30 Ιουνίου 2013

Αυτο-αξιολόγηση από Σεπτέμβριο

Η πληροφόρηση που έχουμε ως Σχολικοί Σύμβουλοι όσο αφορά το πρόγραμμα της Αυτο-αξιολόγησης, αναφέρει πως οι αντίστοιχες εγκύκλιοι θα έρθουν μέσα στον Ιούλιο. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και θα είναι ετήσιο κι όχι διετές όπως στα πιλοτικά σχολεία. Φαίνεται ακόμη πως οι ανάλογες εκθέσεις και το υλικό θα είναι απλουστευμένα και με λιγότερη γραφειοκρατία.
Παπαδόπουλος Πάρης