στελεχών και των εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο και της δια βίου μάθησης. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα διενεργείται επί συγκεκριμένων κριτηρίων που σχετίζονται με τη φύση του εκπαιδευτικού έργου και την υπαλληλική ιδιότητα.
Στη γνωμοδότηση του ΣτΕ αναφέρεται ότι στο περιεχόμενο του εν λόγω διατάγματος παρατηρούνται παραλείψεις, αντιθέσεις μεταξύ των διατάξεων του, κ.λ.π.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

19 Οκτωβρίου 2013

Εμπειρίες από τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα της παιδαγωγικής επάρκειας

Τέλειωσε σήμερα συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΕΚΔΔΑ που απευθύνεται σε νυν και μελλοντικούς σχολικούς συμβούλους για τη λήψη του πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας. Οι ώρες παρακολούθησης ήταν πολλές μια που αφορούσε σε 12 ημέρες (Παρασκευή-Σάββατο) από 8 ώρες αντίστοιχα κάθε ημέρα. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και σε άλλες πόλεις της χώρας και στη συνέχεια θα εφαρμοστεί σαν Πιστοποιητικό Διοικητικής Επάρκειας για τους Διευθυντές των σχολείων της χώρας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους κι όλες τις/τους συναδέλφους που σήμερα τελειώσαμε το παραπάνω πρόγραμμα και περάσαμε όμορφες στιγμές, καθώς μοιραστήκαμε μαζί συναισθήματα και σκέψεις.
Φιλικά Παπαδόπουλος Πάρης 
Μπορείτε να διαβάσετε τα σχόλια στον αντίστοιχο σύνδεσμο.
Σας ευχαριστώ όλες και όλους.


15 Οκτωβρίου 2013

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Από 1η Νοεμβρίου οι αιτήσεις για τις 10.000 θέσεις

Από την 1η Νοεμβρίου έως  και την 10η Δεκεμβρίου θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για την διεκδίκηση των 4.890 προφερόμενων θέσεων για Προπτυχιακές Σπουδές και 5.110 για Μεταπτυχιακές, για το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 (συνολικά 10.000 θέσεις για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα).
 Η δημόσια και ανοικτή προς το κοινό ηλεκτρονική κλήρωση των υποψηφίων φοιτητών του ΕΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013 στα γραφεία του Ε.Α.Π. στη Πάτρα, Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών (κτίριο Διοίκησης).
Ειδικότερα:
Περισσότερα εδώ
Αναδημοσίευση από: Essos

14 Οκτωβρίου 2013

Ο ΓΡΙΦΟΣ- ΑΙΝΙΓΜΑ ΤΟΥ ΑΪΝΣΤΑΙΝ


Υπάρχουν 5 σπίτια, 5 διαφορετικών ανθρώπων. Σε κάθε ένα σπίτι ζει ένας άνθρωπος διαφορετικής εθνικότητας. Οι 5 ιδιοκτήτες πίνουν ένα συγκεκριμένο είδος ποτού,καπνίζουν μια συγκεκριμένη μάρκα τσιγάρων και έχουν ένα συγκεκριμένο κατοικίδιο. Όλοι έχουν μεταξύ τους διαφορετικά κατοικίδια, διαφορετικές μάρκες τσιγάρων και διαφορετικά είδη ποτών.
Η ερώτηση είναι ποιος έχει το ψάρι;        
 Στοιχεία:
α) Ο Άγγλος μένει στο κόκκινο σπίτι.
          β) Ο Σουηδός έχει ένα σκύλο.
          γ) Ο Δανός πίνει τσάι.
          δ) Το πράσινο σπίτι είναι αριστερά από το άσπρο σπίτι
          ε) Ο ιδιοκτήτης του πράσινου σπιτιού πίνει καφέ.
          ζ) Αυτός που καπνίζει Pall Mall τσιγάρα έχει πουλιά για  κατοικίδια.
          η) Ο ιδιοκτήτης του κίτρινου σπιτιού καπνίζει Dunhill.
          θ) Αυτός που μένει στο μεσαίο σπίτι πίνει γάλα.
          ι) Ο Νορβηγός μένει στο 1ο σπίτι.
          κ) Αυτός που καπνίζει Blendsμενει δίπλα σε αυτόν που έχει γάτες.
          λ) Αυτός που έχει το άλογο μένει δίπλα σε αυτόν που καπνίζει Dunhill.
          μ) Ο ιδιοκτήτης που καπνίζει Bluemasters πίνει μπίρα.
          ν) Ο Γερμανός καπνίζει Prince.
          ξ) Ο Νορβηγός μένει δίπλα στο μπλε σπίτι
ο) Αυτός που καπνίζει Blends έχει ένα γείτονα που πίνει νερό

