27 Μαΐου 2013

Μεταξύ των 200 καλύτερων Πανεπιστημίων το ΑΠΘ

Μεταξύ των 200 καλύτερων Πανεπιστημίων της παγκόσμιας κατάταξης, σε 10 από τα 30 θεματικά-επιστημονικά πεδία, βρίσκεται το Α.Π.Θ., για το έτος 2013, σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Κατάταξης QS.
Συγκεκριμένα, τα επιστημονικά πεδία στα οποία βρίσκεται το Α.Π.Θ., μεταξύ των 200 κορυφαίων, είναι ΕΔΩ

Υπάρχει σημαντικότατη βελτίωση των επιδόσεων του Α.Π.Θ. σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, καθώς το 2012 το Α.Π.Θ. ήταν σε 4 επιστημονικά πεδία μεταξύ των 200 κορυφαίων, ενώ αντίστοιχα το 2011 σε 5.
Σχεδόν όλα τα επιστημονικά πεδία του Α.Π.Θ. βρέθηκαν μέσα στα κορυφαία 200 Πανεπιστήμια όσον αφορά ένα ή περισσότερα από τα 4 κριτήρια κατάταξης (Academic Reputation, Employer Reputation, Citations per paper, H-Index Citations). Ωστόσο, λόγω της μεθόδου συνδυασμού των κριτηρίων, με βάρη (weights) που διαφέρουν ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο, δεν κατόρθωσαν να πετύχουν συνολικό σκορ εντός των 200. Ενδεικτικά αναφέρονται ΕΔΩ

Η συγκεκριμένη διάκριση του Α.Π.Θ. για το 2013 είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επιτυγχάνεται εν μέσω δύσκολων καιρών για την Παιδεία και την Κοινωνία γενικότερα και έρχεται ως επιβράβευση των προσπαθειών όλου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Ιδρύματος, καθώς και της προσπάθειας της Διοίκησης για διεθνή ανάδειξη του έργου που επιτελείται στο Α.Π.Θ. Σημαντική, προς αυτήν την κατεύθυνση, είναι η συμβολή της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Α.Π.Θ. και της Επιτροπής Παρακολούθησης Διεθνών Συστημάτων Ταξινόμησης και Κατάταξης των Πανεπιστημίων.