23 Ιουνίου 2013

Πληροφοριακά στοιχεία 2012-2013

 Τα πληροφοριακά στοιχεία αφορούν 16 σχολικές μονάδες (Τριθέσια ως και 12/θέσια διευρυμένου ωραρίου) και 200 εκπαιδευτικούς Α/θμιας όλων των ειδικοτήτων. Οι συνάδελφοι αναδεικνύουν ενδεικτικά τη δυσκολία κάποιων σχολικών βιβλίων με ιδιαίτερη έμφαση στα μαθηματικά και σε κάποιες ενότητες του γλωσσικού μαθήματος.