5 Μαΐου 2015

Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Πεδινού


Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Πεδινού και ενημέρωση μαθητών και μαθητριών για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Ευχαριστώ τους εκπαιδευτικούς για το ευχάριστο κλίμα και την εξαιρετική συνεργασία