19 Σεπτεμβρίου 2013

Παιχνίδια Γνωριμίας (3 παιχνίδια) …
… τα παιχνίδια γνωριμίας είναι απαραίτητα στην αρχή της εργασίας μας στο σχολείο, αλλά και οπουδήποτε εργαζόμαστε και έχουμε να διαχειριστούμε μια ομάδα ανθρώπων, τόσο για να γνωριστούμε όλοι μεταξύ μας, όσο και γιατί δημιουργούν ένα θετικό κλίμα για επαφή και επικοινωνία …… ακόμα και αν γνωρίζουμε ήδη τους μαθητές ή τα άτομα στα οποία θα απευθυνθούμε, είναι απαραίτητα ως μια μία εναρκτήρια χαλαρή δράσης υπενθύμισης των μελών της ομάδας ή με άλλα λόγια … παιχνίδια για να “σπάσει ο πάγος” …
… υπάρχουν πολλά παιχνίδια γνωριμίας και το ποιο θα επιλέξει κανείς εξαρτάται αφενός από τα χαρακτηριστικά των μελών της ομάδας, όπως για π.χ. η ηλικία ή το φύλλο, αφετέρου από το θέμα στο οποίο επιθυμεί να επικεντρωθεί για να γνωριστούν τα μέλη της ομάδας μεταξύ τους, για π.χ. αγαπημένο άθλημα, hobby, τραγούδι, κ.ο.κ….
συνέχεια…
Αναδημοσίευση: 1ο Δ.Σ ΧΟΛΑΡΓΟΥ