30 Σεπτεμβρίου 2012

Το δέκαθλο της Φυσικής

Πραγματοποιούνται εφαρμογές στα τμήματα της Έκτης τάξης στα Δημοτικά Σχολεία Κιλκίς στα πλαίσια καινοτόμων εφαρμογών και καλλιέργειας πολλαπλών δεξιοτήτων. Η εφαρμογή ονομάζεται δέκαθλο και με τη χρήση αποκλειστικά του αθλητισμού γίνεται επανάληψη των ενοτήτων της Φυσικής (Ερευνώ και ανακαλύπτω) της Ε' τάξης.
Σειρά θα έχουν εφαρμογές στην Πρώτη τάξη Δημοτικού, αλλά και στα Νηπιαγωγεία του Νομού.