20 Μαρτίου 2018

Σχολική γιορτή της 25ης Μαρτίου


Σας ενημερώνουμε πως η σχολική μας εκδήλωση για τη γιορτή της 25ης Μαρτίου θα υλοποιηθεί στις 8:45 π.μ. την Παρασκευή 23 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί στις 10:15 π.μ. Την Παρασκευή δε θα λειτουργήσουν η Πρόωρη Υποδοχή (7:00 π.μ), όπως και το Ολοήμερο και το πρόγραμμα σίτισης μαθητών και μαθητριών. Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα αποχωρήσουν με το πέρας της γιορτής. Την Κυριακή οι τάξεις που συμμετέχουν στη μαθητική παρέλαση θα συμμετέχουν αντίστοιχα στις εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου μας.