17 Ιανουαρίου 2018

Ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα σίτισης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Π.Ε.
     Σε απάντηση διαφόρων ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας σχετικά με το πρόγραμμα σίτισης «Σχολικά Γεύματα», σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υλοποίησης του  προγράμματος γίνεται σύμφωνα με όσα αναφέρονται και ισχύουν στην με αριθμ. Πρωτ. Φ14/ΦΜ/192967/Δ1/09-11-2017 εγκύκλιοτου ΥΠΠΕΘ. 


http://www.nomotelia.gr/photos/File/192967-17%20-%20Copy%201.pdf