3 Ιουνίου 2013

Επιβεβαίωση δεδομένων στο Σύστημα Καταγραφής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο οι σχολικές μονάδες δεν έχουν υποχρέωση Επιβεβαίωσης Δεδομένων στο Σύστημα Καταγραφής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Survey), ενώ από την 1η Σεπτεμβρίου και μετά επανέρχεται το κανονικό πρόγραμμα Επιβεβαίωσης στο Σύστημα (1 και 15 του μηνός).