13 Ιανουαρίου 2013

Συμπληρωματικές Οδηγίες για τη Απογραφή των Ασφαλισμένων ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ και τη Θεώρηση των Βιβλιαρίων τους

Οι Διευθυντές των 4/θεσίων και άνω Δημοτικών Σχολείων, προκειμένου να προβούν στην απογραφή και Θεώρηση των Βιβλιαρίων ασθενείας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη Σχολική τους Μονάδα, πρέπει να πιστοποιηθούν, σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου του ΟΠΑΔ με αριθμ.πρωτ.: 213/03-01-2013.
Όλοι οι υπόλοιποι (εκπαιδευτικοί ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων), θα απογραφούν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα σας ανακοινωθεί με νεότερο έγγραφό μας.