5 Οκτωβρίου 2017

Μαθητικά Δελτία-Πάσο Τα Δημοτικά Σχολεία δεν έχουν την υποχρέωση της διαδικασίας έκδοσης Μαθητικού Δελτίου για τις μετακινήσεις των μαθητών με τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ.
Όλοι οι μαθητές/τριες κάτω των 18 ετών μετακινούνται με μειωμένου τύπου κόμιστρο για το νέο σχολικό έτος 2017-2018.