5 Ιουνίου 2013

Ενδοπροσωπική Νοημοσύνη


Βασικοί τύποι νοημοσύνης για την επιτυχίας μας στη ζωή και στην επαγγελματική μας καριέρα, είναι η ενδοπροσωπική και η διαπροσωπική νοημοσύνη, που ο Coleman τις αποκαλεί με μια λέξη συναισθηματική νοημοσύνη  και ο Gardner προσωπικές νοημοσύνες .
  Για τον Gardner η διαπροσωπική νοημοσύνη αφορά τη δυνατότητα κάποιου να καταλαβαίνει τις προθέσεις, τα κίνητρα και τις επιθυμίες των άλλων κι έτσι να συνεργάζεται αποτελεσματικά μ’ αυτούς. Η ενδοπροσωπική αφορά την ικανότητα να κατανοείς τον εαυτό σου, να αντιλαμβάνεσαι και ν’ αναγνωρίζεις, τις επιθυμίες, τους φόβους, τις δυνατότητές σου και να χρησιμοποιείς αυτές τις πληροφορίες αποτελεσματικά, στο να ρυθμίζεις τη ζωή σου. Είναι η ικανότητα για κατανόηση των βαθύτερων αισθημάτων, επιθυμιών και ιδεών του εαυτού σου και αποτελεί ικανότητα προσωπικής γνώσης. Αν και είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστεί το περιεχόμενο και σε ποιο βαθμό κάποιος κατέχει αυτό τον τύπο νοημοσύνης, μπορούν να διατυπωθούν κάποιες ενδείξεις: έχουν αναπτυγμένο αυτόν τον τύπο νοημοσύνης, όσοι αξιοποιούν κι εμπλέκουν αποτελεσματικά όλα τα άλλα είδη νοημοσύνης, γνωρίζουν τις αδυναμίες τους και είναι προσεχτικοί στις αποφάσεις και στις επιλογές τους . Χαρακτηριστικά της, η αυτογνωσία, η ισχυρή αίσθηση της ταυτότητας, τα εσωτερικά κίνητρα, η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμηση. Επαγγέλματα τα οποία ασκούνται από άτομα με υψηλή ενδοπροσωπική νοημοσύνη είναι κατά το Gardner, οι φιλόσοφοι, στοχαστές, ποιητές και οι κάθε λογής σύμβουλοι . Ουσιαστικά η ενδοπροσωπική νοημοσύνη είναι μια συσχετική ικανότητα που στρέφεται προς τα μέσα. Είναι η ικανότητα να σχηματίσουμε ένα ακριβές, γνήσιο πρότυπο του εαυτού μας και να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το πρότυπο για να λειτουργούμε αποτελεσματικά στη ζωή μας.
 Ο Coleman στα βιβλία του Κοινωνική Νοημοσύνη-H νέα επιστήμη των ανθρώπινων σχέσεων και  Η συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο της εργασίας, ανέπτυξε τη θεωρία του Gardner κι επικεντρώθηκε στους τύπους της ενδοπροσωπικής και διαπροσωπικής νοημοσύνης, τις οποίες και χαρακτήρισε με τον όρο συναισθηματική νοημοσύνη, την οποία και συνέδεσε άμεσα με την επιτυχία στους χώρους εργασίας. Στον πυρήνα αυτής της ικανότητας βρίσκονται δύο δεξιότητες: η ενσυναίσθηση που έχει να κάνει με το διάβασμα των συναισθημάτων των άλλων ανθρώπων, και οι κοινωνικές δεξιότητες οι οποίες  επιτρέπουν τον επιδέξιο χειρισμό αυτών των συναισθημάτων. Ο Coleman, υποστηρίζει, ότι ο κόσμος μας έχει παντελώς αγνοήσει ένα πολύ σημαντικό σύνολο δεξιοτήτων και ικανοτήτων-αυτά που έχουν  να κάνουν με τους ανθρώπους και τα συναισθήματα-. Έγραψε για τη σπουδαιότητα της αναγνώρισης της συναισθηματικής ζωής κάποιου, που ρυθμίζει τα δικά του αισθήματα που καταλαβαίνει παράλληλα τα αισθήματα των άλλων, που είναι ικανός να εργάζεται με άλλους και τους κατανοεί συναισθηματικά. Αναφέρθηκε σε τρόπους βελτίωσης αυτών των ικανοτήτων, ειδικά ανάμεσα στα παιδιά. Γενικότερα υποστήριξε, ότι ο κόσμος θα μπορούσε να ήταν πιο φιλόξενος αν καλλιεργούσαμε τη συναισθηματική νοημοσύνη στο βαθμό που το κάνουμε με τη γνωστική νοημοσύνη.
 Η ενδοπροσωπική νοημοσύνη θα μπορούσε ν' αναλυθεί στις εξής στάσεις και δεξιότητες:
 Αύριο θα αναλύσουμε τις επιμέρους στάσεις & δεξιότητεςΕνδοπροσωπική νοημοσύνη
 Έκφραση συναισθημάτων
Αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση
Αυτοέλεγχος
Λήψη αποφάσεων
Αυξανόμενη ανεξαρτησία