31 Μαρτίου 2013

Επιμορφωτικές συναντήσεις

Οι επιμορφωτικές συναντήσεις συνεχίζονται με τους/τις εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στην Γ' τάξη κι εκείνους που διδάσκουν στην Στ΄τάξη . Οι συναντήσεις θα υλοποιηθούν στις 9 & 23 Απριλίου αντίστοιχα, ημέρα Τρίτη στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς από τις 8:00 έως τις 14:00. Αντικείμενο των συναντήσεων αποτελεί η συνεργατική μάθηση, η καλλιέργεια και ανάπτυξη της γραπτής έκφρασης και οι νοεροί υπολογισμοί. Ιδιαίτερα για τους εκπαιδευτικούς της Στ' τάξης θα γίνει διδασκαλία για τη διαχείριση αλλαγών και την εφαρμογή της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας τόσο στην Ελλάδα όσο και στις Ευρωπαϊκές χώρες.