Απάντηση:
Θέση Σπιτιού:
1
2
3
4
5
Χρώμα Σπιτιού:

Κίτρινο

Μπλε

Κόκκινο

Πράσινο
Άσπρο
Εθνικότητα:
Νορβηγός
Δανός
Άγγλος
Γερμανός
Σουηδός
Είδος Ποτού:
Νερό
Τσάι
Γάλα
Καφές
Μπίρα
Είδος Τσιγάρων:
Dunhill
Blends
Pall Mall
Prince
Bluemasters
Κατοικίδιο:
Γάτες
Άλογο
Πουλιά
Ψάρι
Σκύλος


13 Οκτωβρίου 2013

Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών- Έρευνα & Πράξη

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του περιοδικού: "Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών- Έρευνα & Πράξη" με πολύ ενδιαφέροντα άρθρα.
 Η ηλεκτρονική διεύθυνση του περιοδικού είναι: http://www.lib.uoi.gr/serp/

12 Οκτωβρίου 2013

Τροπολογία για τον καθημερινό έλεγχο του ωραρίου των εκπαιδευτικών

Η εξάντληση των ωρών του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται σε μια έως και πέντε όμορες σχολικές μονάδες.
Τροπολογία σχετικά με το Βιβλίο Παρουσίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατέθεσε σήμερα, προς ψήφιση, στη Βουλή ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ), η οποία ορίζει τα εξής:
Α. Ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας και ο προϊστάμενος κάθε άλλης υπηρεσιακής μονάδας του ΥΠΑΙΘ είναι αρμόδιος και υπεύθυνος για την καθημερινή τήρηση και σύνταξη «Βιβλίου Παρουσίας Προσωπικού» (ΒΠΠ) για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας  Εκπαίδευσης  που απασχολούνται με οποιαδήποτε φύσεως σχέση σε αυτή. Το εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολικής ή υπηρεσιακής  μονάδας είναι υπεύθυνο για την καθημερινή τήρηση και σύνταξη του «Ατομικού Δελτίου Παρουσίας Προσωπικού» (ΑΔΠΠ).
Β. Στο ΒΠΠ και ΑΔΠΠ αναγράφονται ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία:
-ημερομηνία και χρονολογία
-ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού
-ωράριο εργασίας (ώρα άφιξης και ώρα αναχώρησης)
-οι απόντες εκπαιδευτικοί
-είδος απουσίας (ολιγόωρη ή ολοήμερη) , καθώς και κάθε άλλο στοιχείο
Γ. Σε καθημερινή βάση, από τον Διευθυντή ή προϊστάμενο της σχολικής ή υπηρεσιακής  μονάδας και με ευθύνη του, τα στοιχεία του ΒΠΠ καταχωρούνται ηλεκτρονικά σε ειδικά διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου παιδείας.
Δ. Με απόφαση του υπουργού Παιδείας ρυθμίζεται η δημιουργία του ιστοχώρου φιλοξενίας του πληροφοριακού συστήματος, ο τρόπος πρόσβασης σε αυτό, ο τρόπος λειτουργίας αυτού , καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Ε.Η εξάντληση των ωρών του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών της  Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας  Δημόσιας Εκπαίδευσης  πραγματοποιείται σε μια έως και πέντε όμορες σχολικές μονάδες , με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης που εκδίδεται ύστερα από  γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Ζ. Οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο μπορούν να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου:
α/σε ενδοσχολικές δραστηριότητες, όπως η ενισχυτική διδασκαλία, η πρόσθετη διδακτική στήριξη, η ενίσχυση της γλωσσομάθειας, οι αθλητικές πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες,  και,
β/σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης, στο σχολείο που υπηρετούν ή σε άλλο σχολείο όμορο αυτού. Η ανωτέρω απασχόληση καθορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του οικείου ΑΚΥΣΠΕ, ΑΚΥΣΔΕ. Η απασχόληση αυτή θεωρείται ως χρόνος άσκησης διδακτικού έργου, με όλες τις απορρέουσες από αυτό συνέπειες.

