Βιογραφικό

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

A΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονοματεπώνυμο: Παπαδόπουλος Πάρης
Όνομα πατρός: Αλέξανδρος
Ημερομηνία Γέννησης: 17-01-1965, Τόπος: Γερμανία
Οικογενειακή κατάσταση: έγγαμος με δύο (2) παιδιά
Υπηκοότητα: ελληνική
Επάγγελμα: Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπαίδευσης, Π.Ε. 70
Θέση που κατέχω:Διευθυντής του 3ου Δημοτικού Σχολείου Λαγκαδά Ν. Θεσ/νίκης
Κατοικία: Δρυμός Ν. Θεσσαλονίκης, Αγίας Ζώνης 10, 57200
Τηλέφωνο: 6976084306

B΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1.   Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λαμίας.
2.   Πτυχίο Εξομοίωσης Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  Α.Π.Θ.
3.  Μεταπτυχιακός τίτλος. Τίτλος: Διδακτική των θετικών επιστημών, της Παιδαγωγικής Σχολής, «Διδακτική της Βιολογίας και των επιστημών του Περιβάλλοντος» Εκπ. Ίδρυμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ.
4.  Διδακτορικός τίτλος. Τίτλος: Επιστήμες της Αγωγής-Διδακτική Φυσικών Επιστημών, «Οι θεατρικές πρακτικές στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο» Εκπ. Ίδρυμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ.
5. Δίπλωμα Διετούς Μετεκπαίδευσης στη Γενική Αγωγή από το Διδασκαλείο «Δημήτρης Γληνός» του Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.
6.    Ξένη Γλώσσα, επιπέδου C2:
·        Τίτλος: Certificate of Proficiency in English
             Εκπ. Ίδρυμα: University of Cambridge
·        Τίτλος: Certificate of Proficiency in English
             Εκπ. Ίδρυμα: University of Michigan
7.   Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Επιπέδου 2
8.   Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ΙΕΠ
9.   Πιστοποιητικό Καθοδηγητικής Επάρκειας ΕΚΔΔΑ
10. Βεβαίωση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτή Ενηλίκων Μη-Τυπικής Εκπ/σης-ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού)
11. ΠΕΚ Εισαγωγικής επιμόρφωσης & ΠΕΚ διαρκούς επιμόρφωσης
12. Σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων (Τέχνη και εκπαίδευση, Ειδική αγωγή, Δυσλεξία κ.λ.π.)

Γ΄ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

Χρόνια υπηρεσίας 28

Στέλεχος Εκπαίδευσης


 1.   Διευθυντής σχολικής μονάδας 11/θ Ολοήμερου 3ου Δημοτικού σχολείου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης,  1/08/2017 – σήμερα
 2. Σχολικός Σύμβουλος 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κιλκίς,  12/01/2012   έως 31/07/2017
 3. Διευθυντής σχολικής μονάδας 12/θ Ολοήμερου Δημοτικού σχολείου Δρυμού Θεσσαλονίκης,  28/11/2007 – 31/07/2011
 4.  Διευθυντής σχολικής μονάδας 6/θ Δημοτικού σχολείο Ασσήρου Θεσσαλονίκης, 06/11/1996  - 20/09/1997
 5.     Προϊστάμενος σχολικής μονάδας- Μονοθέσιου Δημοτικού σχολείου Πλατανακίου Θηβών Ν. Βοιωτίας,  1/09/1991 – 21/06/1993

Δ΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Δ.1.  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
1.       Επιστημονικός Συνεργάτης και διδάσκων στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. (Διδακτική των Φυσικών Επιστημών με τεχνικές που ενσωματώνουν την τέχνη & τη δημιουργικότητα)
2.       Επιμορφωτής του ΕΚΔΔΑ (Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης) σε θέματα αξιολόγησης σχολικής μονάδας στον ευρωπαϊκό χώρο, αξιολόγησης μαθητών και σύγχρονων εκπαιδευτικών και διδακτικών προσεγγίσεων και διαφοροποιημένης διδασκαλίας. (2017- Βελτίωση κοινωνικών ικανοτήτων/Η αφηγηματική τεχνική ως διοικητική πρακτική).
3.        Επιμορφωτής σχολικών συμβούλων για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Καθοδήγησης. Και στα ΝΠΣ Θρησκευτικών (2017-ΝΠΣ Θρησκευτικών).
4.       Επιμορφωτής του ΙΕΠ Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (2017- ΝΠΣ Θρησκευτικών)
5.       Επιμορφωτής και διδάσκων στο Α΄ & Β΄ ΠΕΚ Θεσσαλονίκης
6.       Διδάσκων στο Φροντιστηριακό τμήμα του Δ.Σ. Ασσήρου 1997-98
Δ.2.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ERASMUS + KA2
Αξιολογητής του ΙΚΥ στα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+
Δ.3.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ

1.  Meeting of the STeT project's in Pavia 16 Gennaio 2008
2.  Second International Meeting of the HIPST (History, Philosophy in Science Teaching), Project February 27-28/3/2009 in Budapest
3.   International Conference HIPST 11-14/3/2010 University of Kaiserslautern/Germany

Δ.4.   ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

1.   4ο Πανελλήνιο συνέδριο της ένωσης για τη διδακτική των φυσικών επιστημών ΕΔΙΦΕ με θέμα: «Αναλυτικά προγράμματα και βιβλία Φυσικών επιστημών», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ., 9-11 Μαΐου 2008, Θεσσαλονίκη
2.   11th International IHPST and 6th Greek History, Philosophy and Science Teaching Joint Conference Science & Culture: Promise, Challenge and Demand 1-5 July 2011, Thessaloniki, Greece


Δ.5. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ  ΣΥΝΕΔΡΙΑ
15.«Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο: Ασφάλεια στο Διαδίκτυο-Δημιουργώντας ένα ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον για τη χρήση του διαδικτύου», 5ο  Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο “elife 2016”, Λίμνη Πλαστήρα, 23-26 Ιουνίου 2016

     Δ.6. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑΣ «ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ & ΔΡΩ» ΣΤΟΝ Ν. ΚΙΛΚΙΣ
     2017: Α΄ Βραβείο (Gold) Στον διαγωνισμό Education Business Awards Το 5ο δημοτικό σχολείο Κιλκίς βραβεύτηκε με χρυσό βραβείο (Gold Award) στην κατηγορία «Επένδυση στην εκπαίδευση/εθελοντισμός στο σχολείο» για την υλοποίηση του προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω: για το σχολείο μου, τον συνάνθρωπο, το Περιβάλλον».

Δ.7. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ
          Α΄ Βραβείο Δημιουργίας Σχολικής Ιστοσελίδας. Δημιουργία, στήριξη, ενημέρωση και χρήση Blog-ιστοχώρου όπου δημοσιεύονταν, εργασίες των μαθητών/τριών του σχολείου στο οποίο ασκούσα τα καθήκοντα του Διευθυντή και παράλληλα «ανέβαζα» ποικίλα εκπαιδευτικά άρθρα. Το Blog αυτό www.drimos.yooblog.gr πήρε το πρώτο Α΄ βραβείο στο 2ο Πανελλήνιο διαδικτυακό μαθητικό διαγωνισμό τον Οκτώβριο του 2010.

Δ.8. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Α/Α
          ΈΡΕΥΝΑ
      ΦΟΡΕΑΣ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1.
Πρόγραμμα HIPST- History, Philosophy in Science Teaching, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συντονισμένης Δράσης και Υποστήριξης-Science in Society
Α.Π.Θ
&
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Οκτώβριο 2008
μέχρι Ιούλιο 2010
&

2.
Πρόγραμμα STeT-Science Teaching
e-Learning στα πλαίσια του Comenius 2.1.
Α.Π.Θ
&
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Οκτώβριος 2006
μέχρι Οκτώβριο του 2008


3.
Πρόγραμμα, The MAP project- A teacher training program based on science education and history of science. Στα πλαίσια του Comenius 2.1.
Α.Π.Θ
&
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Οκτώβριος 2004
μέχρι Οκτώβριο του 2006


Δ.9. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΒΙΒΛΙΑ
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ISBN

1.
2.Συνολικό έργοΠαπαδόπουλος Πάρης

2017
2006

978-960-12-2361-2


960-7425-98-7

3.
Γιργωλάς Γ., Μπέμπη Σ., Παπαδόπουλος Π.,
Παπακων/ντίνου Σ.

2006

960-7425-93-6
4.
Γιργωλάς Γ., Μπέμπη Σ., Πάπαδόπουλος Π.,

2006

960-7425-92-8

5.
Fanny Seroglou, Paris Papadopoulos and Vassilis Koulountzos

2009
ISBN-10: 1440488185
ISBN-13: 978-1440488184

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Α/Α

1.

2.3.

 4.
          ΤΙΤΛΟΣ

«Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών- Έρευνα & Πράξη»:
50 επεισόδια comics για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών


«Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών- Έρευνα & Πράξη»: «Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την τέχνη» μια περίπτωση εφαρμογής: Ο Γαλιλαίος, ο Μπρεχτ και οι Φυσικές Επιστήμες για την εκπαίδευση του πολίτη 

«Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών- Έρευνα & Πράξη»: Δημιουργική γραφή και αφήγηση στις φυσικές επιστήμες Μια περίπτωση εφαρμογής
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ


Παπαδόπουλος ΠάρηςΠαπαδόπουλος ΠάρηςΠαπαδόπουλος Πάρης
Παπαδόπουλος Πάρης
ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Ιούλιος
Δεκέμβριος
 2015, Διπλό τεύχος 54-55 σελ. 47-56,
Ιανουάριος 2015

Ιούλιος
Δεκέμβριος
2014, Διπλό τεύχος 50-51 σελ.22-31,Ιανουάριος Ιούνιος 2013, Διπλό τεύχος 44-45 σελ.27-50,
ISSN1792-31662241-6781


1792-31661792-31665.


 «Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών- Έρευνα & Πράξη» : Developing Analysis Frameworks for Scientific Literacy Activities


Παπαδόπουλος Πάρης & Σέρογλου Φανή


Ιανουάριος Ιούνιος 2012, Διπλό τεύχος 40-41 σελ.5-29,1792-3166


6.Παπαδόπουλος Πάρης5ο Τεύχος, Νοέμβριος 20121792-4146


7.

«Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών- Έρευνα & Πράξη» : Η αντιπαράθεση επιχειρημάτων στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο- Η περίπτωση των καιρικών φαινομένων

Παπαδόπουλος Πάρης & Σέρογλου Φανή

Μάιος Ιούνιος Ιούλιος & Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος 2010
Διπλό τεύχος 34-35 σελ.5-18,


1792-3166


8.


Παπαδόπουλος Πάρης

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 2005,
τεύχος 12,
σελ. 46-56,


960-333-1109-6039

9.

Παπαδόπουλος Πάρης, Ντάνου Ελευθερία, Πεγίδου Καλλιόπη, Κοντογεωργίου Δημήτρης

Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος 2004, τεύχος 10 σελ. 27-33


960-333-1109-6039
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
Μετάφραση του τρίτομου βιβλίου που δίνεται στους φοιτητές  του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ. με τίτλο: «Διδασκαλία των φυσικών επιστημών και πολιτισμός» των Fabio Bevilacqua, Enrico Gianneto, Michael Matthews. Εκδόσεις Επίκεντρο.
Δ.10. ΚΡΙΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ

Δ.11. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

1.    Ειδικός Επιστήμονας, με την ιδιότητα του Μετασχολιαστή, στην υλοποίηση της Δράσης Δ.2.2: «Επιλογή και εμπλουτισμός με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα υπάρχοντος ψηφιακού περιεχομένου από συλλογές πολιτισμικών φορέων (μουσεία, βιβλιοθήκες, οπτικοακουστικά αρχεία κλπ.)» του Υποέργου 12: «Παιδαγωγικός μετασχολιασμός ψηφιακού υλικού πολιτισμικού περιεχομένου», της Πράξης: «Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και Συντονισμός των Πράξεων στην Κατηγορία Πράξης» με Κωδικό ΟΠΣ: 298759, σε εκτέλεση ανάθεσης έργου από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 25/05-05-2015 ΑΔΑ: 6ΔΓΡΟΞΛΔ-Β7Ο). Το αντικείμενο του έργου ήταν ο παιδαγωγικός μετασχολιασμός και εμπλουτισμός με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα, ψηφιακών αντικειμένων. (Συνολικά: 100 μετασχολιασμοί). Η συνολική απασχόληση ήταν 200 ώρες για το χρονικό διάστημα από 05/05/2015 έως 20/11/2015.
2.    Παραγωγή υλικού για τα Νέα Προγράμματα Θρησκευτικής Εκπαίδευσης

Δ.12. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Δ. 13. ΚΡΙΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ& ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
Κριτής Σχολικών Ιστοχώρων και επιστημονικών περιοδικών και συνδρίων (Νέου Παιδαγωγού- Η εκπαίδευση στην Εποχή των ΤΠΕ- Διαγωνισμός Σχολικών Ιστότοπων Σύρου- Πανελληνίων Συνεδρίων των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ με θέμα Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας).
Δ.14. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
Δ.15. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Πρόεδρος της επιτροπής σχολικών δραστηριοτήτων Νομού Κιλκίς 2015-2016 & 2016-2017
Εκπόνηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης & αγωγής υγείας
·        Το Παραλίμνιο δάσος της Ν. Απολλωνίας 1997-98
·        Ήθη & έθιμα του τόπου μας-Υγιεινή διατροφή 1998-99
·        Διαχείριση απορριμμάτων ανακύκλωση 1999-2000
·        Το νερό ως πηγή ενέργειας και ζωής 2000-2001
Δ.16. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΔΙΦΕ-ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Μέλος της επιστημονικής επιτροπής θεμάτων για τους διαγωνισμούς Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο.


                                                                                            Θεσσαλονίκη Αύγουστος 2017