29 Οκτωβρίου 2013

Εκπαιδευτικό Υλικό

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό: Μαθηματικά (και) με διαδραστικό πίνακα
Δραστηριότητες για το ΜΚΔ και το ΕΚΠ
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/GreatestCommonFactor.htm (ΜΚΔ - Math Games: Fruit Shoot Greatest Common Factor)
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/LeastCommonMultiple.htm (ΕΚΠ - Math Games: Shoot Least Common Divider)
http://www.mathplayground.com/factortrees.html (δεντροδιάγραμμα)
Και μια σειρά από άλλα ενδιαφέροντα διαδραστικά «εργαλεία»
http://www.mathplayground.com/math_manipulatives.html
Πίνακες και γραφήματα (Δ΄ τάξη)
http://www.kidsmathgamesonline.com/numbers/mathdata.html
http://www.turtlediary.com/grade-1-games/math-games/graph-and-tally.html
Διαδραστική αριθμογραμμή
http://www.fuelthebrain.com/Interactives/app.php?ID=31
Μετατροπή κλασμάτων σε δεκαδικούς (Ε΄ τάξη)
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/FractionsToDecimals.htm
Με δραστηριότητες για πολλές θεματικές ενότητες των Μαθηματικών
http://www.kidsmathgamesonline.com/

Παιχνίδια πολλαπλασιασμού (Περί ανέμων, υδάτων και σχολείου...)

http://psamouxos.blogspot.gr/ (με υλικό για την Γ΄, την Ε΄ και Στ΄τάξη)

Διαδραστικές δραστηριότητες για τα γεωμετρικά σχήματα και στερεά (Maths interactive shape games)

Διαδραστικό υλικό για τα Μαθηματικά (ενημερώθηκα από τις συναδέλφους Τζένη Μηνά και Βάσω Τόλια)

Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό: Φυσικές Επιστήμες
Συλλογή δραστηριοτήτων
http://www.bgfl.org/bgfl/15.cfm?s=15&p=249,index

Ενότητα: Λογισμικά - Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
 Παρουσίαση λογισμικών σε μορφή βίντεο (Κίκας Ιωάννης)           
10 δωρεάν online προγράμματα επεξεργασίας εικόνας
WEB 2.0: Cool tools for schools
WEB 2.0 tools
Cool Web 2.0 Tools for Digital Storytelling
Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό: Γνωστικά αντικείμενα: Γλώσσα
Από το δικτυακό τόπο: http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Glossa/orthografia-lexilogio.html (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου)
Γραπτός Λόγος - Ορθογραφία
Γραπτός Λόγος - Κειμενικά Είδη
·  Κειμενοκεντρικό - Διαδικαστικό Μοντέλο
·  Κειμενοκεντρική Προσέγγιση
·  Κειμενικά είδη υλικό για μαθητή
Οργανωτές γραπτής έκφρασης (στα Αγγλικά)
http://www.cobbk12.org/Cheathamhill/LFS Update/Graphic Organizers.htm
Δραστηριότητες γραπτού λόγου
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Glossa/paragogi-graptou-logou.html (Υπουργείο Παιδείας Κύπρου - Εκπαιδευτικό Υλικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγκεκριμένες δραστηριότητες γραπτού λόγου στις ενότητες των βιβλίων της Γλώσσας
 Α' τάξη
B' τάξη
Γ' τάξη
Δ' τάξη
Ε' τάξη
·         Τεύχος Β.10
Στ' τάξη
Γραπτός Λόγος - Γραμματική
Δραστηριότητες για Λεξικό