1 Ιουλίου 2012

Δημιουργία νέου ιστοχώρου

Μετά από τρία χρόνια λειτουργίας του blog www.drimos.yooblog.gr  ήταν πλέον απαραίτητο να λειτουργήσει ένας νέος χώρος με άλλες δυνατότητες, μια που και οι ανάγκες μας, αλλά και τα καινούρια δεδομένα απαιτούν διαφορετικές προσεγγίσεις. Η εμπειρία μου από τη λειτουργία του blog είναι πολύ θετική. Θα συνεχίσουμε στο ίδιο ύφος, με διαφορετικό όμως πλαίσιο και δυνατότητες. Οι διακοπές του καλοκαιριού θα μου επιτρέψουν τον εμπλουτισμό του χώρου με υλικό, νέα και εκπαιδευτικά άρθρα. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι.
Με εκτίμηση

Παπαδόπουλος Πάρης