27 Νοεμβρίου 2012

Δημιουργική γραφή

Η δημιουργική γραφή είναι μια σύγχρονη εκπαιδευτική μέθοδος που προσεγγίζει με βιωματικό τρόπο, τη γραπτή και προφορική έκφραση και τις δυνατότητές της συνδυάζοντας το παιχνίδι με τη μάθηση.  Χρησιμοποιεί την αναδόμηση λέξεων, προτάσεων και κειμένων ή σεναρίων, αποτέλεσμα της δημιουργικότητας και της φαντασίας μαθητών και μαθητριών. Διδάσκεται; Φυσικά ναι. Μαθαίνεις να εκφράζεις σκέψεις και συναισθήματα, να πλάθεις νοερές εικόνες και να τις μετασχηματίζεις σε φράσεις, στίχους και λέξεις. Το θέατρο και οι τέχνες συνεισφέρουν καταλυτικά στη δημιουργική γραφή. Μέσω της δημιουργικής γραφής γίνεσαι (spectactor, spectator + actor, θεατής και ηθοποιός) δημιουργός και ταυτόχρονα αναγνώστης. Θα ακολουθήσουν.. σε λίγες ημέρες θέματα αξιοποίησης των φυσικών επιστημών  στη δημιουργική γραφή. Π.Π.