Αναδημοσίευση από:essos

11 Οκτωβρίου 2013

Πρόβλεψη για ψυχρό Δεκέμβριο και ήπιο τέλος του χειμώνα στην Ευρώπη


Η βόρεια και η ηπειρωτική Ευρώπη αναμένεται να έχουν πιθανόν έναν ψυχρότερο Δεκέμβριο απ΄ό,τι συνήθως, ακολουθούμενο από ένα ηπιότερο του φυσιολογικού δεύτερο ήμισυ του χειμώνα 2013/2014, αναφέρει στην ετήσια έκθεσή του ο γερμανός μετεωρολόγος Γκέοργκ Μίλερ.
Ο ίδιος οασχολείται με τις μετεωρολογικές προβλέψεις για λογαριασμό της Point Carbon--μίας θυγατρικής εταιρείας της Thomson Reuters--εξέδωσε έκθεση για την περίοδο από τις 12 Οκτωβρίου μέχρι τον Μάρτιο του 2014 ενώ η Ευρώπη ετοιμάζεται να εισέλθει στη χειμερινή περίοδο.
"Τα μετεωρολογικά μοντέλα παραπέμπουν σε ένα σχεδόν φυσιολογικό πρώτο μισό του χειμώνα με τον Δεκέμβριο να είναι πιθανόν ο ψυχρότερος μήνας".
"Περί τα τέλη του χειμώνα (Φεβρουάριος-Μάρτιος) υπάρχουν ενδείξεις ότι θα παρατηρηθεί αυξημένη επιρροή από τον Ατλαντικό, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει καιρικές συνθήκες οι οποίες θα χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη υγρασία αλλά και πιο ήπιο του φυσιολογικού καιρό στην ηπειρωτική και νότια Σκανδιναβία", πρόσθεσε.
Ενώ επί του παρόντος δεν προβλέπονται περίοδοι έντονης υγρασίας και ισχυρών ανέμων, ωστόσο τα φαινόμενα αυτά είναι πιθανόν  και να σημειωθούν.
Πηγή: imerisia

7 Οκτωβρίου 2013

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Θεσσαλονίκης

ανοιχτο πανεπιστημιοH Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού, Τμήμα Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης διοργανώνει πέντε κύκλους μαθημάτων του Ανοικτού Πανεπιστημίου του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Οι εγγραφές αρχίζουν τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013 και θα διαρκέσουν έως την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013.
Οι Πέντε νέοι κύκλοι μαθημάτων Ανοικτού Πανεπιστημίου του Δήμου Θεσσαλονίκης στους τομείς της τέχνης, των Φυσικών Επιστημών, του περιβάλλοντος, της Παιδαγωγικής και της Γλωσσολογίας πρόκειται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013, στο Κέντρο Ιστορίας του Δήμου (Μέγαρο Μπίλλη-Πλατεία Ιπποδρομίου).
 Για το χειμερινό εξάμηνο, έχουν προγραμματιστεί οι εξής θεματικοί κύκλοι:
  • «Η ζωγραφική του Νικολάου Γύζη και η Συλλογή έργων του στην Casa Bianca»,
  • «Εκπαίδευση στον καιρό της κρίσης» «Φυσικές Επιστήμες στον σύγχρονο κόσμο»,
  • «Βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος» και
  • «Ζητήματα Γλώσσας».
Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι ενήλικες, οι οποίοι μπορούν να παρακολουθήσουν μέχρι και τρείς(3) κύκλους.
Μετά το τέλος του προγράμματος, χορηγείται βεβαίωση εγγραφής και όχι παρακολούθησης. Η εγγραφή όσο και η παρακολούθηση είναι δωρεάν.
Στο πρόγραμμα θα λάβουν μέρος 150 ενδιαφερόμενοι.
Αιτήσεις εγγραφής γίνονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, Κ. Καραμανλή 38 Β, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 έως 13:00.
Οι αιτήσεις εγγραφής μπορούν επίσης να γίνονται και τηλεφωνικά στα τηλέφωνα: 2310 841962, 2310 840295.

