13 Μαρτίου 2018

Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων για την πρόοδο των μαθητών/τριών

Την Τρίτη 20/3/2018 και ώρα 12:00-13:00 καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας, όπως προσέλθουν για την ενημέρωσή τους αναφορικά με την επίδοση και δραστηριότητα των παιδιών στο Β΄τρίμηνο και την παραλαβή των Ελέγχων Προόδου.