29 Απριλίου 2014

Επιμορφωτική συνάντηση στο ΚΠΕ Αρναίας


Υλοποιήθηκε σήμερα επιμορφωτική συνάντηση που διοργάνωσε ο Σχολικός Σύμβουλος της 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Χαλκιδικής Κος Απόστολος Παρασκευάς με θέμα τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρναίας. Ευχαριστώ τους/τις εκπαιδευτικούς για την πολύ γόνιμη κι ευχάριστη συνεργασία.
Παπαδόπουλος Πάρης


28 Απριλίου 2014

Απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν στην ΑΕΕ


 Αυτήν την εποχή οι συνάδελφοι ασχολούνται με την αποτύπωση των δεικτών της ΑΕΕ και συχνά χωρίς την απαραίτητη γνώση. Χρειάζεται να μελετήσουν μια που το αντίστοιχο υλικό υπάρχει. Η όλη δουλειά είναι ομαδική και συνεργατική κι όχι εικονική πραγματικότητα που αναδεικνύεται από τους πιο φιλότιμους.
Χαρακτηριστικές ερωτήσεις που μου υποβλήθηκαν:
2 Ερωτήσεις:
1- για κάθε δείκτη θα πρέπει να γράψουμε και μια μικρή αναφορά με τα συμπεράσματα ή μόνο το τσεκάρισμα των υποεπιλογών αρκεί;
2- τελικά το "ποιος θα τα δει" αφορούσε και στο ότι θα πρέπει να πούμε αλήθειες ή να καλύψουμε τα πράγματα (τι θα ωφελούσε δεν βλέπω).. Γιατί ξέρετε πώς πάει με τη βαθμολογία, δεν είναι αντιπροσωπευτική στις περισσότερες των περιπτώσεων. Αλλά και το να πούμε ότι όλα καλά, όλοι 10 έχουν, τι θα χρησιμέψει σαν στόχος βελτίωσης; Ακόμη κι εγώ τους βάζω όλους 10, αλλά δεν είναι αντικειμενικό.  Εδώ τι κάνουμε;..
Απαντήσεις
Μόνο το τσεκάρισμα ΔΕΝ αρκεί. Προφανώς απαιτείται και ο σχολιασμός, η αιτιολόγηση και κάποια συμπεράσματα... τα οποία θα αποτελούν προϊόν διαπραγμάτευσης τόσο της ομάδας όσο και της ολομέλειας.
Ποιος θα τα δει.. Η ΑΕΕ αποτελεί τον προθάλαμο αλλαγής του κλίματος στο σχολείο ( Μελλοντική αυτονομία της σχολικής μονάδας). Δουλεύουμε ομαδικά, συνεργαζόμαστε, επικοινωνούμε. ... Για να σου απαντήσω λοιπόν.  Ναι θα τα δουν κι άνθρωποι πέρα από το μικρόκοσμο του σχολείου, αποτελούν την εικόνα που θέλει ή υπάρχει και πρέπει να προβάλει το σχολείο. Εμπλέκουμε όπου είναι δυνατό και τους γονείς και κοιτάζουμε να είμαστε όσο μας δίνεται η δυνατότητα (πίεση χρόνου, δυσκολία εύρεσης τεκμηρίων, αδυναμία συνεργασίας, άγνοια) περισσότερο ακριβείς μια που αφορά στην αποτύπωση του δικού μας μικρόκοσμου, του σχολείου μας.
Παπαδόπουλος Πάρης

23 Απριλίου 2014

Διευκρινίσεις Αυτοαξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου

http://aee.iep.edu.gr/
Πολλές είναι οι απορίες των συναδέλφων εκπαιδευτικών που ζητούν εξηγήσεις για την αποτύπωση των δεικτών της ΑΕΕ.
1. Ερωτηματολόγια ΔΕΝ προλαβαίνουν να δoθούν (Πόσο μάλλον να αναλυθούν κ.λ.π) Αυτό θα γίνει όταν θα χρειαστεί (του χρόνου) να κάνουμε την έκθεση συστηματικής διερεύνησης.
2. Κάθε δείκτης απαιτεί ένα μικρό κείμενο στα παραδοτέα, που μπορεί στο σύνολο της Έκθεσης γενικής εκτίμησης να αποτελεί μια οργανική της παράγραφο.
009_deiktis_4_1_paradoteo_omadas.doc
009_deiktis_4_1_paradoteo_omadas.doc
Παραθέτω την ανάλυση για την αποτύπωση του δείκτη 4.1 Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών και μεταξύ των μαθητών στο πρώτο αρχείο και στο δεύτερο είναι το παραδοτέο της ομάδας στην ολομέλεια του σχολείου.
Παπαδόπουλος Πάρης

