10 Ιουλίου 2013

Ο υπουργός Παιδείας για το Τεχνολογικό Λύκειο και τα επαγγελματικά δικαιώματα ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ

Το Σχέδιο Νόμου για το Τεχνικό Λύκειο  αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τις επόμενες ημέρες, είπε σήμερα ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος, μιλώντας στην ημερίδα του ΕΟΠΠΕΠ για την παρουσίαση των  Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και την απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ και υπογράμμισε:
Α.Πιστεύουμε ότι η δευτεροβάθμια Τεχνική Εκπαίδευση πρέπει να προσβλέπει στο συνδυασμό της γενικής παιδείας με την τεχνική επαγγελματική γνώση και αυτή με την σειρά της να εκπληρώνει τον ρόλο της στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.
Β.Γι αυτό σχεδιάζουμε ένα Τεχνικό Λύκειο που θα μεταδίδει τις απαιτούμενες τεχνικές και επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, παράλληλα με την καθολική εφαρμογή του θεσμού της μαθητείας, και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας, χωρίς στρεβλώσεις και επικαλύψεις με ανώτερες βαθμίδες τυπικής εκπαίδευσης ή μη τυπικής κατάρτισης».
Γ.Σχετικά με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων ο Υπουργός Παιδείας ανέφερε: «για πρώτη φορά στην Ελλάδα διαμορφώνουμε το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, με την ανάπτυξη του οποίου διασφαλίζεται η ύπαρξη ενός συνεκτικού και κατανοητού συστήματος κατάταξης όλων των προσόντων, δηλαδή των τίτλων σπουδών, οι οποίοι απονέμονται στη χώρα μας».Περισσότερα..