28 Ιανουαρίου 2013

Ο ρόλος των συμβούλων ... κάποιος συνάδελφος αναδεικνύει!!

"Οι σύμβουλοι; Γιατί, τους ακούει κανείς; Εγώ έχω ακούσει πολλές ϕορές σωστά πράγματα από συμβούλους και από κάτω χαχανίζουν. Δικαίως, δυστυχώς, ως ένα βαθμό πρέπει να ομολογήσω. Για να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο δουλεύεις πρέπει να υπάρξει κάποιος λόγος. Να δεις αδιέξοδα, μειονεκτήματα. Μετά πρέπει να βρεις πειστικές και εϕικτές εναλλακτικές απαντήσεις. Οι περισσότερες προσπάθειες από την πλευρά των συμβούλων δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Περισσότερο προσπαθούν να επιβάλλουν παρά να πείσουν και να στηρίξουν".
http://mcsotos.wordpress.com

Θεωρώ αυστηρή  και άδικη την κριτική του συναδέλφου. Ποια χαρακτηριστικά δεν έχουν οι επιμορφωτικές προσπάθειες των συμβούλων; Είναι πολύ θεωρητικές; Δεν έχουνε επαφή με την πραγματικότητα; Πρέπει να έχουν χαρακτηριστικά πειστικότητας, εφικτών λύσεων και ανάδειξης μειονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων;  Οι προσεγγίσεις ενός συμβούλου θα είναι και θεωρητικές (αλλιώς οδηγούμαστε στην εμπειριοκρατία), αλλά και σαφώς θα πρέπει να δίνουν άμεσα πραξιακά στοιχεία, δεμένα με την πραγματικότητα της τάξης. Όλα όμως αυτά θα πρέπει να συμβαίνουν στα πλαίσια μιας αλληλεπίδρασης συμβούλων και εκπαιδευτικών, με ανταλλαγή απόψεων και κατάθεση προτάσεων. Δάσκαλοι δεν ήταν και δεν συνεχίζουν να είναι και οι σχολικοί σύμβουλοι; Το κοινό τους είναι πολυποίκιλο, όπου θα υπάρχουν εκπαιδευτικοί με διαφορετικές επιμορφωτικές ανάγκες, οπτικές και εμπειρίες. Έτσι δεν είναι εκ των πραγμάτων εφικτή μια ικανοποιητική πρόταση που να απευθύνεται και να ταιριάζει σε όλους. Ας διαφυλάξουμε το θεσμό του σχολικού συμβούλου και όπου χρειάζεται να τον αλλάξουμε ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες.