10 Απριλίου 2016

50 επεισόδια Comics για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών


4o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας

Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη»
Θεσσαλονίκη 8-10 Απριλίου 2016


Οι Φυσικές Επιστήμες τόσο στο Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο προσεγγίζονται με διδακτικές τεχνικές, αντίστοιχη θεματολογία και ανάλογα σχολικά εγχειρίδια που απέχουν πολύ από τα ενδιαφέροντα, τις δυνατότητες και τις δεξιότητες των μαθητών. Αυτό καταγράφεται και στις επιδόσεις σε ανάλογους διεθνείς διαγωνισμούς (PISA κ.λ.π.). Φαίνεται ότι απαιτείται μια άλλη διδακτική προσέγγιση που να περιέχει σύγχρονες και ενδιαφέρουσες διδακτικές τεχνικές πάνω σε θέματα καθημερινότητας μακριά από  ακαδημαϊκές προσεγγίσεις της θεματολογίας τους.  Οι Φυσικές επιστήμες, τόσο ως αυτόνομο μάθημα, όσο κι ως εμπλεκόμενο αντικείμενο στην εφαρμογή της ευέλικτης ζώνης, μπορούν να διδαχτούν με εναλλακτικές τεχνικές που περιέχουν και χρησιμοποιούν βίντεο-comics. Μέσω αυτών δίνεται έμφαση στην εστίαση των στοιχείων της επιστήμης και του τρόπου με τον οποίο αυτή αλληλοεπιδρά με τον πολιτισμό και την κοινωνία.  Έχει σχεδιαστεί, δημιουργηθεί  μια σειρά πενήντα επεισοδίων comics από το Νόησις (Κέντρο διάδοσης επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας) που με απλό και προσιτό τρόπο προσεγγίζει ανάλογα θέματα, φαινόμενα και έννοιες των φυσικών επιστημών που μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο στη σχολική τάξη του Δημοτικού και Γυμνασίου, μα  επίσης και στην καθημερινότητα του πολίτη που ενδιαφέρεται να πλουτίσει τις γνώσεις του να αποσαφηνίσει και να εμπλακεί με ανάλογα ζητήματα επιστήμης και τεχνολογίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου