20 Αυγούστου 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 79 Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 79
Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών.
http://www.karagilanis.gr/files/pd_79_2017.pdf