6 Οκτωβρίου 2013

H γενιά του Baby Boom

Στην κατηγορία των Baby Boomers ανήκουν όσοι γεννήθηκαν την περιόδο 1946-1964, στην ουσία την περίοδο μετά το 2ο Παγκόσμιο πόλεμο. Η γενιά τους παραλληλίζεται με μια μεγάλη αλλαγή αξιών, συνηθειών και κοινωνικών συμπεριφορών. Κυρίαρχα συνδέονται με την πτώση των γεννήσεων και την αλλαγή του ρόλου της γυναίκας σε σχέση με την ταχύτατη βελτίωση των συνθηκών ζωής, της ευημερίας και των επιχορηγήσεων. Στην Ελλάδα οι άνθρωποι αυτοί αποτελούσαν μέλη πολυπληθών οικογενειών 5-6, που στη συνέχεια έκαναν 2 ή σπάνια τρία παιδιά. Τους αποδίδουν σαν αρνητικά το φαινόμενο της αστυφυλίας, του διαφορετικού  ρόλου της γυναίκας, της καθυστέρησης ηλικίας γάμου της καθυστέρησης τεκνοποίησης και της προτίμησης λιγότερων παιδιών. Ακόμη αποτελούν τους τυχερούς που με λιγότερα προσόντα - σε σύγκριση με τους σημερινούς νέους- βρήκαν εύκολα εργασία και στη συνέχεια "πρόλαβαν" να συνταξιοδοτηθούν απολαμβάνοντας υψηλές αμοιβές, συντάξεις κι εφάπαξ. Ειναι εκείνοι που αδιαφόρησαν συχνά για το περιβάλλον και στη συνέχεια "ανακάλυψαν" την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Αποτελούν τον πυρήνα στελεχών κυβερνητικών οργανισμών και ανθρώπων που πήραν και συνεχίζουν να παίρνουν αποφάσεις που επηρέασαν

διαχρονικά το ελληνικό γίγνεσθαι. Στα πλαίσια της αλληλεγγύης γενεών φαίνεται ότι απλά θέλησαν να "προλάβουν" να φύγουν στη σύνταξη... Παράλληλα όμως αποτελούν ένα σύνολο ανθρώπων που αναγκάστηκαν να γίνουν μετανάστατες (Γερμανία-Σουηδιά-Αμερική) και να δουλέψουν πολύ σκληρά για να καταφέρουν να επιβιώσουν. Η ιστορική τους διαδρομή θα κριθεί διαχρονικά. Φαίνεται όμως ότι τους ανήκουν πολλές αρνητικές συνέπειες όπως και θετικές βέβαια και αφορούν στην Ελλάδα του σήμερα.
Παπαδόπουλος Πάρης

5ο Φεστιβάλ κουκλοθεάτρου και παντομίμας του Κιλκίς

Φέτος το Φεστιβάλ ορίζεται επίσημα από 30 Σεπτεμβρίου έως 14 Οκτωβρίου με συμμετοχές απ' όλο τον Κόσμο...
 Το 15ο Φεστιβάλ κουκλοθεάτρου και παντομίμας του Κιλκίς είναι:
Σε αριθμούς:
15 μέρες
21 Θίασοι
23 διαφορετικά θεατρικά έργα
62 προγραμματισμένες παραστάσεις
13 χώρες προέλευσης των καλεσμένων
Σε συναίσθημα.... τη χαρά και την ευχαρίστηση που μας δίνει η δυνατότητα να συνεχίσουμε μπροστά με τον θεσμό του φεστιβάλ, έχοντας υπόψη τη δυσφορία των καιρών που ζούμε....

Κατεβάστε το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ

5 Οκτωβρίου 2013

Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών

 Η παγκόσμια Ημέρα του Δασκάλου (World Teachers’ Day) καθιερώθηκε από την UNESCO και γιορτάζεται σε πάνω από 100 χώρες παγκοσμίως, κάθε χρόνο, στις 5 Οκτωβρίου. Το σύνθημα της φετινής  Παγκόσμιας Ημέρας των Δασκάλων είναι: «Πάρτε μια στάση για τους Δασκάλους» στα Αγγλικά αποδίδεται ως : ‘"Take a stand for teachers"
Πρόκειται για μια σαφή έκκληση προς όλους τους παράγοντες της κοινωνίας να αναγνωρίσουν τον κρίσιμο ρόλο των εκπαιδευτικών στη μεταμόρφωση της ζωής των  απανταχού εκπαιδευομένων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Αναδημοσίευση από: newsnow


1 Σχόλιο :
Χρόνια μας πολλά... Δεν είναι τυχαίο ότι γιοτράζουμε μία μέρα μετά την ημέρα των ζώων! Με χαροποιεί ιδιαίτερα να βλέπω και συμβούλους στο διαδικτυακό χώρο με προτάσεις και όχι μόνο παραινέσεις. Αλήθεια πόσοι θα σχολίασαν τη σημερινή μέρα;  Και η ευθύνη είναι ολή δικιά μας.
Διαμαντής Χαράλαμπος
users.sch.gr/babisd

4 Οκτωβρίου 2013

Σχολικές εργασίες για τη γλώσσα (Α΄ Τάξη)

Ενότητα 1 της γλώσσας

Ενότητα 2 της γλώσσας

Φύλλα εργασίας για τη γλώσσα:

Αλφάβητο με εικόνες
Ενότητα 1 : Η παρέα

Αναδημοσίευση: 5ο Δ.Σ Χολαργού