16 Απριλίου 2014

Πρώτα συμπεράσματα για την εφαρμογή της ιεραρχικής ετερο-αξιολόγησης των εκπαιδευτικώνΘεωρείται αναγκαίο ν' αποσαφηνιστούν από Σεπτέμβριο δύo (2) πράγματα: Α. Αν η ωρίμανση στους βαθμούς σημαίνει και μισθολογική βελτίωση ή αν είναι παγωμένες οι μισθολογικές ωριμάνσεις και μέχρι πότε και Β. Αν οι ποσοστώσεις που αφορούν σ΄όλο τον δημόσιο τομέα π.χ. μόνο το 30% προχωρά στον βαθμό Α' ή αν τελικά οι εκπαιδευτικοί  (όπως και πρέπει κατά τη γνώμη μου) εξαιρεθούν από την παραπάνω ποσόστωση αφού αξιολογούνται και βάση του 152/2013 κι όχι με την ευρύτερη νομοθεσία που αφορά στο σύνολο των Δ.Υ. 4024/11.
Η αξιολόγηση θα αρχίσει από κάτω προς τα πάνω δηλαδή πρώτα οι εκπαιδευτικοί μετά οι διευθυντές σχολείων, οι σχολικοί σύμβουλοι και πάει λέγοντας. Αυτό γίνεται γιατί μια παράμετρος αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης αφορά στον τρόπο και τη διαδικασία συμμετοχής τους στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών π.χ. Στην αξιολόγηση των Διευθυντών Σχολείων προβλέπεται:
Κατηγορία ΙΙ – Άσκηση του έργου της εποπτείας και της αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 1):
αα) Διοικητική αξιολόγηση εκπαιδευτικών.
ββ) Οργάνωση της διαδικασίας αυτο-αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, υλοποίηση των προγραμματισθέντων δράσεων και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων.
Βασικό εργαλείο αξιολόγησης αποτελούν οι ρουμπρίκες (ή ρούμπρικες κατ' άλλους)  και ο ατομικός φάκελος κάθε αξιολογούμενου. Τι είναι ρουμπρίκα:
Η ρουμπρίκα ανήκει στη κατηγορία των ποιοτικών μεθόδων αξιολόγησης και αποτελεί ένα από τα πιο δυναμικά και αποτελεσματικά εργαλεία αξιολόγησης της επίδοσης των εκπαιδευόμενων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Πρόκειται για ένα είδος περιγραφικής αξιολόγησης, που βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια και διαβαθμίσεις ποιότητας. Σύμφωνα με τον ορισμό του Ματσαγγούρα (2004), η ρουμπρίκα ορίζεται ως μια "κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων".
 Τα συνολικά κριτήρια-δείκτες για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού είναι 15 (Θυμίζουν εκείνα της ΑΕΕ σε αριθμό):
α) Κατηγορία Ι – Εκπαιδευτικό περιβάλλον, η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 0,75):
αα) Διαπροσωπικές σχέσεις και προσδοκίες.
ββ) Παιδαγωγικό κλίμα στη σχολική τάξη.
γγ) Οργάνωση της σχολικής τάξης.
β) Κατηγορία ΙΙ – Σχεδιασμός, προγραμματισμός και προετοιμασία της διδασκαλίας, που περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια(Συντελεστής
βαρύτητας 0,50):
αα) Βαθμός αντίληψης των δυνατοτήτων και αναγκών των μαθητών για τη διαμόρφωση του σχεδιασμού της διδασκαλίας.
ββ) Στόχοι και περιεχόμενο.
γγ) Διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα.
γ) Κατηγορία ΙΙΙ – Διεξαγωγή της διδασκαλίας και αξιολόγηση των μαθητών, η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια(Συντελεστής
βαρύτητας 1,25):
αα) Προετοιμασία μαθητών για τη διδασκαλία.
ββ) Διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα.
γγ) Ενέργειες μαθητών κατά τη διαδικασία μάθησης.
δδ) Εμπέδωση της νέας γνώσης και αξιολόγηση των μαθητών.
δ) Κατηγορία IV – Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια, η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 1,50):
