6 Οκτωβρίου 2012

Εκπαιδευτικοί του κόσμου

 Αξιολόγηση, νέα προγράμματα σπουδών, στοχο-κεντρική προσέγγιση, διαφοροποιημένη διδασκαλία, διδακτικό & εργασιακό ωράριο, υποχρεώσεις & επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, όροι, έννοιες, προτάσεις και πλαίσια που φαίνεται να κυριαρχούν σήμερα και να διαμορφώνουν ένα δυναμικό περιβάλλον στην εκπαίδευση με αλλαγές που βρίσκονται στο στάδιο της διαμόρφωσης και κινούνται κυρίαρχα από τις νέες κοινωνικές, πολιτισμικές, οικονομικές και επιστημονικές προτάσεις. Μπορούν όμως οι εκπαιδευτικοί της καθημερινής πράξης να παραμένουν εκτός από τη  διαμόρφωση αυτών των προτάσεων και επικείμενων αλλαγών; Στην εκπαίδευση, ακόμη κι αν δεν έχουμε την εξουσία να εφαρμόσουμε αυτό που είναι κοινωνικά δίκαιο και επιστημονικά εφικτό, χρειάζεται τουλάχιστον να το γνωρίζουμε, έτσι ώστε να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν κριτήριο αξιολόγησης όταν καλούμαστε να κρίνουμε νέα εκπαιδευτικά μέτρα ή ακόμη διαδικασίες και δομές του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Μια πολύ ενημερωτική πλατφόρμα με πλούσιο υλικό για τα τεκταινόμενα σε 31 χώρες της Ε.Ε. είναι το δίκτυο Ευρυδίκη, όπου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες και να συγκρίνουν ενδιαφέρονται στοιχεία από άλλα εκπαιδευτικά συστήματα που επηρεάστηκαν έντονα από τα αποτελέσματα του PISA  και τροποποίησαν άμεσα πολλές συνισταμένες τους. Άλλωστε μέσα από όλη αυτή την πληροφόρηση και τα στοιχεία μπορούν οι εκπαιδευτικοί να διαπιστώσουν ότι στις παρατηρήσεις τους, στις συγκρούσεις, στις απορίες ακόμη και τις απογοητεύσεις τους, δεν είναι μόνοι, αλλά αντίθετα μέρος ενός συνόλου που μάχεται να μάθει απλά στα παιδιά όλου του κόσμου να σκέφτονται.