15 Ιουνίου 2013

Να είσαι η αλλαγή που θέλεις να έρθει

Τα παραπάνω λόγια εκφράστηκαν από τον Μαχάτμα Γκάντι και εννοούν ότι η οποιαδήποτε αλλαγή που θέλουμε να έρθει μακροσκοπικά στην κοινωνία καλό είναι να ξεκινήσει πρώτα από εμάς. Είναι εύκολο να εκφράζεσαι, να φιλοσοφείς και να τοποθετείσαι ιδεολογικά για κάθε ευρύτερο κοινωνικό, περιβαλλοντικό και πολιτικό ζήτημα. Απαιτεί κόπο & προσπάθεια να δραστηριοποιηθείς, να ενεργήσεις, να πράξεις. Κούφια τα λόγια όταν χάνουν την πραξιακή τους διάσταση όπως θα έλεγε και ο Βραζιλιάνος παιδαγωγός Freire. Οι απορίες και σκέψεις αναδεικνύονται καθώς παρακολουθώ τα πολλά προγράμματα περιβαλλοντικής και αγωγής υγείας. Διατροφή, ανακύκλωση, αειφόρος ανάπτυξη. Τα εφαρμόζουμε τόσα χρόνια διαχρονικά. Τόνους χαρτιών ανακύκλωσαμε με μαθητές και μαθήτριες του δημοτικού Ασσήρου. Άλλαξε κάτι μακροσκοπικά, έστω σε μικρή κλίμακα ή ακόμη σε ατομικό επίπεδο; Βελτιώθηκε η χώρα μας στον τρόπο που τρέφονται οι πολίτες της; Συμπεριφερόμαστε ευρύτερα στο περιβάλλον όπως του αξίζει;
Μάλλον απαιτείται μια πιο ενεργητική προσέγγιση που να διαπερνά όλο το αναλυτικό πρόγραμμα και να περιέχει συνεχείς δράσεις με άμεσες παρεμβάσεις. 
Άξιος ελπίδας ο γνώστης του απέλπιδου..


Τα ολικά ποσοστά παχυσαρκίας και υπέρβαρου ποικίλουν στην Ευρώπη και κυμαίνονται μεταξύ 39,6%-56,7% για τις γυναίκες και 51%-69,3% για τους άνδρες, ποσοστά ιδιαίτερα υψηλά αν αναλογιστεί κανείς όχι μόνο τη σχέση της παχυσαρκίας με αυξημένο κίνδυνο για μία σειρά από νόσους, αλλά και, από οικονομικής άποψης, τα αυξημένα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που προκαλούνται από το αυξημένο βάρος.
Πιο συγκεκριμένα, τα χαμηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας από τις χώρες που πήραν μέρος βρέθηκαν στη Ρουμανία (8% στις γυναίκες και 7,6% στους άνδρες), στην Ιταλία (9,3% και 11,3%) και στη Βουλγαρία (11,3% και 11,6%), ενώ τα υψηλότερα ποσοστά βρέθηκαν στη Μάλτα (24,7% και 21,1%) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (22,1% και 24,9%). 
Η Ελλάδα, με ποσοστά υπέρβαρου 30,7% και παχυσαρκίας 17,6% στις γυναίκες και 46,6% και 17,6% αντίστοιχα στους άνδρες κατέχει την πέμπτη θέση τόσο στις γυναίκες όσο και τους άνδρες, μεταξύ των χωρών τηςς Ευρωπαϊκής ένωσης [πίνακες 1 και 2].