αα) Τυπικές υπαλληλικές υποχρεώσεις.
ββ) Συμμετοχή στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και στην αυτο – αξιολόγησή της.
γγ) Επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και φορείς.
ε) Κατηγορία V – Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:(Συντελεστής
βαρύτητας 1):
αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη.
ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη.
Βέβαια στην πραγματικότητα τα κριτήρια συνολικά είναι 14 κι όχι 15, γιατί σε ένα
κριτήριο, αυτό της «επιστημονικής ανάπτυξης», οι αξιολογούμενοι κατατάσσονται αυτομάτως στο «επαρκής» (βαθμοί 31-60), διότι είχαν τα προβλεπόμενα για τον διορισμό τους προσόντα σπουδών.
Συμμετοχή των γονέων ή ακόμη και των μαθητών στη αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ΔΕΝ  προβλέπεται.
Πόσο Εύκολο είναι να «Κοπεί» ο Αξιολογούμενος;
Με βάση το Π.Δ.152/2013 ένας εκπαιδευτικός μπορεί να θεωρηθεί «ελλιπής» σε ένα από τα κριτήρια καθεμιάς από τις πέντε κατηγορίες κριτηρίων. Μπορεί, δηλαδή, να είναι συνολικά «ελλιπής» στα πέντε από τα 14 κριτήρια των πέντε κατηγοριών (ποσοστό 36% ελλιπής) και να θεωρείται γενικά «επαρκής», θεωρητικά ίσως και «πολύ καλός».  Δεν μπορεί, όμως, ο εκπαιδευτικός να είναι «ελλιπής» σε δύο από τα κριτήρια της ίδιας κατηγορίας και να θεωρηθεί γενικά «επαρκής», διότι αυτό θα σήμαινε ότι μπορούσε να ήταν «ελλιπής» στο 50% των ποιοτικών κριτηρίων στη «Διεξαγωγή της Διδασκαλίας» ή/και «ελλιπής» στα δύο από τα τρία του «Εκπαιδευτικού περιβάλλοντος», του «Προγραμματισμού» και της «Υπηρεσιακής Επάρκειας», ήτοι “ελλιπής” στο 66%, και παρόλα αυτά να θεωρείται γενικά «επαρκής». Τέλος, από την απλή ανάγνωση των στοιχείων της ρούμπρικας για το "ελλιπής" σχηματίζει κανείς προσωπική άποψη για τον βαθμό δυσκολίας ή ευκολίας. Στη βαθμίδα του "πολύ καλός" τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι ανάλογα του επιπέδου, όπως ανάλογα και στη βαθμίδα του "εξαιρετικός". Ως παράδειγμα αναφέρουμε τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μια διδασκαλία, για να χαρακτηριστεί ο εκπαιδευτικός “ελλιπής” ή “επαρκής”.
Τελική Βαθμολογία-Ενστάσεις
Με την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων και την καταχώρηση των βαθμών εξάγεται από το σύστημα αυτομάτως, βάσει του αλγόριθμου του άρθρου 16 του Π.Δ. 152/2013, η Τελική Βαθμολογία (ΤΒ). Στο ψηφιακό δελτίο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού θα υπάρχει ενότητα όπου θα καταχωρούν οι αξιολογητές την έκθεσή τους (σχόλια, υποδείξεις, κρίσεις κλπ). Το σύνολο των δύο ή τριών, κατά περίπτωση, επιμέρους εκθέσεων συγκροτεί τη συνολική έκθεση για τον αξιολογηθέντα εκπαιδευτικό. Αυτό σημαίνει ότι εκτός από την Τελική Βαθμολογία θα υπάρχει και το κείμενο της συνολικής έκθεσης. Το ατομικό ψηφιακό δελτίο αξιολόγησης, με την Τελική Βαθμολογία (ΤΒ) και το κείμενο της τελικής έκθεσης, θα κοινοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Π.Δ. 152/2013, στον αξιολογηθέντα, στους αξιολογητές που έλαβαν μέρος, στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία ανήκει ο αξιολογηθείς εκπαιδευτικός και στην αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Στο άρθρο 20 του Π.Δ. 152/2013 προβλέπονται οι διαδικασίες υποβολής ενστάσεων και το αρμόδιο όργανο που, κατά περίπτωση, εξετάζει την ένσταση.
Παπαδόπουλος Πάρης

