29 Μαΐου 2013

Πόθεν έσχες για τα πτυχία στο Δημόσιο

Tίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, αποδεικτικά γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, βάσει των οποίων προσελήφθησαν και εξελίχθηκαν βαθμολογικά οι δημόσιοι υπάλληλοι, μπαίνουν στο μικροσκόπιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι είναι πλαστογραφημένα, ο υπάλληλος θα παραπέμπεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο με το ερώτημα της απόλυσης.

Συμφωνα με την εγκύκλιο Μανιτάκη, οι αρμόδιες διευθύνεις θα «περάσουν από κόσκινο» τα έγγραφα που διατηρούνται στον προσωπικό φάκελο κάθε υπαλλήλου, με στόχο να εντοπίσουν όσα δικαιολογητικά δεν είναι
Συμφωνα με την εγκύκλιο Μανιτάκη, οι αρμόδιες διευθύνεις θα «περάσουν από κόσκινο» τα έγγραφα που διατηρούνται στον προσωπικό φάκελο κάθε υπαλλήλου, με στόχο να εντοπίσουν όσα δικαιολογητικά δεν είναι νομίμως επικυρωμένα
Το κυνήγι των πλαστογράφων δημοσίων υπαλλήλων ξεκινάει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, καθώς με εγκύκλιο του αρμόδιου υπουργού Αντ. Μανιτάκη ζητείται απ' όλες τις διευθύνσεις προσωπικού να επικαιροποιήσουν τους φακέλους 622.000 εργαζομένων στο Δημόσιο σε υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ΟΤΑ α' και β' βαθμού.
Οι αρμόδιες διευθύνεις θα «περάσουν από κόσκινο» τα έγγραφα που διατηρούνται στον προσωπικό φάκελο κάθε υπαλλήλου, με στόχο να εντοπίσουν όσα δικαιολογητικά δεν είναι νομίμως επικυρωμένα και αφορούν την υπηρεσιακή και μισθοδοτική κατάσταση των εργαζομένων (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και αποδεικτικά γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών).
Σε αυτή την περίπτωση θα ζητείται η εκ νέου επικύρωση των εγγράφων και σε περίπτωση που αυτό δεν πραγματοποιηθεί, το έγγραφο δεν θα λαμβάνεται υπόψη, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα ελέγχεται η γνησιότητά του.
Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης εκτιμά ότι η μεγαλύτερη δεξαμενή πλαστών εγγράφων προέρχεται κυρίως από τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Για τον λόγο αυτό η εγκύκλιος Μανιτάκη προβλέπει μια επιπρόσθετη διαδικασία ελέγχου της γνησιότητας κυρίως των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τη γνώση ξένης γλώσσας: οι διευθύνσεις προσωπικού θα καταγράφουν σε ειδικό πίνακα τα στοιχεία του υπαλλήλου, την ημερομηνία των εξετάσεων και τον αριθμό αναφοράς και θα τα αποστέλλουν στους αρμόδιους φορείς έκδοσης των πτυχίων (Ελληνοβρετανικό Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο κ.λπ.).
Στην περίπτωση όπου οι φορείς έκδοσης δεν πιστοποιήσουν τη γνησιότητα των δικαιολογητικών, τότε ο υπάλληλος θα παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο με το ερώτημα της απόλυσης, ως επίορκος για το αδίκημα της πλαστογραφίας.
Ταχύτερη καταγραφή
Παράλληλα, το «σκανάρισμα» των δικαιολογητικών που έχουν συμπεριλάβει οι δημόσιοι υπάλληλοι στους φακέλους τους θα συμβάλει στην ταχύτερη καταγραφή των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των εργαζομένων.
Από τη μοριοδότηση των τυπικών προσόντων που ετοιμάζει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα προκύψει το πλεονάζον προσωπικό που θα τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας και κινητικότητας.
Η δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης είναι να θέσει σε διαθεσιμότητα 25.000 υπαλλήλους μέχρι τα τέλη του έτους, προκειμένου να μετακινηθούν σε άλλες υπηρεσίες, εκ των οποίων οι 12.500 υπάλληλοι θα ενταχθούν στο νέο καθεστώς εντός του Ιουνίου και οι υπόλοιποι μέχρι τον Δεκέμβριο.
Στην κατηγορία του πλεονάζοντος προσωπικού θα ενταχθούν οι υπάλληλοι με τα χαμηλότερα προσόντα στις υπηρεσίες που έχει πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση των δομών και περιορίζονται οι οργανικές θέσεις.
Πηγές του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης σημειώνουν ότι η διαδικασία επικαιροποίησης των φακέλων όλων των δημοσίων υπαλλήλων θα αποτελέσει τη βάση για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων στο Δημόσιο.
Με την επικαιροποίηση των φακέλων η κυβέρνηση σκοπεύει να περάσει από το μικροσκόπιο τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που διαθέτει το προσωπικό στο Δημόσιο, με στόχο να αξιοποιήσει τα δεδομένα για την εφαρμογή της διαθεσιμότητας αλλά και των απολύσεων κυρίως υπαλλήλων που έχουν καταθέσει πλαστά έγγραφα.
Πηγή: ethnos.gr