29 Ιουνίου 2013

Κάνε κλικ στο Β' επίπεδο

 Μια μορφή επιμόρφωσης που θα μπορούσε να υλοποιηθεί στο 1/3 του αντίστοιχου χρόνου. Χάνουν "κυριολεκτικά" οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί πολύτιμο χρόνο-συνήθως δύο τρίωρα την εβομάδα- για να κάνουν κλικ και να μαθαίνουν τη λειτουργία λογισμικών όπως τα Hot potatoes. Δε θα αξιολογηθούν όμως σ' αυτά, παρά σε σενάρια. Δηλαδή σε μια εκπαιδευτική πορεία και διδακτική διαδικασία που πρέπει ν' αναπτύξουν και συχνά ΔΕΝ έχουν εκπαιδευτεί ανάλογα. Θα μπορούσαν να πάρουν πολύ απλά γραπτές οδηγίες για κάθε εκπαιδευτικό λογισμικό και κυρίαρχα να εκπαιδευτούν στο απαιτητικό σενάριο. Ακόμη θεωρώ πως υπάρχουν επιστημονικά λάθη στο αυτοματοποιημένο μέρος της εξέτασης. Από τη μια οι πολλές πολλαπλές επιλογές "δέχονται" πολλαπλές ερμηνείες κι από την άλλη δεν μπορεί να μετασχηματίζεις τόσο επιδερμικά όλη την παιδαγωγική θεωρία της γνωστικής ψυχολογίας σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Βάλε λίγο Piajet, πρόσθεσε Bruner, Bandura και στο τέλος τον "πιασάρικο" Vygotsky".  Θα μπορούσα να πω πολλά και για την απαράδεκτη μοριοδότηση των 3 μορίων -όσο το διδασκαλείο ή μισό διδακτορικό- που πολλές ειδικότητες εκπαιδευτικών δεν μπορούν να την αποκτήσουν -τώρα ξεκίνησε μια πιλοτική διαδικασία με εικονική τάξη- ή άλλοι απλά ΔΕΝ κληρώνονται!!Οι άνθρωποι που εμπλέκονται ως επιμορφωτές με τα παραπάνω γνωρίζω ότι συχνά μπήκαν σε μια διαδικασία που τους/τις πίκρανε, θεωρώ όμως πως μπορούν να τροποποιήσουν ως προς το παιδαγωγικότερο και φιλικότερο ως προς τους επιμορφούμενους, αρκετά πράγματα.
Παπαδόπουλος Πάρης