21 Απριλίου 2013

Τροποποίηση Ν.4093/2012

Το ΔΣ της ΠΕΣΣ ενώνει τη φωνή του με τις Ενώσεις των Εκπαιδευτικών οι οποίοι ζητούν την άμεση κατάργηση του νόμου 4093/ 2012, ο οποίος επιβάλλει την αυτοδίκαιη αργία για οποιοδήποτε δημόσιο υπάλληλο ο οποίος παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο, ανεξάρτητα από το λόγο παραπομπής και της υπαιτιότητας του ή μη, ακόμα και αν η παραπομπή αφορά προσωπική ιδιωτική αντιδικία και η υπόθεση δεν έχει εκδικαστεί ούτε καν σε πρώτο βαθμό.
Θύματα του απαράδεκτου Νόμου υπάρχουν ήδη μεταξύ των Εκπαιδευτικών σε όλες τις θέσεις ευθύνης (Πρόσφατη αργία Εκπαιδευτικού στην Ηλεία για αντιδικία με ιδιώτη, Άσκηση ποινικής δίωξης για παράβαση καθήκοντος στα μέλη του Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Π.Ε. Καρδίτσας, κτλ.), ενώ είναι φανερό ότι κάτω από την διαφορική ερμηνεία της κατηγορίας της "αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς" οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός είναι δυνατό ανά πάσα στιγμή να
κατηγορηθεί για οποιαδήποτε ενέργειά του από οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό.
Δηλαδή, επί της ουσίας αίρεται η προβλεπόμενη από το σύνταγμα προστασία του δημοσίου υπαλλήλου για την εκτέλεση του έργου του.
Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε για μια ακόμα φορά από το ΥΠΑΙΘΠΑ
• Να σταματήσουν αυτού του είδους οι διώξεις, για τις οποίες είχαμε ήδη προειδοποιήσει με την από 11/02/2013 επιστολή μας.
• Να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για προστασία των Εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα όσων έχουν θέσεις ευθύνης, ώστε να αποφευχθεί ο ορατός κίνδυνος αποτελμάτωσης της λειτουργίας της Εκπαίδευσης, η απόλυτη γραφειοκρατικοποίησή της, καθώς και η άρνηση στελέχωσης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, η οποία θα δημιουργήσει πλήθος προβλημάτων στο εκπαιδευτικό σύστημα.