12 Σεπτεμβρίου 2013

Κανονισμός σχολείου

Είναι καλό για την καλύτερη λειτουργία της σχολικής μονάδας, τη διαμόρφωση μιας σχολικής κουλτούρας και την οριοθέτηση των ρόλων μέσα στην κοινότητα του σχολείου να διαμορφωθεί ένας κανονισμός λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Ο κανονισμός αυτός μπορεί να αποφασιστεί από κοινού από το σύλλογο διδασκόνων με το σύλλογο γονέων. Γνωρίζουμε ότι η έλλειψη πειθαρχίας, αποτελεί αντικοινωνική συμπεριφορά και η θέσπιση νόρμων είναι προς αυτήν την κατεύθυνση της ενίσχυσης δηλαδή του κοινωνικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα του σχολικού οργανισμού. Παραθέτω ενδεικτικά έναν κανονισμό σχολείου (Τα πολλά δεν είναι καλό να αποφεύγονται... Εκφραζόμαστε με θετικές φράσεις):