2 Σεπτεμβρίου 2015

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης

¨Ενα πολύ ωραίο πρόγραμμα και μια πολύ εξαιρετική εμπειρία και απόκτηση γνώσεων αποτέλεσε η συμμετοχή μου στο πρόγραμμα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ, τον Ιούλιο που μας πέρασε. Η ημέρα των εξετάσεων ήταν πραγματικά δύσκολη μια που διήρκησε από τις 9:30- 18:30 μα ήταν και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Προτρέπω τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας να συμμετάσχουν σε αυτό το πόγραμμα παίρνοντας πληροφορίες από:
http://www.eoppep.gr/index.php/el/
Ευχαριστώ τους συνυποψηφίους μου για τη συνεργασία και ελπίζω κια για το δικό τους θετικό αποτέλεσμα.
Π.Π.


Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ανακοινώνει τα αποτελέσματα των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου 2015. Στην 1η περίοδο 2015 προσήλθαν 2.774 υποψήφιοι, σε 46 Εξεταστικά Κέντρα σε όλη την επικράτεια και κατέστησαν δικαιούχοι Βεβαίωσης Εκπαιδευτικής Επάρκειας 2.338 υποψήφιοι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται, μέσω της εφαρμογής http://trainersexams.eoppep.gr, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς με τους οποίους είχαν κάνει είσοδο για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης