Ευέλικτη Ζώνη

1. Δημιουργία ταινιών.

Η δημιουργία ταινιών με τη χρήση του windows movie maker αποτελεί ένα καλό εργαλείο για τη διδασκαλία και μάθηση μέσω ΤΠΕ κατά τη διάρκεια της ευέλικτης ζώνης. Παρακάτω υπάρχουν κάποια παραδείγματα της δουλειάς των παιδιών:

2.Χρήσιμα Λογισμικά

ΘέμαΑρχείο
Πρόγραμμα δημιουργίας ιστοσελίδων
Microsoft Office SharePoint Designer 2007
Προγράμματα χρήσης FTP (Πρωτόκολλo Μεταφοράς Αρχείων)
Core FTP
WINSCP
Πρόγραμμα επεξεργασίας αρχείων ήχου, βίντεο και εικόνας
DVDVideoSoft Audio Converter
DVDVideoSoft Video Converter
Light Image Resizer
Format Factory
Φυλλομετρητές Διαδικτύου
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Google Chrome
Προγράμματα αναπαραγωγής βίντεο και ήχου
VLC Player
Quicktime Player
i-tunes
Windows Media Player
Πρόγραμμα εγγραφής σε CD και DVD
CD - DVD Burner
Άλλα χρήσιμα προγράμματα
Acrobat Reader - Read pdf documents
Flash Player
Shockwave
Java
7zip
3.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Προτεινόμενα βιβλία

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Προτεινόμενα βιβλία για εκπαιδευτικούς 18/01/2012
Προτεινόμενα βιβλία για μαθητές18/01/2012

Εκπαιδευτικό Υλικό

Απορρίμματα
ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Διδακτικό Υλικό13/12/2011
Παιχνίδια Μάθησης13/12/2011
Βιντεοπαρουσιάσεις13/12/2012
Προτεινόμενα Βιβλία13/12/2012

Δάσος
ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Διδακτικό Υλικό13/12/2011
Χρήσιμο Υλικό13/12/2012
Βιντεοπαρουσιάσεις13/12/2012
Προτεινόμενα Βιβλία13/12/2012

Ενέργεια
ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Διδακτικό Υλικό13/12/2011
Χρήσιμο Υλικό13/12/2012
Παιχνίδια Μάθησης13/12/2011
Βιντεοπαρουσιάσεις13/12/2012
Προτεινόμενα Βιβλία13/12/2012


Μέσα Μεταφοράς
ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Διδακτικό Υλικό13/12/2011
Χρήσιμο Υλικό13/12/2012
Βιντεοπαρουσιάσεις13/12/2012
Προτεινόμενα Βιβλία13/12/2012


Νερό
ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Διδακτικό Υλικό13/12/2011
Χρήσιμο Υλικό13/12/2012
Παιχνίδια Μάθησης13/12/2011
Βιντεοπαρουσιάσεις13/12/2012
Προτεινόμενα Βιβλία13/12/2012


Πολιτισμός - Περιβάλλον
ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Διδακτικό Υλικό13/12/2011
Χρήσιμο Υλικό13/12/2012
Βιντεοπαρουσιάσεις13/12/2012
Προτεινόμενα Βιβλία13/12/2012