16 Σεπτεμβρίου 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ-ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Τα θέματα της Ευέλικτης ζώνης που θα αναπτυχθούν στα σχολεία  ανταποκρίνονται συνήθως στις παρακάτω προδιαγραφές:
Τίτλος
Υποθέματα
Στόχους
Περιεχόμενο
Μεθοδολογία                            •Χρονοδιάγραμμα Ανάπτυξης
Οι συνάδελφοι μπορούν να αντλήσουν θεματολογία & υποδείγματα κατάρτισης σχεδίων εδώ