17 Νοεμβρίου 2017

Απόρριψη αιτήματος δωρεάς

Σας ευχαριστούμε για την αίτηση δωρεάς που υποβάλατε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος την 15η Σεπτεμβρίου 2017, εκ μέρους του 3ου Δημοτικού Σχολείου Λαγκαδά. Έπειτα από προσεκτική αξιολόγηση, θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι το Ίδρυμα δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί θετικά στην αίτησή σας αυτή τη χρονική περίοδο.
Ως διεθνής φιλανθρωπικός οργανισμός, λαμβάνουμε χιλιάδες αιτήσεις για υποστήριξη κάθε χρόνο. Διερευνούμε και αξιολογούμε κάθε αίτηση με προσοχή και εις βάθος. Ωστόσο, ενώ η πλειονότητα των αιτήσεων που λαμβάνουμε αφορά αξιόλογα προγράμματα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν σημαντικό και θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, δυστυχώς, η χρηματοδοτική μας ικανότητα μάς επιτρέπει να ανταποκρινόμαστε θετικά μόνο σε έναν περιορισμένο αριθμό αιτήσεων κάθε φορά.
Ως εκ τούτου, με λύπη μας, δεν έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκρινόμαστε θετικά προς όλους τους αξιόλογους οργανισμούς που επιζητούν την υποστήριξή μας.
Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις προσπάθειές σας για την επίτευξη των στόχων σας.
Με εκτίμηση,
Κατερίνα Τριανταφύλλου
Τμήμα Διαχείρισης Δωρεών