11 Φεβρουαρίου 2016

H Φυσική μαγεύει στο 5ο & 8ο Δημοτικά Σχολεία Κιλκίς

 Πραγματοποίηση πειραμάτων και διδασκαλίας φυσικών επιστημών σε μαθητές των τμημάτων των Ε΄ & Στ΄τάξεων του 5ου και 8ου Δημοτικών Σχολείων Κιλκίς. Η Φυσική μαγεύει τα παιδιά και εξηγεί τον κόσμο της καθημερινότητας μέσα από πειράματα με απλά υλικά.