3 Απριλίου 2014

Αποτύπωση δεικτών και παραδοτέα

Κάθε δείκτης αναλύεται σε μια σειρά κριτηρίων τα οποία και καταγράφουν οι συνάδελφοι. Αφού ολοκληρώσουν την  καταγραφή έχουν παραδοτέο το αρχείο με το σύνολο της αξιολογικής τους κρίσης. Παραπάνω παραθέτω παράδειγμα του δείκτη 1.1 Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΤΟΜΕΑΣ 1: ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ

1 Απριλίου 2014

Η Γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου

ΤΟΜΟΣ ΙΙ (Υλικό ΑΕΕ) - Με τη διαδικασία αυτή οι σχολικές μονάδες επισημαίνουν τις αδυναμίες και τα αξιόλογα επιτεύγματα του σχολείου, δίνοντας τη δυνατότητα στα μέλη της σχολικής κοινότητας να αποκτήσουν μια συνολική εικόνα της κατάστασης του σχολείου και να αναδείξουν τις περιοχές που κατά προτεραιότητα πρέπει να διερευνήσουν συστηματικότερα.
Η γενική αυτή εκτίμηση επαναλαμβάνεται μόνον όταν ο Σύλλογος Διδασκόντων κρίνει ότι έχει λόγους να επανεκτιμήσει την κατάσταση (π.χ. σημαντικές αλλαγές στη σύνθε-ση του ανθρώπινου δυναμικού, αλλαγή Δ/ντή του σχολείου, κ.λπ.).
 Ποιοι συμμετέχουν στη διαδικασία και πώς αυτή εκτυλίσσεται;
Ανάλογα με τον αριθμό των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, η διαδικασία της γενικής εκτίμησης αναπτύσσεται με την εργασία των συμμετεχόντων στην ολομέλεια ή και σε επιμέρους ομάδες εργασίας. Στη διαδικασία συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί της Σχολικής Μονάδας και εκπρόσωποι  των γονέων (αν το κρίνει ο ΣΔ), οι οποίοι επιλέγονται από τα αντίστοιχα συλλογικά τους όργανα με κριτήριο το ενδιαφέρον, την ικανότητα και τη δέσμευσή τους για ουσιαστική συμμετοχή στην υλοποίηση μιας σειράς θεμάτων. Ωστόσο, η τελική απόφαση για τη συμμετοχή  των γονέων εξαρτάται από τον Σύλλογο Διδασκόντων. Συνιστάται όμως η εμπλοκή τους στη διαδικασία, προκειμένου η εκτίμηση για την εικόνα του σχολείου που θα προκύψει να είναι συνθετότερη και εγκυρότερη. Σε πολυπληθείς Συλλόγους Διδασκόντων μπορεί να αυξάνεται και ο αριθμός των εκπροσώπων των γονέων , σύμφωνα με την κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων. Προτείνεται ο αριθμός των εκπροσώπων των γονέων αθροιστικά, να μην υπερβαίνει τον αριθμό των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, εκτός εάν ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίσει διαφορετικά. Σε κάθε ομάδα εργασίας μπορεί να συμμετέχει και εκπρόσωπος των γονέων.
Στις εργασίες της ολομέλειας και κάθε ομάδας χωριστά ένα μέλος επιλέγεται και αναλαμβάνει το ρόλο του συντονιστή και κάποιο άλλο μέλος αναλαμβάνει το έργο της τήρησης των πρακτικών. Προτείνεται η συστηματική καταγραφή των σημαντικών εργασιών της ομάδας και η χρήση ημερολογίου.
Στην αρχή της σχολικής χρονιάς ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει:
  •  ποιοι θα συμμετάσχουν στη διαδικασία,
  • τον γενικότερο τρόπο εργασίας, όπως τον χωρισμό των συμμετεχόντων σε επιμέρους ομάδες και τη σύνθεση των ομάδων,
  •  τα άτομα που ορίζονται ως συντονιστές και πρακτικογράφοι, &
  • το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής.
Σχετικά με τη διαβούλευση για τη γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου προτείνεται η ακόλουθη διαδικασία:
