10 Σεπτεμβρίου 2013

Κοινωνιόγραμμα -Δημιουργία ομάδων


¨Ενα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την οργάνωση των ομάδων της τάξης αλλά και για την άσκηση των ανάλογων παιδαγωγικών χειρισμών για την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της τάξης αποτελεί το κοινωνιόγραμμα ή κοινωνιόμητρα.