28 Φεβρουαρίου 2013

Αποσπασματική μάθηση

Συχνά μιλάμε για την αποσπασματικότητα των πληροφοριών και μαθησιακών στόχων που μεταδίδουμε και αναζητούμε στο σχολείο. Η παρακάτω ιστορία αναδεικνύει τα παραπάνω:

                                                  Οι τυφλοί και ο ελέφαντας
Ήταν έξι άνδρες από το Ινδοστάν, που τη μάθηση πολύ την αγαπούσαν,
Τον ελέφαντα πήγαν λοιπόν να δουν (αν και όλοι τους ήταν τυφλοί)

με την παρατήρηση καθένας τους να ικανοποιηθεί.

Πλησίασε τον ελέφαντα ο πρώτος, κι έτυχε να παρατηρήσει

στη φαρδιά στιβαρή πλευρά του ζωντανού.

Άρχισε να φωνάζει: «Ο Θεός να με ‘χει καλά

αλλά ο ελέφαντας μοιάζει πολύ με τοίχο»

Ο δεύτερος αγγίζοντας τον χαυλιόδοντα φώναξε: 
«όπα τι έχουμε εδώ; Τόσο στρογγυλό και λείο και κοφτερό.
Μου είναι τελείως καθαρό
αυτός ο ελέφαντας μοιάζει πολύ με ακόντιο»

Ο τρίτος πλησίασε το ζώο, κι έτυχε στα χέρια του να πιάσει
την προβοσκίδα που παλλόταν κι αμέσως δήλωσε με σιγουριά.
Κατάλαβα είπε, ο ελέφαντας με φίδι μοιάζει.

Το χέρι άπλωσε ανυπόμονα ο τέταρτος κι ακούμπησε στο γόνατο περίπου
Είναι ολοκάθαρο είπε με τι μοιάζει τούτο το θαυμαστό ζώο πιο πολύ
είναι σαφές πως ο ελέφαντας με δέντρο μοιάζει.

Ο πέμπτος που έτυχε να πιάσει το αυτί, είπε ακόμη και ο πιο τυφλός
μπορεί να πει με τι μοιάζει περισσότερο.
Ας το αρνηθεί όποιος μπορεί αυτό το θαύμα,
ο ελέφαντας με βεντάλια μοιάζει.

Ο έκτος μόλις πήγε να ψαχουλέψει το ζωντανό,
έπιασε την κινούμενη ουρά του, που βρέθηκε κοντά στα χέρια του.
Κατάλαβα είπε, ο ελέφαντας μοιάζει πολύ με σκοινί.

Έτσι οι άντρες εκείνοι από το Ινδοστάν, τσακώνονταν για αρκετή ώρα
μεγαλόφωνα. Ο καθένας τη  γνώμη που είχε ήθελε να επικρατήσει,
απόλυτη και ισχυρή, 
Όμως παρότι εν μέρει ο καθένας είχε δίκιο και άδικο μαζί 
και 
όλοι τους συνολικά άδικο για τα καλά

John G. Saxe