7 Σεπτεμβρίου 2012

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013Παρακάτω παρουσιάζονται ανά βαθμίδα οι κατάλογοι των βιβλίων που θα διανεμηθούν για το σχολικό έτος 2012-2013 σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού.