6 Σεπτεμβρίου 2013

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΥλοποιήθηκε σήμερα το σεμινάριο με τίτλο:"Ειδική Αγωγή στην πράξη: αναστοχασμός και βιωματικές προσεγγίσεις". Ευχαριστώ τους/τις συναδέλφους για την ανταπόκρισή τους στις δραστηριότητες που εκπονήσαμε από κοινού και για τη δημιουργικότητα που ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων.
Πάρης Παπαδόπουλος


(Η εικόνα είναι από άλλο εργαστήριο, απλά είναι υπέροχη).