5 Φεβρουαρίου 2013

Εφαρμογή του προγράμματος: " Δημιουργική γραφή και αφήγηση στις Φυσικές Επιστήμες"

Εφαρμόστηκε σήμερα 5-02-2013 η διδακτική εφαρμογή:
"Δημιουργική γραφή και αφήγηση στις Φυσικές Επιστήμες", στις Ε' και Στ' τάξεις του Δημοτικού Σχολείου Γαλλικού Ν. Κιλκίς. Πέρα απ' όλους τους εκπαιδευτικούς και τον διευθυντή του σχολείου, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους δύο εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων τάξεων Κα Τσεπραηλίδου Μαρία και τον Κο Καρατζίδη Στράτο.
Τα πρώτα συμπεράσματα της εφαρμογής παρουσιάζουν τη δυσκολία των παιδιών να εφαρμόσουν έννοιες και λεξιλόγιο των Φυσικών Επιστημών στον καθημερινό τους λόγο και παράλληλα φανερώνουν τη μεγάλη δημιουργικότητα και φαντασία μαθητών και μαθητριών που βρίσκουν χώρο να εκδηλωθούν μέσα από εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις. Φαίνεται ότι μαθητές και μαθήτριες χρειάζονται έναν διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας ώστε να μπορέσουν να εντάξουν στον καθημερινό τους λόγο και στην πρακτική τις γνώσεις τους από το χώρο των φυσικών επιστημών. Παρουσιάζεται έκδηλα ένα κενό εφαρμογής και επέκτασης των γνώσεών τους στην καθημερινή πρακτική το οποίο απαιτεί πολλαπλές γλωσσικές ευκαιρίες, ώστε οι διδακτικοί μας στόχοι να γίνουν σταδιακά και μαθησιακοί στόχοι.