1 Σεπτεμβρίου 2015

Πραγματοποίηση επιμορφωτικής ημερίδας


O Σχολικός σύμβουλος της 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Κιλκίς διοργανώνει εκπαιδευτική ημερίδα την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρες 8:30-13:30, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς.
Η αναλυτική θεματολογία της ημερίδας έχει ως εξής:
  • Φωνολογική ενημερότητα και δημιουργική γαρφή
  • Οργάνωση των σχέσεων στην ομάδα και προσδιορισμός των κανόνων λειτουργίας της
  • Καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων και Τ.Π.Ε- Φωτοδενδρο ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον.
  • Πειράματα Φυσικής με καθημερινά υλικά.
  •  Δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική τάξη και πρόληψη φαινομένων ενδοσχολικής βίας.     
  • Τεχνικές παραγωγής γραπτού λόγου  στο Δημοτικό Σχολείο.
  • Προγράμματα Teachers for Europe & Θεματικό Δίκτυο: Η ασφάλεια στο Διαδίκτυο.
  • H γονεϊκή εμπλοκή στο δημοτικό σχολείο: Σχέση εκπαιδευτικού και γονέα.