Η διαβούλευση βασίζεται στην οργανωμένη συζήτηση των συμμετεχόντων σχετικά με το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο στο σχολείο. Κάθε συμμετέχων εκτιμά προσωπικά την κατάσταση του σχολείου στους επιμέρους τομείς ποιότητας και καταθέτει την άποψή του αιτιολογημένη. Τα μέλη κάθε ομάδας συνέρχονται σε συνεδρίες (μία ή δύο το πολύ συνεδρίες) και παραθέτουν τις απόψεις τους για την κατάσταση και τη λειτουργία του σχολείου σε κάθε έναν από τους τομείς του εκπαιδευτικού έργου. Μέσα από τον διάλογο και τη διαπραγμάτευση όλων των θέσεων και των απόψεων που διατυπώνονται, τα μέλη της ομάδας επιχειρούν να καταλήξουν σε ένα αποτέλεσμα για κάθε τομέα ποιότητας που θα έχει την αποδοχή όλων των συμμετεχόντων. Για τη διαμόρφωση της κοινώς αποδεκτής θέσης για την εικόνα του σχολείου είναι σημαντικό να εκτιμηθούν από τους συμμετέχοντες τα στοιχεία που είναι άμεσα διαθέσιμα στη σχολική μονάδα (από το αρχείο της, από στατιστικά δεδομένα κ.λπ.), σχετικά με την κατάσταση και τη λειτουργία της. Η αξία της διαδικασίας έγκειται στην ποιότητα του διαλόγου, στην παρουσίαση και την αξιοποίηση των διαθέσιμων στοιχείων καθώς και στη χρήση των τεκμηριωμένων επιχειρημάτων. Η εργασία συμπληρώνεται με την καταγραφή της κοινώς αποδεκτής θέσης της ομάδας σχετικά με τη γενική εικόνα του σχολείου σε κάθε δείκτη αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και με την ανάδειξη των δεικτών που θεωρούνται περισσότερο επιτυχείς ή προβληματικοί για το σχολείο. Ταυτόχρονα, ορίζονται και οι δείκτες για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη συστηματικότερη διερεύνηση. Σε συνάντηση της ολομέλειας παρουσιάζονται και συζητούνται τα αποτελέσματα, στα οποία κατέληξαν οι ομάδες εργασίας. Γίνεται σύνθεση συμπερασμάτων και η σχολική μονάδα διαμορφώνει και καταγράφει μια ενιαία θέση για τη γενική εικόνα του σχολείου, επισημαίνοντας ιδιαίτερα τα σημεία υπεροχής και τις αδυναμίες του. Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί συναίνεση για την κατάσταση του σχολείου ως προς κάποιον τομέα, καταγράφονται τα δύο 'πλειοψηφικά' αποτελέσματα στο πλαίσιο της ομάδας.
Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της έκθεσης της γενικής εκτίμησης, στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η καταγραφή της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, οι αιτιολογημένες τελικές θέσεις με έμφαση στα σημεία υπεροχής και στις αδυναμίες του σχολείου, καθώς και οι τομείς που επιλέχθηκαν για συστηματικότερη διερεύνηση. Σχέδιο σύνταξης της έκθεσης για την γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου περιλαμβάνεται στον τρίτο τόμο της ΑΕΕ (μέρος Ι).
Εκτιμάται ότι με συντονισμένες συζητήσεις των συμμετεχόντων και προετοιμασμένες εισηγήσεις των ομάδων, η ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν απαιτεί περισσότερες από 2-4 συνεδριάσεις.
Πώς αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της συζήτησης
Τα αποτελέσματα της συζήτησης για την εικόνα του σχολείου αποτυπώνονται περιγραφικά με τη μορφή αιτιολογημένης αξιολογικής κρίσης και ποσοτικά με τη χρήση τετραβάθμιας αριθμητικής κλίμακας (1-4) για κάθε περιοχή του εκπαιδευτικού έργου, όπου:
4 = πολύ καλή (εικόνα χωρίς προβλήματα)
3 = καλή (τα θετικά στοιχεία περισσότερα από τα αρνητικά)
2 = μέτρια (τα προβλήματα είναι περισσότερα από τα θετικά στοιχεία)
1 = προβληματική (αρκετά σοβαρά προβλήματα).

Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί συναίνεση για τον όποιο δείκτη:
α) σε επίπεδο ομάδας, καταγράφονται τα δύο «πλειοψηφικά» αποτελέσματα
β) στην ολομέλεια, υιοθετείται και καταγράφεται η γνώμη της αυξημένης πλειοψηφίας, δηλαδή των δύο τρίτων της ολομέλειας.