13 Νοεμβρίου 2012

Αξιολογώντας τους μαθητές και τις μαθήτριες

Συχνά η καθημερινή αξιολόγηση των παιδιών στις εργασίες που υλοποιούν, αποτελεί μια δύσκολη υπόθεση για τον/την εκπαιδευτικό. Πέρα από τις πολλές οπτικές που υπάρχουν (διαγνωστική-διαμορφωτική-τελική, περιγραφική κ.λ.π.) μια καλή πρόταση αποτελούν τα παρακάτω:

*Στα Μαθηματικά:

Ξέρω άριστα τα μαθηματικά μου.       

Χρειάζομαι λίγο παραπάνω εξάσκηση.

Χρειάζομαι πολλή εξάσκηση.


*Στη Γλώσσα:


Ξέρω άριστα τη γραμματική μου.       

Θέλω λίγο ακόμη διάβασμα.

Θέλω πολύ διάβασμα ακόμη.


*Τα κουτάκια επιλέγει είτε ο/η εκπαιδευτικός, είτε οι μαθητές και οι μαθήτριες στα πλαίσια της αυτο-αξιολόγησης.