3 Μαΐου 2013

Δημιουργίες με το πρόγραμμα Movie Maker

Tο πρόγραμμα movie maker αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο δημιουργίας ταινιών. Παραδείγματα τέτοιας εργασίας που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια των φυσικών επιστημών μπορείτε να παρακολουθήσετε παραπάνω. Στην πραγματικότητα αποτελούν μια αλληλουχία εικόνων που πάρθηκαν από κινητό χαμηλής ανάλυσης (μια που θέλουμε εύκολα διαχειρίσιμα αρχεία) που συνοδεύονται από την ανάλογη μουσική επένδυση.